University of Surrey University of Surrey

University of Surrey je celosvetovo uznávaná inštitúcia. V rebríčku britských univerzít denníka The Guardian je za rok 2017 na 4. mieste. Nachádza sa v prekrásnej prírode Surrey Hills, iba pol hodinu cesty od Londýna. Aj skvelý kampus pomohol Surrey k 1. miestu v hodnotení spokojnosti študentov v Británii za rok 2015.

 

Prečo si vybrať University of Surrey?

 1. Skvelý výskumný program vo vybraných oblastiach.
 2. Skvelé upletenie a zamestnanosť po skončení štúdia.
 3. Spolupráca s významnými firmami a umiestňovanie študentov na stáže.
 4. Vynikajúce športové vybavenie.
 5. Výborný uvítací program pre nových študentov.

 

 

Prestíž, odbornosť, vybavenie a životný štýl sú základné charakteristiky University of Surrey. Univerzita má svoj vlastný výskumný park, ktorý je hlavným centrom excelentného výskumu technológií, prírodných vied, zdravia a strojárenstva a je považovaný za jedno z najlepších výskumných centier v Británii.

Vynovený univerzitný športový komplex bol oficiálnym tréningovým centrom a dejiskom letnej Londýnskej olympiády v roku 2012. Študijný obor Hospitality Management bol v roku 2013 hodnotený ako 1. najlepší v Británii.

Študijné odbory

Medicine, Business, Management, Chemistry, Language, Computing, Criminology, Economics, Creative Writing, Tourism, Law, Mathematics, Physics, Politics, Psychology, Sociology, Sport, Veterinary Medicine.

Podmienky pre prijatie na bakalárske štúdium

 • Výborné študijné výsledky z maturity.
 • Certifikát z angličtiny na úrovni C1, napr. IELTS 6.5+ alebo CAE.
 • Motivačný list (Personal Statement).
 • 1 referencia v angličtine zo školy.
 • Vybrané obory môžu mať ďalšie špecifické podmienky.

Podmienky pre prijatie na magisterské štúdium

 • Certifikát z angličtiny na úrovni C1 a vyššie, napr. IELTS 6.5+, CAE alebo CPE.
 • Predchádzajúce ukončené bakalárske vzdelanie.
 • 2 akademické referencie alebo 1 akademická a 1 pracovná v angličtine.
 • Motivačný list.
 • Vybrané odbory môžu mať ďalšie špecifické podmienky.

Ubytovanie

 • Na internáte, bez i so stravou, so spoločnou alebo samostatnou kúpeľňou.
 • 1-lôžkové a viac lôžkové izby.
 • Výber z viac ako 5000 izieb v rôznych typoch ubytovania.
 • Izby od 71 £ do 211 £ za týždeň.

Školné

 • Školné na jeden akademický rok pre študentov bakalárskeho štúdia je £ 9 250.
 • Na školné pre bakalárske štúdium je možné získať študentskú pôžičku na celú dobu štúdia.
 • Školné na jeden akademický rok pre študentov magisterského štúdia je £ 9 500 – £ 15 000 podľa vybraného študijného oboru.
 • Na školné pre magisterské štúdium je možné získať študentskú pôžičku do £ 10 000.

Prihláška

Meno*

Priezvisko*

Email*

Telefón*

Vek pri nástupe

Navštevovaná škola a ročník

* - (povinné polia)

]

Kde University of Surrey vlastne je?

Ako to na University of Surrey vyzerá?