Úspešný program Erasmus + pre učiteľov v Cambridge

Naša škola sa zopojila do programu Erasmus+ prvý krát. Na začiatku projektu sme museli vypracovať školský projekt. Po schválení projektu sme získali finančné prostriedky a mohli absolvovať preferovaný kurz. Najviac ma oslovil kurz s názvom Kreativita v triede, ktorý som absolvoval v historickom meste Cambridge počas júla. Kurz zastrešovala škola Bell Teacher Campus – Homerton College, ktorá je jednou z 31 fakúlt patriacich pod Cambridge University.

Naučili sme sa nové nápady a spôsoby ako urobiť výučbu pre študentov atraktívnou

V škole sa konalo v rovnakom termíne viacero kurzov a účastníci boli až zo 17 krajín sveta (od Argentíny až po Čínu).
Náš kurz viedol lektor Chaz Pugliese, skúsený učiteľ a autor troch publikácii o motivácii a kreativite, ktorý nám sprostredkoval nové nápady a možnosti ako spestriť výučbu formou jazykových hier, používania hudby a mnoho iných tvorivých aktivít a techník, ktoré umožnia študentom používať angličtinu viac kreatívne. Taktiež sme získali nové stratégie na motiváciu žiakov, plánovanie vyučovacej hodiny a rozvíjanie všetkých štyroch jazykových zručností u žiakov a námety na tvorbu nových materiálov, ktoré zdokonalia medzikultúrne povedomie u žiakov. Výučba bola pre mňa naozaj veľkým prínosom. Náš kurz bol doplnený aj o voľný výber rôznych workshopov a tzv. Cultural Talks a Plenary Talks, čiže kurz bol naozaj dosť intenzívny.

Ako využiť voľný čas?

Počas kurzu škola Bell organizovala rôzne výlety, ktoré boli dostupné pre všetkých účastníkov za určitý príplatok. Napr. do Ely (najdlhšia katedrála v UK a dom Olivera Cromwella), či Wimpole (najväčšie sídlo v Cambridgeshire). V Cambridge sme tiež mohli navštíviť botanickú záhradu, pozrieť si Shakespearovu hru, alebo ísť na tzv. punting, čo je niečo ako gondoly v Benátkach. V centre mesta Cambridge sú nádherné historické stavby, mnohé z nich patria fakultám Cambridge University, na ktorých študovali takí velikáni ako Isaac Newton, Charles Darwin, či nedávno zosnulý Stephen Hawking. V sobotu sme strávili celodenný výlet v Londýne, kde sme mali voľný program a každý si mohol naplánovať, aké pamiatky si chce pozrieť.

Ako celý kurz pre učiteľov angličtiny hodnotím JA?

Celkovo hodnotím kurz veľmi pozitívne, získal som nielen veľa nových nápadov a podnetov pre výučbu, ale aj mnoho zážitkov a nových priateľov – kolegov z rôznych kútov sveta. Každý účastník býval v jednoduchej izbe s posteľou, pracovným stolom, stoličkou, nočným stolíkom a skriňou, ale s vlastnou kúpeľňou s toaletou.

Jediné mínus bolo snáď iba horúce počasie, vraj najteplejšie od roku 1976, čo malo za následok vysušené trávniky a dosť veľké teplo v triedach. Na druhej strane sme počas výletov a prechádzok v meste, mohli spraviť nádherné fotky a nikdy sme nezmokli.

Absolvovať kurz v Cambridge cez program Erasmus + odporúčam všetkým, ktorí majú radi spoznávanie nových krajín a miest, stretnutie sa z kolegami z rôznych častí sveta a chuť sa obohatiť o nové podnety pri výučbe.

Mgr. Marek Gajdoš, SOŠ Partizánske

Prinášame vám skúsenosti, zážitky a hodnotenie študentov, ktorí sa rozhodli pre štúdijný pobyt v zahraničí.

Viac o mne >