Štúdium v Anglicku mi pomohlo podieľať sa na vedeckom výskume rakoviny

Pred tromi rokmi som ukončila svoje štúdium na gymnáziu v Žiline a začala študovať Biomedical Sciences na University of Southampton v južnom Anglicku. Túto univerzitu som si vybrala kvôli skvelým hodnoteniam od študentov a tiež rebríčkovému umiestneniu, nakoľko je zaradená medzi 100 najlepších svetových univerzít.

Štúdium v Anglicku bolo veľmi rozmanité a zahŕňalo mnoho praktických hodín v laboratóriu. Počas týždňa som mala väčšinou 8 prednášok a od študentov sa očakávalo najmä samoštúdium. Veľký dôraz bol kladený na čítanie vedeckých štúdií vo voľnom čase.

Počas svojho štúdia som cítila veľkú podporu od všetkých profesorov. Dostala som možnosť špecializovať sa v oblasti liečby rakoviny, ktorú vidím ako budúcnosť a taktiež robiť letné stáže v laboratóriách podľa vlastného výberu, zaoberajúce sa výskumom nových liekov proti rakovine. Tieto letné stáže mi umožnili nahliadnuť do skutočného sveta výskumu. Výsledky, ktoré som počas týchto stáži dosiahla mi pomohli kariérne sa rozvíjať. Vďaka skúsenostiam, ktoré som získala počas štúdia som bola prijatá na stáž do Nemeckého Centra na Výskum Rakoviny.

Študenti na University of Southampton mali možnosť zúčastniť sa výmenného programu na univerzitách v Austrálií alebo Novom Zélande prípadne mohli získavať ročné praktické skúsenosti vo farmaceutických firmách alebo iných výskumných zariadeniach. Možnosti, kde sa mohli študenti realizovať bolo naozaj veľa.

Po dokončení bakalárskeho štúdia som bola prijatá na štúdium PhD v novom centre pre výskum rakovinovej imunológie na University of Southampton, kde sa budem venovať komputačnej onkológii. Toto odvetvie využíva znalosti z matematiky, počítačových vied a tiež onkológie na výskum nových liekov proti rakovine.

Štúdium v Anglicku mi umožnilo podieľať sa na výskume, ktorý mení spôsob akým sa lieči rakovina. Zároveň som mala možnosť stretávať ľudí z celého sveta a najmä svetových expertov z rôznych oblastí výskumu.

Southampton je malé mesto, v ktorom študuje viac ako 30 tisíc študentov z dvoch rôznych univerzít. Mesto je veľmi prispôsobené študentskému spôsobu života. Ostatným študentom by som štúdium v Anglicku určite odporučila.

Gabriela

 

Prinášame vám skúsenosti, zážitky a hodnotenie študentov, ktorí sa rozhodli pre štúdijný pobyt v zahraničí.

Viac o mne >