Novinka! Škola Alpha B ponúka kurz pre učiteľov francúzštiny organizovaný priamo vo francúzskom Nice. Kurz vám umožní zlepšiť a aktualizovať svoje jazykové zručnosti a svoje znalosti o aktuálnych kultúrnych, sociálnych a ekonomických aspektoch Francúzska. Získate a precvičíte si:

  • Moderné techniky a metódy výučby a ich evolúciu.
  • Pedagogickú a skupinovú dynamiku.
  • Nástroje, hry a kreativita na použitie v triede.
  • Zlepšenie, hodnotenie a kontrolu zručností.
  • Špecifické aspekty v učení francúzskeho jazyka.

Kurz francúzštiny pre učiteľov zahŕňa 26 lekcií týždenne. Výučba prebieha od pondelka do piatku. V skupine je 5 až 8 študentov. Potrebná úroveň C1-C2. Jedna lekcia trvá 45 minút. Okrem toho si môžete užiť krásy francúzskej riviéry počas leta.

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie
Nice 12 dní 22. júl – 2. august 2024 €1846 v rodine (pol-penzia)

Výučba prebieha metódou, ktorá sa nazýva priama metóda; umožní rýchlo a efektívne uplatniť vaše vedomosti. Je založená na:

  • Tímových verbálnych cvičeniach, role-play, diskusiách, simuláciách, okrúhlych stoloch, využíva magnetofónové nahrávky, praktické cvičenia v reálnych životných situáciách, videá, hry …
  • “Stráviteľnom” prístupe k učeniu gramatiky, ktorý bol vypracovaný na základe knihy študenta a pravidelne aktualizovaných autentických dokumentoch (noviny, rozprávanie, slová piesní, televízne alebo rozhlasové vysielanie, cvičenia).
  • Učitelia sú Francúzi a plne kvalifikovaní, zodpovední za harmóniu a dynamiku skupiny, skúsení v pedagogických cieľoch, schopní motivovať a viesť vás.