University of Southern Denmark 

So svojimi takmer 30 tisíc študentmi je univerzita tretia najväčšia a vzhľadom na svoje korene na univerzite v Odense tretia najstaršia dánska univerzita. Univerzita ponúka množstvo spoločných programov v spolupráci s Flensburgskou univerzitou a Kielskou univerzitou. Kontakty s regionálnymi odvetviami a medzinárodnou vedeckou komunitou sú silné. Od zavedenia systémov hodnotenia v roku 2012 sa SDU neustále hodnotila ako jedna z 50 najlepších univerzít na svete podľa rebríčka svetovej vysokej školy Times Higher Education Top 100 najlepších univerzít do 50 rokov a rebríček QS World University medzi 50 najlepších univerzít do 50 rokov.

Prečo si vybrať University of Southern Denmark?

 1. SDU je školou, ktorá sa pýši polovičným podielom medzinárodných študentov na celkovom počte študentov. Táto skutočnosť podporuje multikultúrne prostredie a vzájomnú vnímavosť.
 2. Organizácia pre výskum a inovácie SDU pomáha študentom, spoločnostiam a výskumným pracovníkom zapojiť sa do projektov zameraných na riešenie problémov budúcnosti, a špeciálne podnikateľské prostredie, ako napríklad Cortex Lab (Odense) a Pakhuset (Kolding).
 3. Univerzita sa zaviazala pomáhať pri dosahovaní všetkých 17 cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a má rovnako pevný zmysel pre zodpovednosť za budúce generácie.
 4. Prepojenie teoretických znalostí a praktických schopností je dosiahnuté spoluprácou so širokou škálou dánskych spoločností, v ktorých môžu študenti pokračovať po ukončení štúdia.

 

 

Areál SDU pokrýva prakticky všetky vedecké vedy, čo univerzite umožňuje zabezpečiť, aby sa výskumné problémy, na ktoré sa zameriavajú držali krok s aktuálnymi trendami. Výsledky výskumu sa vďaka tomu môžu rýchlo otestovať a premeniť na praktické , realizovateľné výsledky prospešné pre jednotlivých občanov. Všetky programy si kladú za cieľ vychovať odborníkov a jedincov na vedúce pozície, ktorí sa budú riadiť princípmi udržateľného rastu, inovácie atď. K doplneniu teoretických znalostí nadobudnutých v škole sú programy kombinované v spolupráci s dánskymi firmami.

Študijné odbory

Bakalárske odbory:

 • Mechatronics (Bachelor of Engineering / Bachelor of Science in Engineering),
 • Electronics (Bachelor of Engineering / Bachelor of Science in Engineering),
 • Engineering, Innovation and Business (Bachelor of Science in Engineering)
 • Mechanical Engineering (Bachelor of Engineering /Bachelor of Science in Engineering)

Magisterské odbory:

 • Mechatronics,
 • Engineering, Innovation and Business,
 • Electronics,
 • Robot Systems (Advanced Robotics Technology / Drone Technology),
 • Software Engineering

Podmienky pre prijatie na bakalárske štúdium

 • úroveň angličtiny C1 potvrdená medzinárodným certifikátom alebo dostatočný počet hodín AJ a dobré známky
 • odvyučovaný minimálny počet hodín vo vybraných predmetoch podľa učebných osnov za posledné 3 roky štúdia na strednej škole
 • zaslaný výpis známok za posledné 3 roky štúdia na strednej škole
 • zaslaný motivačný list a referencia v angličtine od učiteľa
 • zvládnutý online uniTEST
 • úspešne zvládnutý pohovor so zástupcom školy cez skype alebo osobne
 • výborné študijné výsledky počas štúdia na strednej škole aj na maturite

Podmienky pre prijatie na magisterské štúdium

 • syllabus z predošlého bakalárskeho štúdia
 • zaslaný výpis známok za posledné 3 roky štúdia na strednej škole spolu s bakalárskym diplomom
 • zaslaný motivačný list
 • úroveň angličtiny C1 potvrdená medzinárodným certifikátom

Ubytovanie

 • Internátne ubytovanie bez stravy.
 • 1 a 2-lôžkové izby.
 • Garantované prioritné ubytovanie pre nových študentov (kapacitne obmedzené).

Prihláška

Meno*

Priezvisko*

Email*

Telefón*

Vek pri nástupe

Navštevovaná škola a ročník

* - (povinné polia)

Kde University of Southern Denmark vlastne je?

Ako to na SDU vyzerá?