Hague University of Applied Sciences Hague University of Applied Sciences

Hague University of Applied Sciences bola založená v septembri roku 1987 spojením 14 menších inštitúcií vyššieho vzdelávania v danom regióne. Hlavná budova školy sa nachádza iba pár kilometrov od centra mesta a je špecifická svojou polohou a vzhľadom – celý kampus sa nachádza na polostrove a je obklopený vodným kanálom. Na špecifickosti škole pridáva ešte fakt, že sa nachádza v meste spoločne s Medzinárodným súdnym dvorom OSN, ktoré je podľa tejto skutočnosti nazývané ‘City of Peace and Justice’.

Prečo si vybrať Hague University of Applied Sciences?

 1. Všetky poskytované kurzy kladú silný dôraz na medzinárodný kontext preberaných tém a zaoberajú sa interkulturnymi vzťahmi ich aktuálnosťou v dnešnom svete.
 2. Silná medzinárodná študentská základňa, ktorá podporuje medzinárodný dialóg a vzájomné poznanie jednotlivých kultúr medzi sebou navzájom.
 3. Haag ponúka bohatý kultúrny a nočný život, ktorý pozostáva z množstva barov, klubov a až 1,000 zaujímavých kultúrnych pamiatok a múzeí, ktoré stoja za to navštíviť.
 4. Športové centrum ponúka možnosť rozličných športov ako ako aj začlenenie sa do športových klubov.

 

Hague University of Applied Sciences je pokrokovou inštitúciou, ktorá si zakladá na moderných princípoch ako je inovácia a pokrok a ďalej taktiež na rozvoji talentu jednotlivca. Je tu široká ponuka bakalárskych a magisterských programov v angličtine. Absolventi tejto univerzity vychádzajú zo školy ako sebavedomí jedinci, ktorí sa neboja čeliť nástrahám dnešnej doby práve vďaka vysokej úrovni vzdelávania a inovatívnemu a profesionálnemu prístupu k výučbe.

Študijné odbory

 • Bakalárske odbory:
  • European Studies (3years/4years)
  • Industrial Design Engineering
  • International and European Law
  • International Business (3years/4years)
  • International Communication Management
  • International Financial Management & Control (3years/4years)
  • International Public Policy and Leadership
  • International Sport Management
  • Safety and Security Management Studies
  • Process & Food Technology (3years/4years)
  • User Experience Design
 • Magisterské odbory:
  • Financial Management and Control
  • Financial Management and Control (part-time)
  • International Communication Management
  • International Communication Management (part-time)
  • MBA Business Administration
  • MBA Business Administration (part-time)

Podmienky pre prijatie na bakalárske štúdium

 • Vysvedčenie o úspešnom zvládnutí maturitnej škúšky.
 • Potrebná úroveň angličtiny: maturita z angličtiny na gymnáziu na úrovni B2 alebo C1; alebo medzinárodný certifikát na úrovni B2 (CAE alebo IELTS 6.0 a lepšie).
 • CV (životopis).
 • Prípadne môže byť požadovaný aj vstupný pohovor.

Podmienky pre prijatie na magisterské štúdium

 • Ukončené predchádzajúce štúdium – dokončené relevantné bakalárske štúdium.
 • Potrebná úroveň angličtiny: medzinárodný certifikát na úrovni C1 – IELTS min 6.5 a lepšie (min 6.0 z každej časti a min 6.5 z writingu), CAE min C a lepšie alebo TOEFL iBT min 90 bodov a min 22 bodov z každej časti.
 • Potrebný počet kreditov z vyberaných predmetov
 • Transcript of Records: výpis predmetov z Bc. štúdia s počtami získaných kreditov.
 • Course description: prehľad predmetov.
 • 1 akademická referencia a 1 pracovná referencia.
 • CV (životopis).
 • Motivačný list.

Ubytovanie

 • Odporúčame využiť možnosť ubytovania cez sprostredkovateľa DUWO.
 • Na internáte, bez stravy, so spoločnou alebo samostatnou kúpeľňou.
 • Výber z rôznych typov ubytovania.
 • 1-lôžková izba so zdieľanou kúpelňou od 500€ do 650€ na mesiac.
 • 1-lôžkové izby s kúpelňou prípadne aj kuchyňou od 650€ do 900€ na mesiac.

Prihláška

Meno*

Priezvisko*

Email*

Telefón*

Vek pri nástupe

Navštevovaná škola a ročník

* - (povinné polia)

Kde Hague University of Applied Sciences vlastne je?

Ako to na Hague University of Applied Sciences vyzerá?