University of New York in Prague logo_UNYP_side

University of New York v Prahe (UNYP) bola založená v apríli 1998 v spolupráci so Štátnou univerzitou v New Yorku a Štátnou univerzitou v New Yorku Empire State College. Táto spolupráca umožňuje UNYP ponúknuť študentom možnosť získať medzinárodne uznávaný americký bakalársky titul zo Štátnej univerzity v New Yorku.

Prečo si vybrať University of New York?

 1. Programy v anglickom jazyku.
 2. Medzinárodné prostredie.
 3. Americký bakalársky titul.
 4. Veľmi zaujímavé spolupráce so zahraničnými univerzitami.
 5. Bohatý spoločenský a kultúrny život.

 

UNYP je najväčšou a najvýznamnejšou inštitúciou vyššieho vzdelávania v anglickom jazyku v Českej republike. Viac ako 800 študentov z viac ako 60 krajín tvorí vzdelávaciu komunitu s medzinárodnou skupinou inštruktorov. Fakulta momentálne zamestnáva 125 učiteľov z viac ako 25 krajín.

Škola je plne akreditovaná Ministerstvom školstva Českej republiky. Akreditácia je aj z americkej strany prostredníctvom IACBE, ktorá skúma efektívnosť akademickej obchodnej jednotky, ktorá sa hodnotí preskúmaním vzdelávacích procesov súvisiacich s vyučovaním a učením sa v inštitúcii a hodnotením výsledkov procesu vyučovania.

Jej bakalárske a magisterské programy pripravujú študentov na kľúčové úlohy v kariére, ako sú financie, medzinárodné vzťahy, psychológia, komunikácia a menežment, a to v Čechách a na medzinárodnej úrovni.

Študijné odbory

 • Bakalárske študijné odbory v angličtine: Business Administration, Communication & Media, International Relations, Psychology, IT, English Language and Literature
 • Magisterské študijné odbory v angličtine: Psychology. V spolupráci s inými zahraničnými školami poskytuje aj odbory M.Sc. in International Management, Master of Law, M.A. in Strategic Communication.

Podmienky pre prijatie na štúdium

 • Výborné študijné výsledky z maturity (A-level) / Ukončené adekvátne bakalárske štúdium (6 semestrov, 180 ETC).
 • Certifikát z angličtiny, napr. min IELTS 6.5 + alebo TOEFL.
 • Povinné písanie eseje pri vstupnej orientácii.
 • Motivačný list.
 • Referencia od učiteľa.
 • Vybrané odbory môžu mať ďalšie špecifické podmienky.

Školné

 • Školné na jeden akademický rok pre študentov bakalárskeho štúdia stojí ročne od 192 800 CZK. Suma sa môže líšiť v závislosti od programu.
 • Školné na jeden akademický rok pre študentov magisterského štúdia stojí ročne medzi 230 000 – 335 000 CZK.

Štipendiá

 • Na školné pre bakalárske štúdium je možné získať čiastočné alebo úplné štipendium.
 • Štipendia sú poskytované v závislosti od typu štipendia.
 • Pre viac informácii nás neváhaj kontaktovať.

Ubytovanie

 • Univerzita svoj vlastný internát nemá avšak ponúka miesta v rôznych internátnych domoch v Prahe.

Prihláška

Meno*

Priezvisko*

Email*

Telefón*

Vek pri nástupe

Navštevovaná škola a ročník

* - (povinné polia)

Kde University of New York in Prague vlastne je?

Ako to na UNYP vyzerá?

458c9473_0Screenshot 2019-05-21 15.03.32458c9773_0