Štúdium v Holandsku ako investícia do budúcna

Ahojte, moje meno je Terézia Fričová a už to bude druhý rok, čo som sa odhodlala pre štúdium v Holandsku na Den Haag University of Applied Sciences. Program, ktorý som sa rozhodla študovať, sa volá User Experience. Už z názvu je zjavné, že ide o niečo inovatívne, resp. niečo, čo na Slovensku nenájdete, no štúdium v Holandsku do umožňuje. User Experience je časť grafického dizajnu, ktorý sa zameriava na research užívateľov a následne prispôsobenie produktu práve im, ktorí sú najdôležitejším subjektom každého predávaného produktu či služby. Tento program som si vybrala kvôli tomu, že už predtým som inklinovala k dizajnu a venovala sa vytváraniu digitálnych produktov a toto bola skvelá príležitosť zlepšiť svoje skills a nadobudnúť tak rýchlejšie senioritu v mojom odbore.

Štúdium v Holandsku

Terka považuje štúdium v Holandsku za jedno z najlepších životných rozhodnutí.

Keby mám porovnať moje štúdium v Holandsku so slovenským školstvom, tak rozdiely by sa vôbec nehľadali ťažko. Dôraz sa tam kladie na uplatnenie vedomostí v praxi, hodiny sú vedené na štýl workshopov a získavanie feedbacku od učiteľov a spolužiakov. Všetci sme si tam rovnocenní, dokonca aj vzťah učiteľ a žiak nie je na základe autority, ale berú nás ako dospelých ľudí, ktorí sa venujú rovnakému odboru ako oni.

Štúdium v Holandsku a jeho systém

Veľmi sa mi páčil systém akým fungujeme: 2 mesiace sa venujeme naplno štyrom predmetom, z ktorých máme na konci vyučovacieho bloku (spomínané 2 mesiace) deadlines, čo v našom ponímaní znamená väčšinou odovzdávanie prác, na ktorých sme počas týchto dvoch pri vedení učiteľov pracovali.

Keď som na konci augusta prišla do Holandska, zažila som kultúrny šok z množstva nových ľudí a národností, ktoré som tam stretla, nového prostredia a štýl výučby. Najväčšia pridaná hodnota výučby pre mňa bola tá, že hneď na začiatku sme mali workshopy a hodiny, na ktorých sme sa učili ako „zvládnuť“ kultúrny šok z nového prostredia a vecí, ktoré som už spomínala.

Štúdium v Holandsku

Proces výučby je veľmi inovatívny a najmä praktický.

Negatívne veci, ktoré som pocítila hneď pri príchode do Holandska, boli najmä cenové rozdiely v službách, gastre, no aj v potravinách. Čo bolo pre mňa najviac zarážajúce, bola doprava, konkrétne jej ceny. Kompenzácia vysokých cien mestskej hromadnej dopravy je určite infraštruktúra cyklistických stratí, nie len po celom meste, ale aj mimo neho medzi jednotlivými prímestskými časťami.

Momentálne sa nachádzam na Slovensku a zdržím sa tu až do februára 2023, keďže sme dostali tri možnosti, akými chceme začať druhý ročník na vysokej škole. Prvá možnosť bola študovať v inej krajine, druhá možnosť bola študovanie iného odboru na našej škole alebo na partnerskej univerzite v Holandsku. Možnosť, ktorú som si vybrala ja, bola ísť na pol roka pracovať v oblasti, ktorú študujem. Vybrala som si košickú firmu, ktorá sa zameriava na vývoj digitálnych produktov a s výberom som veľmi spokojná. Už teraz viem jednoznačne povedať, že viem jednoducho aplikovať do praxe veci, ktoré sme sa v škole naučili. So školou som neustále v kontakte, pretože máme coacha, ktorý sa stará o to, aby sme boli na našich stážach spokojní a všetko išlo tak, aby sme z toho vyťažili čo najviac. Štúdium v Holandsku mi pomohlo vnímať svet viac komplexne a rozhodne som oveľa viac samostatná a odhodlaná.

Štúdium v Holandsku

Univerzita taktiež ponúka knižnicu, kde sa môžu študenti učiť alebo získavať cenné informácie.

Na záver by som vám, ktorí stále váhate, či ísť študovať do zahraničia alebo nie, odporučila nebáť sa a ísť do toho, pretože sú to nezabudnuteľné skúsenosti a preto viem, že spraviť posledný krok tesne pred odchodom je práve ten najťažší, ale výsledky a dobrý pocit z rozhodnutia sa dostaví veľmi rýchlo. Štúdium v Holandsku bolo pre mňa jedno z najlepších rozhodnutí v živote a bola to výborná investícia do budúcna!

Terka

Poď aj ty študovať do Holandska

Prinášame vám skúsenosti, zážitky a hodnotenie študentov, ktorí sa rozhodli pre štúdijný pobyt v zahraničí.

Viac o mne >