Hodnotenie kurzu pre učiteľov nemčiny vo Frankfurte

Ako učitelia zažívame vyučovanie len z pohľadu učiteľa. V DID som mala možnosť byť aj v úlohe študenta.

Kurz nemeckého jazyka pre učiteľov zahŕňal 26 hodín týždenne, ktoré boli rozdelené do 3 vzdelávacích stupňov, ktoré navzájom korelujú: V tomto programe je začlenené štúdium nemeckého jazyka ako riadny študent, ako pozorovateľ a ako kritik. V prvom stupni som sa zúčastnila štandardného kurzu v  medzinárodnej triede z perspektívy študenta, spolužiakov som mala z Turecka, Tuniska, Brazílie, Ukrajiny, Arménska … Nemčinu mali na vynikajúcej úrovni. Boli to právnici, lekári, ekonómovia, študenti VŠ. Mohla som porovnať pedagogické štýly našich učiteľov s vlastným a reflektovať rozdiely.

Okrem účasti na štandardnom kurze som sa pozrela na hodiny vo všetkých jazykových úrovniach od A1 po C1 s rozdielnymi učiteľmi. Mala som príležitosť zažiť a analyzovať rozmanitosť individuálnych pedagogických metód a veľa veľmi rozdielnych osobností učiteľov, rôznu atmosféru v triedach. Na hodinách vládla uvoľnená atmosféria, všetci navzájom komunikovali a boli veľmi priateľskí, učitelia boli profesionáli, nikto nemal zlú náladu, medzi učiteľmi a študentami boli veľmi dobré vzťahy. Po hospitáciách nasledovali rozbory hodín s vyučujúcimi a so študentami z rôznych krajín ako Nepál, Irak, Írsko, Švajčiarsko, Srbsko, Poľsko, Japonsko, Čína, Kórea, Španielsko, Taliansko, Vietnam, Portugalsko, Quatemala …
Počas kurzu prebiehali pravidelné osobné stretnutia s riaditeľom školy a neformálne rozhovory o fungovaní DID.

Veľkým prínosom boli osobné stretnutia s učiteľmi a spolužiakmi, hostiteľskou rodinou (Klaus a Michaela Gerald) a našimi spolubývajúcimi – lekár z Quatemaly, diplomat z Turecka a stredoškolský učiteľ nemčiny a francúzštiny z Írska. Boli sme spolu na Sommerfeste v Kelsterbachu, ktorí organizovali naši domáci, absolvovali 3 narodeninové oslavy našich spolubývajúcich, počúvali Klausa, ktorý je rockový hudobník a spievali známe aj menej známe piesne.

Tatiana Škodová – DID Frankfurt

Prinášame vám skúsenosti, zážitky a hodnotenie študentov, ktorí sa rozhodli pre štúdijný pobyt v zahraničí.

Viac o mne >