Ako napísať motivačný list a personal statement. Aký je v tom rozdiel?

Ako napísať motivačný list a personal statement? V prijímačkách na zahraničné univerzity hrá motivačný list alebo Personal Statement veľmi dôležitú úlohu. Ak ho napíšeš dobre, tak práve to ťa odlíši od konkurencie! Sú to dva kľúčové dokumenty, ktoré často sprevádzajú životopisy a prihlášky na vzdelávacie inštitúcie či pracovné pozície. Aj keď môžu zdieľať niektoré podobnosti, sú to odlišné prístupy k prezentácii tvojho “ja”, tvojich cieľov a motivácií. V tomto blogu sa pozrieme na základné rozdiely medzi motivačným listom a Personal Statement.

Motivačný list

Študentský život je plný rozhodnutí a príležitostí, pri ktorých sa musíš predstaviť v najlepšom svetle. Jedným z najdôležitejších nástrojov na dosiahnutie tohto cieľa je aj motivačný list, dokument, ktorý sa stáva pravým hlasom študenta v prihláškovom procese. Motivačný list by mal jasne zdôrazniť, prečo ťa daná pozícia alebo štúdium zaujíma a ako zapadá do tvojho dlhodobého plánu. Rovnako dôležité je prezentovať svoje osobné motivácie. Či už je to tvoj záujem o nejakú oblasť, ambícia dosiahnuť určité ciele alebo prínos pre spoločnosť, motivačný list by mal ukázať, čo ťa ženie vpred. Súvisiace schopnosti a skúsenosti by mali byť spomenuté tak, aby zdôraznili, prečo si vhodným kandidátom. Je to miesto, kde môžeš ukázať, ako tvoj profil a skúsenosti sú v súlade s požiadavkami, ktoré má daná univerzita.

Personal Statement

Personal Statement ponúka priestor na zdieľanie príbehov, ktoré formovali tvoj charakter a životné rozhodnutia. Môže zahŕňať napríklad prekonanie prekážok, osobné vízie a učenie sa z vlastných chýb. Je to miesto, kde môžeš ukázať, akým spôsobom tieto hodnoty korešpondujú s hodnotami organizácie alebo inštitúcie, na ktorú sa prihlasuješ. Prijímacie komisie a zamestnávatelia chcú vedieť, prečo si si vybral konkrétnu školu, odbor alebo pracovnú pozíciu. Celkovo platí, že Personal Statement nie je len ďalším byrokratickým krokom v prijímacom procese či pri hľadaní práce. Je to príležitosť pre študentov vyjadriť svoju jedinečnú identitu, zručnosti a ambície. Dokument, ktorý môže otvoriť dvere k vzdelaniu, kariérnemu rastu a naplneniu životných cieľov. Personal Statement budú potrebovať aj študenti, ktorí sa uchádzajú o štipendium a môžu ho využiť na zdôraznenie svojich výnimočných výsledkov, dobrovoľníckych aktivít a osobných hodnôt. To pomáha vytvoriť celkový dojem o ich angažovanosti a prínose pre spoločnosť. Pre inšpiráciu pri písaní odporúčam pozrieť si nejaké príklady na www.thestudentroom.co.uk

A ešte pripájam stručné zhrnutie rozdielov medzi motivačným listom a Personal Statementom:

Motivačný list:

  • rozsah maximálne na A4
  • je osobnejší – adresuješ ho konkrétnej škole a pre vybraný študijný program
  • je používaný pre prihlášky do Dánska, Švédska alebo Holandska

Personal Statement:

  • rozsah je maximálne 4 000 znakov
  • esej je bez oslovenia
  • obsah je všeobecný a vhodný aj pre viacero študijných programov
  • používa sa pri prihláškach do Veľkej Británie

Motivačný list a Personal Statement nie sú veľkým problémom, aj keď sa to pre mnohých študentov tak zdá. Pri písaní týchto dokumentov je samozrejme dôležité prispôsobiť obsah podľa konkrétnych požiadaviek a očakávaní prijímacej strany. Dôležité je sústrediť sa na to, čo chceš o sebe povedať a ako zaujať ľudí. Z mojich skúseností je dôležité najmä byť sám sebou, neklamať, ale rozpovedať svoj osobný príbeh či motiváciu pútavým spôsobom, ktorý ti dopomôže dostať sa na tvoju vysnenú univerzitu. Držím palce!

Pozri si našu ponuku univerzít v zahraničí

Som spoluzakladateľ Cambridge Study a pôsobím ako štúdijný poradca. Pri konzultáciách o štúdiu a jazykových pobytoch sa snažím čerpať zo svojich osobných skúseností so štúdiom a životom v zahraničí, hlavne v Anglicku. Okrem neúnavného presviedčania o výhodách štúdia v zahraničí rád navštevujem nové miesta, hrám futbal a florbal, vychutnávam si jazdu na motorke a mnoho ďalších vecí :).

Viac o mne >