Pokiaľ ste v minulom roku získali grant na mobilitný projekt do Veľkej Británie a nemáte možnosť toto leto vycestovať aby ste absolvovali kurzy osobne, môžete si vybrať z našej ponuky online kurzov, ktoré sa súbežne organizujú s kurzami pre učiteľov v Cambridge.

Okrem online výučby vybraného kurzu sú súčasťou organizované workshopy a odborné rozhovory, ktoré prebiehajú v poobedných hodinách, zvyčajne každý utorok, stredu a štvrtok.

Online kurzy pre učiteľov

Teaching other subjects in English - Primary

Kurz je určený pre učiteľov vyučujúci 1 stupeň, ktorí chcú zlepšiť znalosť anglického jazyka a zároveň pre učiteľov iných predmetov, ktoré sú vyučované prostredníctvom angličtiny pomocou metódy CLIL.

Dĺžka kurzu Termín Cena Škola
10 dní Kurz sa v roku 2024 neotvára €500 Bell

Teaching other subjects in English - Secondary

Kurz je určený pre učiteľov vyučujúci 2 stupeň, ktorí chcú zlepšiť znalosť anglického jazyka a zároveň pre učiteľov iných predmetov, ktoré sú vyučované prostredníctvom angličtiny.

Dĺžka kurzu Termín Cena Škola
10 dní Kurz sa v roku 2024 neotvára €500 Bell

Teaching Young Learners - Primary

Kurz je určený pre učiteľov MŠ a ZŠ, ktorí chcú zlepšiť znalosť anglického jazyka. Kurz sa zameriava na zlepšenie metodológie výučby v praxi.

Dĺžka kurzu Termín Cena Škola
10 dní Kurz sa v roku 2024 neotvára €500 Bell
10 dní Kurz sa v roku 2024 neotvára €500 Bell

Teaching Young Learners - Secondary

Kurz sa zameriava na zlepšenie metodológie výučby v praxi pomocou rôznych workshopov, seminárov, prednášok. Budete mať možnosť diskutovať, precvičovať, pozorovať, ukazovať, hodnotiť, komentovať, počúvať, čítať a rozvíjať vaše schopnosti tak, aby bola výučba pre študentov, ktorí sú vo veku 11-17 rokov atraktívna.

Dĺžka kurzu Termín Cena Škola
10 dní Kurz sa v roku 2024 neotvára €500 Bell
10 dní Kurz sa v roku 2024 neotvára €500 Bell
10 dní Kurz sa v roku 2024 neotvára €500 Bell

Teaching English Online

Tento kurz je určený pre učiteľov, ktorí chcú prispôsobiť svoje existujúce zurčnosti online kontextu, zoznámiť sa s platformami, nástrojmi a zdrojmi, ktoré možno použiť na online výučbu.

Dĺžka kurzu Termín Cena Škola
10 dní Kurz sa v roku 2024 neotvára €500 Bell
10 dní Kurz sa v roku 2024 neotvára €500 Bell

Creativity in the Classroom

Tento kurz dodá vášmu vyučovaniu nový život. Nabáda vás nachádzať nové nápady a možnosti ako spestriť vašu výučbu a pomôže vám a vašim študentom používať angličtinu viac kreatívne. Témy zväčša zahŕňajú:

 • Jazykové hry (napr. nezvyčajné gramatické cvičenia)
 • Používanie umenia a kreslenia
 • Herecké techniky (napr. role-play)
 • Alternatívne metodológie (napr. celková fyzická odpoveď)
 • Kreatívne písanie (napr. poézia)
 • Vytváranie materiálov
 • Vyučovanie nad rámec učebnice
 • Využitie hudby a piesní
 • Rozprávanie príbehov
 • Vyučovanie s humorom: vtipy, kreslené rozprávky a neúmyselné chyby
 • Technológia a kreativita
Dĺžka kurzu Termín Cena Škola
10 dní Kurz sa v roku 2024 neotvára €500 Bell
10 dní Kurz sa v roku 2024 neotvára €500 Bell
10 dní Kurz sa v roku 2024 neotvára €500 Bell
10 dní Kurz sa v roku 2024 neotvára €500 Bell

Educational Technology Today

Kurz Vám umožní objaviť potenciálne využitie nových technológií. Tento praktický kurz pomáha zaradiť do modernej výučby nové technológie a používanie mobilných aplikácií, online vyhľadávanie, hry alebo používanie elektronickej platformy s dôrazom na zvýšenie motivácie u žiakov. Kurz je ideálny pre učiteľov, ktorí využívajú technológiu v triede a chcú obnoviť a preskúmať nový spôsob technológie.

Dĺžka kurzu Termín Cena Škola
10 dní Kurz sa v roku 2024 neotvára €500 Bell
10 dní Kurz sa v roku 2024 neotvára €500 Bell

Language Development for English Teachers

Language Development kurz rozvíja vaše znalosti angličtiny pomocou výberu námetov vrátane rozširovania vašej slovnej zásoby, dôrazu na konverzáciu a počúvanie, zlepšenie vašej výslovnosti a gramatiky. Tento praktický kurz zvyčajne zahŕňa:

 • Rozširovanie slovnej zásoby pomocou rozoberania rôznych tém
 • Slovnú zásobu na organizáciu triedy a vyučovania
 • Rozvoj vašich jazykových schopností s dôrazom na konverzáciu a počúvanie
 • Zlepšenie vašej výslovnosti pomocou analýzy prízvuku v slovách, problémových zvukov a intonácie
 • Rozširenie znalosti anglickej gramatiky pomocou komplexných štruktúr a analýzy chýb
 • Umožňuje využitie vašich poznatkov počas jazykových cvičení, aktivít a role-play
 • Tipy ako ďalej zlepšovať vaše znalosti angličtiny po návrate domov
Dĺžka kurzu Termín Cena Škola
10 dní Kurz sa v roku 2024 neotvára €500 Bell
10 dní Kurz sa v roku 2024 neotvára €500 Bell
10 dní Kurz sa v roku 2024 neotvára €500 Bell

Contemporary English

Kurz sa zameriava na zlepšenie vašich vedomostí o jazyku a kultúre v Británii, ktoré sa odzrkadľujú vo výučbe medzikultúrneho povedomia. Kurz vám umožní objaviť rozličné aspekty moderného života a kultúry v Británii, skúma rôzne spôsoby ako vyučovať medzikultúrne povedomie.
Dĺžka kurzu Termín Cena Škola
10 dní Kurz sa v roku 2024 neotvára €500 Bell
10 dní Kurz sa v roku 2024 neotvára €500 Bell
10 dní Kurz sa v roku 2024 neotvára €500 Bell