Vzdelávanie učiteľov v študentskom meste Cambridge

Ako učiteľka angličtiny na Strednej odbornej škole elektrotechnickej som pravdepodobne tak, ako aj iní učitelia cudzích jazykov pociťovala nedostatok možností na profesionálny rast a obohatenie nápadov na výučbu. Keďže som v minulosti mala veľmi pozitívnu skúsenosť so vzdelávacím kurzom pre učiteľov vo Veľkej Británii, znova som túžila zažiť niečo podobné. Vedela som, že takúto možnosť v súčasnosti poskytuje program Erasmus + v oblasti KA1 vzdelávacej mobility jednotlivcov.

S kolegyňami sme spoločne vypracovali školský projekt a po jeho schválení sme sa všetci tešili, že budeme môcť stráviť 2 týždne vo Veľkej Británii v známom študentskom meste Cambridge. Bell Education Services v Cambridge je jeden z najväčších britských poskytovateľov jazykového a školského vzdelávania poskytujúceho kvalitnú jazykovú výučbu a vzdelávanie už od roku 1955.

Kvalitné vzdelávanie

Bola som účastníkom metodológického kurzu s názvom Language and Methodology Refresher. V priebehu kurzu nám bola poskytnutá kvalitná výučba, ktorú viedli odborní lektori školy Bell. Vyučovacie hodiny nášho lektora Toma Beakesa boli organizačne aj obsahovo precízne pripravené. Veľmi pozitívnou a obohacujúcou bola možnosť diskutovať o predstavených metódach a rôznych výukových materiáloch v medzinárodnej skupine učiteľov zo šiestich krajín a to konkrétne zo Slovenska, Maďarska, Španielska, Poľska, Nemecka a Ruska. Napriek tomu, že vyučovanie prebiehalo až do neskorých popoludňajších hodín, nebolo unavujúce, pretože bolo zaujímavé. Veľmi dobrým nápadom bola aj možnosť vybrať si popoludňajšie workshopy podľa záujmu o danú tému. Umožnilo nám to vypočuť si prednášky aj iných lektorov.

Príjemné a pokojné prostredie

Škola Bell je situovaná v krásnom, pokojnom prostredí, nie však ďaleko od historického centra Cambridge. Nádherné historické budovy s jedálňou pripomínajúcou zábery z filmu Harry Potter a krásne záhrady poskytovali veľa možností na relax, ale aj na rozhovory a stretnutia, keďže v danom období v škole súčasne prebiehalo viacero kurzov, na ktorých sa zišli učitelia až z dvadsiatich dvoch krajín. A keďže internát, na ktorom sme bývali, bol súčasťou celého zariadenia, mali sme možnosť si toto nádherné prostredie dokonale vychutnať.

Ako tráviť voľný čas

Na výber bol tiež bohatý voľnočasový program. Mali sme možnosť stráviť jeden deň v rušnom Londýne a hneď ďalší víkendový deň v menšom pokojnom mestečku s nádhernou katedrálou Ely. Vychutnali sme si aj nádherné zákutia mesta Cambridge, či už pri plavbe na pltiach, návšteve botanickej záhrady, spievaní chlapčenského chóru v jednom z miestnych kostolov, či počas bezstarostnej prechádzky mestom.

Celý tento pobyt mi poskytol veľa možností na rozvoj mojich profesijných kompetencií. Verím, že budem môcť veľa rôznych získaných nápadov využiť na obohatenie a skvalitnenie vyučovacích hodín anglického jazyka.

Som vďačná, že v rámci projektu Erasmus + existuje takáto podpora zameraná na vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov. Rada by som v budúcnosti túto možnosť ešte využila a odporúčam ju aj ostatným učiteľom, ktorí majú chuť nabiť sa novou energiou a obohatiť sa novými vedomosťami. Neoceniteľnou pomocou pri príprave projektu bola pre nás aj spolupráca s agentúrou Cambridge study v Žiline. Taktiež nás boli napomocné vzácne rady pána Smolku a jeho kolegyne Lenky Odrobiňákovej.

Mgr. Mária Terrajová

Prinášame vám skúsenosti, zážitky a hodnotenie študentov, ktorí sa rozhodli pre štúdijný pobyt v zahraničí.

Viac o mne >