Štipendiá a granty na univerzitách vo Veľkej Británii

Viaceré naše partnerské univerzity ponúkajú pre vás zaujímavé štipendiá a granty, o ktoré môžete požiadať, alebo vám budú aicky pridelené po splnení požiadaviek. Pozrite si prehľad ponúkaných štipendií a pre bližšie informácie zašlite predbežnú prihlášku alebo nás kontaktujte.

 

Štipendiá a granty pre magisterské štúdium

York St John University

Plné štipendium vo výške 9300 GBP na magisterské štúdium Fashion & Luxury Business Creation MSc pokryje všetky tvoje poplatky za akademický rok , ktorý trvá od októbra 2019 do augusta 2020. Tento kurz ponúka nevšednú kombináciu akademických poznatkov a praktických skúseností spojených s priemyslom a zahŕňa modul nevyhnutných skúseností v priemysle.

S finančnou podporou, ktorú táto príležitosť ponúka, budeš mať perfektnú možnosť aby si získal skúsenosti v odbore a dostal odborné poradenstvo pri plánovaní a naštartovaní tvojho obchodného nápadu.

Univerzita hľadá ľudí, ktorí myslia inovatívne, aby vytvorili úspešnú spoločnosť s etickým svedomím. Od vecí, ktoré robíte, k dodávateľom, ktorých si vyberiete a hodnotám, ktoré propagujete – chcú spolupracovať s tvorcami a inovátormi, ktorí sa rovnako starajú o služby pre svojich zákazníkov a prispievajú k lepšej spoločnosti.

Ak chceš dostať šancu študovať na tejto univerzite, musíš byť kreatívny a splniť tieto podmienky:

  • napísať  500-slovnú esej kde opíšeš svoj podnikateľský nápad
  • natočiť  päťminútové video na oživenie tohto nápadu
  • napísať 100 slov, v ktorých opíšeš seba a prečo si myslíš, že práve ty by si mal byť tým kto získa toto štipendium

Uzávierka je 30. augusta 2019. Kontaktuj nás v prípade záujmu a my ti so všetkým pomôžeme.

 

Anglia Ruskin University

£ 1 000 = £ 600 finančná pomoc zo zaplateného školného vo forme vratky alebo zľavy zo školného  plus £ 400 kredit na učebnice a učebné pomôcky v univerzitnom obchode

 

University of Birmingham

£ 5 000 alebo £ 10 000 = štipendium je k dispozícií pre študentov, ktorí uplatňuje jeden z nasledujúcich troch programov:

  • MSc Medzinárodný obchod
  • MSc Medzinárodné financie a účtovníctvo
  • MSc Management

Žiadosť o získanie štipendia musí byť odoslaná najneskor do 29. apríla 2019.

 

 

Northumbria University

Univerzita poskytuje pre študentov finančnú pomoc v rôznych podobách :

£ 500 = aická zľava určená pre všetkých študentov, ktorí podajú prihlášku najneskôr do 31.marca 2018 na akýkoľvek denný študijný program. Táto zľava je dostupná pre študentov areálu Newcastle upon Tyne campus.

Až 100% z výšky školného pre študentov, ktorí sa rozhodnú pre štúdium nasledujúcich magisterských programov:

MSc Advanced Computer Science MA Design Management MA International Relations
MSc Business with Business Analytics MSc Digital Marketing Master of Public Health (Nutrition)
MSc Business with Marketing Management MSc Forensic Accounting MA/MSc Multidisciplinary Innovation
MSc Computer Science MSc International Business Management MSc Psychology
MSc Cyber Security MSc Foundations in Clinical Psychology MSc Statistics
MA Design MSc International Finance and Investment

£ 2750 = finančná pomoc je určená pre študentov nasledujúcich programov. Zľavu je možné kombinovať, takže študent môže získať až celkovú zľavu vo výške £3250.

MSc Advanced Computer Science MA English Literature MSc Mechanical Engineering
MSc Business with Business Analytics MSc Environmental Health MSc Microbiology
MSs Business with Marketing Management Master of Fine Art MA/MSc Multidisciplinary Innovation
MSc Clinical Exercise Physiology MSc Forensic Accounting MSc Nutritional Science
Msc Computer Science MSc Foundations  Clinical Psychology MSc Occupational and Organisational Psychology
MA Conversation of Fine Art MSc Health Psychology MSc Project Management
MA Creative and Cultural Industries Management   MA History  Master of Public Health (Nutrition)
MA Creative Writing MSc International Finance and Investment  MSc Psychology
 MA Criminology and Criminal Justice  MSc International Business Management  MSc Real Estate
MSc Cyber Security  MSc International Development  MSc Safety, Health Environmental Management
 MA Design MA Internationl Relations MSc Sport and Exercise Psychology
 MA Design Management  MSc International Sport Management MSc Statistics
 MA Digital Marketing  LLM Legal Practice  MSc Strength Conditioning
MSc Disaster Management and Sustainable Development MSc Mass Communication Management MA Theatre Performance

 

 

Štipendiá a granty pre bakalárske štúdium

 

Anglia Ruskin University

Anglia Ruskin ponúka niekoľko zaujímavých typov štipendií a finančných benefitov pre študentov:

 

 

£ 2 000 = £ 800 finančná pomoc zo školného zaplateného v 1. roku bakalárskeho štúdia plus £ 400 kredit na učebnice a učebné pomôcky v univerzitnom obchode v každom roku štúdia

 

 

Športové štipendium až 100% z výšky školného pre vybrané športy – judo, volejbal, basketbal a kriket. Študenti sú zapojení do špeciálneho športového programu vedeného profesionálnym trénerom. Okrem toho majú prístup do posilňovne, fyzioterapeutovi, nutričnému a výživovému poradenstvu, kondičnému trénerovi pre rozvoj sily a kondície.

 

Northumbria University

£ 2 000 =  finančná pomoc pre študentov z členských štátov EÚ, ktorí spĺňajú určité akademické kritéria a úspešne sa zapíšu do denného študijného programu.

 

Southampton University

£ 1 000£ 3 000 = štipendium je určené pre študentov, ktorí sa rozhodnú študovať na fakulte fyzikálnych vied a inžinierstva, fakulte prírodných a environmentálných vied a tiež fakulte humanitných vied :

 

 

Fakulta
Štipendijné informácie Výška štipendia Podmienky Aplikačný proces Uzavierka
ESC Excellence Scholarskip 2018 £3000  študent UK/EU  Registrácia + Esej (300 slov) Júl 2018
ESC Ada Lovelace Scholarskip 2018 £3000   študent UK/EU Registrácia + Esej (500 slov)  Marec 2018
ESC Zepler Scholarskip 2018 £1000  študent UK/EU Júl 2018
Physics & Astronomy Physics Scholarship 2018 £5000 2019
Chemistry Excellence in Chemistry Scholarship 2018 £1000  nie je potrebná registrácia Nie je stanovený
Music Music Performance and Composition Scholarships neuvedená  kontaktuj nás
Music Cantores Michaelis Choral and Organ Scholarships neuvedená kontaktuj nás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESC – Electronics and Computer Science

Športové štipendium – univerzita každoročne podporuje mladé športové talenty tým, že im poskytuje vynikajúcu podpornú sieť športových služieb v nasledujúcich troch kategóriach v ktorých je tiež stanovená finančná pomoc športových nákladov. Okrem toho majú študenti prístup na fyzioterapeutické sedenia, kaučovanie v oblasti sily a kondície, podpora mentorov a ďalšie iné výhody.

 

  • Zlatá = študenti využívajú športové služby + £ 500
  • Strieborná = študenti využívajú športové služby + £ 200
  • Talent ID – študenti využívajú iba športové služby + môžu požiadať o finančnú pomoc športových nákladov

 

 

£1 500£3 000 = sociálne štipendium  určené pre študentov, ktorých rodinní príslušníci v domácnosti nepresiahnu príjem viac ako £25 000.