Školné a granty v Holandsku a všetky užitočné informácie, ktoré potrebuješ vedieť

Kvalitné a finančne dostupné vzdelanie – niet divu, že Holandsko je momentálne TOP študentská destinácia. Aby študenti mali kvalitné vybavenie, učebne, pomôcky, kampus, internát, kvalitných učiteľov z praxe, ktorí nie sú len teoretici, ale aj praktici z odboru, to všetko musí niečo stáť. Najlepším spôsobom ako zabezpečiť dostatočné finančné prostriedky vo vzdelávacom systéme je nastavenie školného tak, aby si to mohol dovoliť každý študent. 

Ak rodina študenta na školné v danom čase nemá, má možnosť financovať školné cez študentskú pôžičku, ktorú si študent spláca potom ako doštuduje. Kvalitné vzdelanie treba vnímať ako investíciu – je to investícia do tvojich vedomostí, do tvojej budúcnosti. Na základe kvalitného vzdelania si budeš vedieť v budúcnosti nájsť kvalitnú prácu a tvoju investíciu si jednoducho splatíš v čase. Tak ako niektorí investujú do zlata alebo do kryptomien, uvedomelí rodičia či študenti vedia, že investícia do vzdelania sa vždy vráti a oplatí! Pripravili sme pre teba všetky podstatné informácie na tému školné a granty v Holandsku. 

V Holandsku existuje niekoľko tipov grantov: 

 • Tuition fees loan
 • Supplementary grant
 • Student travel product
 • Basic grant
 • Interest-bearing loan

V prvom rade je dôležité uvedomiť si, že školné za štúdium nepokrýva náklady ako ubytovanie, stravné, dopravu, bežné výdavky. Školné je dôležité, keďže univerzity za získané peniaze zo školného môžu postaviť niektoré nové a lepšie zariadenia pre študentov, ako sú učebné budovy, telocvičňa a iné rekreačné zariadenia. Viac peňazí tiež znamená, že univerzita môže ponúknuť vyšší plat, aby prilákala lepších učiteľov. Školné tiež pomôže prilákať a udržať najlepších učiteľov – výskumníkov. Napríklad Veľká Británia v súčasnosti stráca veľa špičkových výskumníkov v prospech USA, kde sú platy väčšinou dvojnásobné. Peniaze sa môžu použiť na výskum a tým sa zatraktívni postavenie danej univerzity v svetových rebríčkoch.

V prípade, že si rodina študenta školné nemôže dovoliť, existujú na to študentské pôžičky, ktoré poskytuje štát (v tomto prípade Holandsko) za veľmi výhodných podmienok. Je podstatné si uvedomiť, že sa nejedná o komerčné pôžičky. Štát na tebe nechce zarobiť, len chce umožniť všetkým dosiahnuť kvalitné vzdelanie. Tým, že sme v Európskej únii, rovnaké práva máme takisto ako Holanďania. 

Aká je cena školného v Holandsku?

Školné v Holandsku na akademický rok 2023/2024 je stanovené na 2.530 eur za školský rok. Výhodou financovania školného je to, že sa dá rozložiť až do 9 splátok počas roka, a teda nemusí sa platiť naraz. 

Tuition fees loan alebo pôžička na školné

Podľa novej schémy, ktorú zverejnila výkonná agentúra pre vzdelávanie DUO , budú študenti holandských vysokých škôl, ktorí sa prvýkrát zapíšu na štúdium v akademickom roku 2023-2024, platiť rovnakú úrokovú sadzbu 0,46 percenta v rámci systému pôžičiek. Okrem toho budú mať 35 rokov – namiesto 15 – na splatenie svojho dlhu. Taktiež je po 35 rokoch splácania odpustený akýkoľvek zostávajúci dlh. Mesačne si tak môžeš požičať 192,83 eur od holandskej vlády. Študenti si tak majú možnosť požičať peniaze na kvalitné školné takmer s nulovým úrokom.

Nevzťahujú sa na to žiadne podmienky v zmysle, že musíš pracovať niekoľko rokov v Holandsku alebo podobne. Jednoducho máš 35 rokov na to, aby si svoj dlh voči Holandskému kráľovstvu splatil – či si začal študovať len 1.rok a univerzitu si nedokončil, alebo dlžíš celú čiastku – za 4 ročné bakalárske štúdium na obľúbenej univerzite aplikovaných vied je to spolu 8.099 eur. Táto čiastka zodpovedá zhruba polovici školného na jeden školský rok na prestížnych britských univerzitách.

Študenti mimo EÚ platia za toto vzdelanie 10-12.000 eur / rok. Výška mesačnej splátky je naozaj nízka a odvíja sa od výšky tvojho príjmu. Niekedy to môže byť dokonca nula. Nauč sa základy holandčiny (alebo si otvor túto kalkulačku v Google Chrome) a prelož si z holandčiny, koľko budeš splácať pri tvojom potenciálnom budúcom príjme.

Supplementary grant sa vzťahuje na podporu pracujúcich študentov. Je tam niekoľko podmienok na jeho získanie: 

 • študent musí byť z EÚ
 • vek do 30 rokov
 • študent musí byť zapísaný na verejnú vysokú školu v Holandsku 
 • výška príjmu rodičov – tá sa zohľadňuje pri výpočte výšky tohto grantu. V minulosti sa bral maximálny ročný príjem rodičov do 53 900 eur, od roku 2023 ho zvýšili na 70 000 eur. V roku 2024 sa pozerajú na príjmy z roku 2022.
 • najdôležitejšia podmienka – študenti musia odpracovať min. 56 hodín mesačne po dobu min. 3 mesiacov. NOVINKA! Od septembra 2023 stačí mať odpracovaných len 32 hod. mesačne a 24 hodín mesačne pri permanentnom kontrakte dlhšom ako 6 mesiacov

Maximálna výška tohto grantu pre zahraničných študentov je 416 eur mesačne. 

Student travel product

Ďalšia podpora pre pracujúcich študentov, ktorí poberajú Supplementary grant je student travel product. Tento grant Ti umožňuje cestovať verejnou dopravou – vlakom, električkou, autobusom či metrom po celom Holandsku zadarmo alebo za zvýhodnenú cenu. Môžeš si vybrať cestovanie zdarma cez týždeň (pondelok – piatok) alebo cez víkend (sobota – nedeľa). Podmienky získania tohto grantu sú: 

 • študent dennou formou na štátnej univerzite v Holandsku
 • vek menej ako 30 rokov
 • študent poberá Supplementary grant

Mesačná výška tohto grantu bola v roku 2023 zvýšená na 120.96 €. Cestovný produkt pre študentov sa stáva darom, ak získaš diplom do 10 rokov. Ak už nemáš nárok na tento cestovný grant, musíš ho zrušiť, nie je to aický proces. Neoprávnené cestovanie s produktom študentské cestovanie sa trestá pokutou vo výške 81,40 € za pol kalendárneho mesiaca v 1. mesiaci. Potom je pokuta 162,82 € za pol kalendárneho mesiaca. 

Ak sa Ti nepodarí získať titul načas, musíš splatiť pôžičku na verejnú dopravu vrátane úrokov. Avšak tým, že sa jedná o štátne financovanie, úrok nebude veľký. Je možné požiadať o výnimku v prípade oneskorenia v štúdiu v dôsledku choroby alebo hendikapu alebo ukončenia štúdia predčasne kvôli vážnej záležitosti.

Basic grant – novinka v roku 2023! 

Roky bola úroková sadzba na študentskú pôžičku v Holandsku nulová. Po miernom zvýšení v roku 2023 na úrokovú sadzbu 0,46 % kvôli zvyšovaniu cien, vysokej inflácie a ekonomickej situácii spôsobenou postpandemickou situáciou a povojnou situáciou u nášho východného suseda, sa obnovil tzv. Basic grant, pre všetkých domáciach študentov, teda aj našich slovenských. Tento grant sa vzťahuje k Supplementary grantu, to znamená, že ho dostanú len pracujúci študenti, ktorí dostávajú Supplementary grant. Ak teda pracuješ v Holandsku minimálne 32 (24) hodín mesačne a dokončís svoje štúdium do 10 rokov, od 1. septembra 2023 máš nárok na nenávratný grant vo výške 439,20 € za mesiac. Ak nedoštuduješ do 10 rokov, budeš musieť splatiť celú sumu aj s úrokmi.

Ak študuješ v Holandsku práve teraz a máš pridelený Supplementary grant, máš aicky nárok na Basic grant –  DUO Ti pošle notifikáciu, že oň môžeš žiadať. Choď na Mijn DUO a prihlás so svojim DigiD číslom. Ak si odcestovaný na menej ako 8 mesiacov – študentská stáž, Erazmus alebo iné, požiadaj o výnimku. Môžeš tak urobiť od 23. júna 2023.

Interest-bearing loan alebo pôžička na bežné výdaje

Posledný tip je pôžička na bežné výdaje, ktoré vznikajú nech študuješ kdekoľvek – jedlo, ubytovanie, cestovanie, zábava. Tento grant je vo výške 266,97 eur na mesiac pre zahraničných študentov žijúcich mimo domova.

Všetky granty – Basic grant, Supplementary grant, Interest-bearing Loan a Tuition fees loan činia dokopy mesačne až 1315 eur. Ak pracuješ v Holandsku minimálne 56 hodín mesačne, čo zodpovedá 14 hodinám týždenne – teda dva dni v týždni, a dokončíš svoje štúdium do 10 rokov, získaš od Holandskej vlády až 855 eur mesačne! Ročne tak získaš 10,262 eur a počas 4-ročného bakalárske štúdium to činí neuveriteľných 41.049 eura! 

Do tejto sumy nie je zarátaný tvoj príjem za prácu, toto je len grant od vlády. Hodinová sadzba v Holandsku závisí od tvojho veku a tipu práce. Zahraniční študenti v Holandsku môžu za prácu na čiastočný úväzok zarobiť od 6 až 10 eur za hodinu. Holandsko navyše nemá stanovenú minimálnu mzdu. Napríklad tí, ktorí majú 21 rokov a viac, zarábajú v priemere 10,6 eura na hodinu. Ak zarábaš teda 10 eur na hodinu a pracuješ min. 56 hod mesačne aby si získal granty, za mesiac si zarobíš 560 eur, spolu s grantami vo výške 855 eur mesačne máš spolu – 1415 eur / mesiac. Za 4 ročné bakalárske štúdium si študentskou brigádou a týmito dvoma grantmi zarobíš hriešnych 67.920 eur. Zatočila sa ti hlava? Ešte stále váhaš kam na štúdium? 

zdroj: duo.nl

Housing benefit alebo príspevok na bývanie

Aby toho nebolo málo, máme ešte príspevok na bývanie. Ak si prenajímaš svoje ubytovanie, môžeš mať nárok na huurtoeslag (príspevok na bývanie). Príspevok ti pokryje časť úhradu tvojho nájomného. Výška grantu, ktorú by si mohol dostať závisí od výšky nájomného alebo výšky tvojho príjmu. Ak bývaš v prenajatom dome v Holandsku a spĺňaš tieto podmienky pre zvýhodnené nájomné: 

 • vek min. 18 rokov 
 • EU národnosť
 • prenajímaš si samostatné ubytovanie (vrátane samostatnej kúpeľne a kuchyne) a si zaregistrovaný na adrese svojho bydliska v Holandsku.
 • tvoj nájom, (kombinovaný) príjem a kapitál nie je príliš vysoké

To, či máš nárok na ubytovací grant si vždy dopredu over. Dozvieš sa to cez túto kalkulačku. Ak hľadáš ubytovanie cez platformy, niektoré ponuky rovno majú napísané: Possible to apply housing benefit.

TIP od Cambridge Study 

O všetky zložky financovania sa vieš uchádzať v Holandsku potom čo máš BSN number a DigiD po príchode do Holandska. Nečakaj, že všetky granty dostaneš hneď v prvý týždeň po príchode. Tieto veci nejaký ten čas trvajú. Nechaj si čas v prvé týždne tvojho pobytu v Holandsku na to, aby si videl, koľko času potrebuješ na samoštúdium, na prednášky, na skupinové práce. Prvoradé je predsa len vzdelanie, až potom práca popri škole. Daj si čas na to, aby si zistil ako efektívne skĺbiť školu, prácu a zábavu tak aby si zo svojej experience vytrieskal maximum! Navyše, mnoho študentských stáži je platených. Študentská stáž je povinná súčasť štúdia na univerzitách aplikovaných vied, a je to skvelá možnosť, ako získať platenú prax z odboru, ktorá je súčasťou štúdia. 

Máš z tohto všetkého guláš? Naši študenti sú vybavení všetkými potrebnými informáciami pred odchodom do Holandska ako poistenie, práca, registrácia na úradoch, granty a financovanie cez DUO, tipy na ubytovanie, doprava, atď. Prečítaj si tu prečo si vybrať Cambridge Study

Poď aj ty študovať do Holandska

V Cambridge Study pôsobím ako štúdijná poradkyňa pre študentov, ktorí majú záujem o štúdium na univerzitách v zahraničí. Pri svojich odporúčaniach čerpám zo svojich osobných skúseností zo štúdii a života vo viacerých krajinách. Počas strednej školy som strávila rok v Švédsku a počas vysokej školy som strávila študijný pobyt v Portugalsku, pracovnú stáž v Holandsku a mala som možnosť študovať aj na Nottingham Trent University vo Veľkej Británii. Vo svojom voľnom čase rada športujem a cestujem.

Viac o mne >