Daugavpils, ideálne miesto na kurz ruštiny pre učiteľov

Ďakujeme pani Giertlovej, ktorá sa s nami podelila o svoje skúsenosti a zážitky z 2-týždňového kurzu pre učiteľov ruštiny v Lotyšsku, ktorého sa zúčastnila v auguste.

 

Dobrý večer

Z Rigy sme docestovali v poriadku. Priniesli sme si kopu zaujímavých materiálov a poznatkov, ktoré určite využijeme na vyučovaní. Bolo nás 11 (4 Maďarky, 2 Poľky a 5 Slovákov) a témy kurzov boli rôzne. Keďže nemohli vyjsť každému v ústrety, vybrali jeden spoločný názov kurzu, ktorý zahŕňal zo všetkého trochu – aj gramatiku, aj prácu s textom, aj posluch – proste bolo to pestré, zaujímavé a podnetné.

Prvý týždeň sme mali voľnejšie, viac sme spoznávali Daugavpils a jeho okolie. Mali sme trošku smolu, lebo dvaja prednášajúci ochoreli a museli byť náhle hospitalizovaní. Mali sme náhradný program, ktorý nie celkom splnil naše očakávania.Stalo sa, že určité témy nám neboli prezentované podľa programu. Keď sme na to upozornili, vedenie kurzu nám hneď vyšlo v ústrety a dodatočne nám témy odprednášali. Počas kurzu sme sa stretávali s príjemnými ľuďmi, ochotnými vždy pomôcť s riešením akýchkoľvek našich požiadaviek. Aj ubytovanie bolo vynikajúce.

Druhý týždeň sme pracovali naplno. Prednášali nám učitelia z praxe, čo bolo pre nás veľkým prínosom. Celkovo hodnotím kurz ruštiny, metodológie výučby a pobyt v Daugavpils veľmi pozitívne po všetkých stránkach – jazykovej, metodickej, poznávacej. Ak by bola možnosť, určite by som sa tam vrátila a absolvovala kurz opäť, len s väčším kufrom na materiály, ktoré som si  odtiaľ priniesla.

Ešte raz sa Vám chcem pekne poďakovať za starostlivosť, ochotu a pomoc, ktorú ste nám preukazovali v priebehu celej “daugavpilskej” prípravy.

ZŠ a MŠ Pionierska, Brezno

 

Prinášame vám skúsenosti, zážitky a hodnotenie študentov, ktorí sa rozhodli pre štúdijný pobyt v zahraničí.

Viac o mne >