Novinka! Ponúkame kurzy pre učiteľov ruštiny organizované na Daugavpils University v Lotyšsku.

The Russian Language Communication and Active Grammar

Tento kurz je určený učiteľom ruského jazyka. Cieľom kurzu je zvýšiť predovšetkým komunikačné a gramatické znalosti ruského jazyka. Účastníci kurzu pracujú v skupine, využívajú interaktívne hry, stimuláciu hľadania nových spôsobov frázovania počas interakcie a skupinovej práce, nové zdroje výučby, rozvoj slovnej zásoby, rozvoj komunikačných schopností, motivácia študentov a pod.

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie
Daugavpils 12 dní Kurz sa v roku 2024 neotvára €1080/€1130 v rodine (raňajky)/(polpenzia)
12 dní Kurz sa v roku 2024 neotvára €1080/€1130 v rodine (raňajky)/(polpenzia)

Contemporary Russian Language in Use

Tento kurz je určený učiteľom ruského jazyka. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov so súčasnými trendmi ruského jazyka, modernej ruskej literatúry, filmov a piesni, význam kultúrnych pojmov a pod.

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie
Daugavpils 12 dní Kurz sa v roku 2024 neotvára €1080/€1130 v rodine (raňajky)/(polpenzia)
12 dní Kurz sa v roku 2024 neotvára €1080/€1130 v rodine (raňajky)/(polpenzia)

Theoretical and Practical Aspects of Teaching Russioan as a Foreign Language

Tento kurz je určený učiteľom ruského jazyka. Cieľom kurzu je obnoviť a zlepšiť teoretické a praktické jazykové zručnosti ruského jazyka, zlepšenie metód, ktoré pomôžu študentov zaujať počas výučby.

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie
Daugavpils 12 dní Kurz sa v roku 2024 neotvára €1080/€1130 v rodine (raňajky)/(polpenzia)
12 dní Kurz sa v roku 2024 neotvára €1080/€1130 v rodine (raňajky)/(polpenzia)

Creative Classroom: Tools and Tips for Russian Language Teachers

Tento kurz je určený učiteľom ruského jazyka. Cieľom kurzu je získať alebo obnoviť metodiku výučby, získať nové zručnosti, praktizovať moderné interaktívne metódy výučby, ktoré pomôžu zaujať študentov.

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie
Daugavpils 12 dní Kurz sa v roku 2024 neotvára €1080/€1130 v rodine (raňajky)/(polpenzia)
12 dní Kurz sa v roku 2024 neotvára €1080/€1130 v rodine (raňajky)/(polpenzia)

Incorporating Information Computer Technologies in Class

Tento kurz je určený učiteľom ruského jazyka. Cieľom kurzu je pomôcť učiteľom, ktorí by chceli začleniť technológie do výučby. Kurz predstavuje rôzne softvérové nástroje a poskytuje možnosti ich praktického použitia.

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie
Daugavpils 12 dní Kurz sa v roku 2024 neotvára €1080/€1130 v rodine (raňajky)/(polpenzia)
12 dní Kurz sa v roku 2024 neotvára €1080/€1130 v rodine (raňajky)/(polpenzia)