Erasmus+ na Malte ako výborná príležitosť pre učiteľov, ktorí si chcú zlepšiť jazyk

Opäť sme práve vstúpili do nového školského roku. Zo skúseností z predošlých dvoch rokov možno tušíme, aký náročný môže zase byť. Mnohí učitelia sa tešia na nový začiatok, chcú do vyučovania priniesť nové myšlienky, prístupy, nápady. Niektorí však už možno idú len po svojich overených vyšliapaných chodníčkoch vzdelávania. Toto je náš pohľad na Erasmus+ na Malte z pohľadu učiteliek anglického jazyka.

Pred niekoľkými mesiacmi som sa ja aj spolu s kolegyňami rozhodla, že tiež potrebujeme nové impulzy do našej práce s deťmi. Rozhodli sme sa zvýšiť kvalitu vyučovania anglického jazyka na našej škole. Voľba padla na program Erasmus+, ktorý poskytuje učiteľom granty na hodnotné vzdelávacie kurzy v krajinách Európskej únie. Naša národná agentúra SAAIC poskytuje záujemcom o získanie grantu semináre, na ktorých sme získali prvotné informácie, ako sa do programu zapojiť. So samotnou žiadosťou o grant nám veľmi ochotne pomohla naša partnerská agentúra Cambridge Study, ktorá nám tiež zabezpečila sprostredkovanie kurzov v našej cieľovej krajine, na Malte. Pri vypracovávaní žiadosti o grant sme tak dostali spolu s kolegyňami podporu skúsených odborníkov.

Po schválení projektu, získaní finančného príspevku a vybavení potrebných formalít sme začiatkom júla vycestovali na zahraničnú mobilitu na Malte. Náš vzdelávací inštitút ETI má na Malte naozaj zvučné meno a ponúka široké portfólio kurzov pre učiteľov európskych krajín. Škola má moderné priestory, vrátane ubytovania, a svojim študentom ponúka stravovanie v reštaurácii hneď vedľa recepcie. V rámci interkultúrnych vzťahov ETI zabezpečuje celodenný výlet po Malte pre spoznanie svojej krajiny a kultúry.

Erasmus+ na Malte

Erasmus+ na Malte je výborná príležitosť pre tých učiteľov, ktorí si chcú zlepšiť jazyk na vyššiu úroveň a získať nové impulzy, ktoré implementujú do svojej výučby po návrate.

Jednotlivé kurzy prebiehajú v menších 10 – 15 členných skupinách, kde je dostatok priestoru na osobný rast, komunikáciu v anglickom jazyku, zdieľanie skúseností a nápadov s kolegami z iných krajín, spoznanie nových ľudí a nadviazanie kontaktov. Naše kurzy boli zamerané predovšetkým na metodológiu vyučovania v rôznych jazykových úrovniach s prepojením na metódu CLIL. Všetky tri sme získali veľké množstvo nápadov, ktorými môžeme oživiť naše hodiny cudzieho jazyka a zatraktívniť tak žiakom vyučovanie. Samotný dvojtýždňový pobyt na Malte predstavoval úžasne strávený čas nielen na kurzoch, ale aj vo voľných chvíľach. Táto malá ostrovná krajina má krásne pláže, ktorých povrch sa mení od kameňov pripomínajúcich mesačnú krajinu, cez drobný štrk až po jemný tmavý a svetlý piesok. Dobrodruhom a cestovateľom tiež ponúka bohatú históriu a mnohé zážitky, či už vodného alebo suchozemského charakteru.

Napriek celosvetovej pandémii a určitým obmedzeniam pri cestovaní boli dva prvé júlové týždne tohto roku pre mňa a moje dve kolegyne spojením niečoho príjemného a užitočného, čo krásne vystihuje anglické slovíčko „workation“, teda spojenie „work“ – práce a dovolenky – „vacation“. Takéto „workation“ bolo pre nás nezabudnuteľné a určite nebolo posledné. V budúcnosti sa do toho pustíme znovu! Po absolvovaní zahraničnej mobility odporúčam takého vzdelávanie každému, kto sa nebojí vyraziť do sveta, ovlažiť si jazykové zručnosti a zároveň nazbierať veľa skvelých nápadov a metód do vyučovacieho procesu.

Týmto sa tiež chcem poďakovať za skvelú spoluprácu organizácii Cambridge Study, našej národnej agentúre SAAIC a v neposlednom rade programu Erasmus+ , vďaka ktorým sa mohla naša mobilita zrealizovať.

Poďte aj vy na učiteľský kurz na Maltu

Prinášame vám skúsenosti, zážitky a hodnotenie študentov, ktorí sa rozhodli pre štúdijný pobyt v zahraničí.

Viac o mne >