Falmouth University Falmouth University

Falmouth University je špecializovaná univerzita pre kreatívne odvetvia. Bola založená v roku 1902 ako Falmouthská umelecká škola v reakcii na zníženie vedeckých aktivít v Cornwalle, ktorá bola spôsobená úpadkom cornwallského ťažobného priemyslu. V rebríčku britských škôl jej celkovo patrí 69 miesto, pričom vyniká v kvalite výučby (27.miesto, podľa The Times 2018). Univerzita má takmer 5.000 študentov v dvoch areáloch – Penryn a Falmouth.

Prečo si vybrať Falmouth University ?

 1. Medzinárodné študentské prostredie.
 2. Kvalita vo výučbe.
 3. Praktické vzdelávanie.
 4. Vysoká zamestnateľnosť absolventov.

 

Škola bola založená ako Falmouthská umelecká škola v roku 1902, neskôr známa ako Falmouthova vysoká škola výtvarného umenia a dizajnu a potom Falmouth College of Arts, získala akreditáciu na udeľovanie titulov a právo používať titul “University College” v marci 2005. V apríli 2008 sa University College Falmouth zlúčila s Dartington College of Arts a pridala do svojho portfólia celý rad výkonových kurzov. Dňa 27. novembra 2012 bolo zamestnancom, študentom a miestnej tlači zverejnené oznámenie o tom, že vysokoškolská univerzita Falmouth má mať úplný univerzitný štatút v rámci kroku, ktorý bude pokračovať v ambícii stať sa jednou z piatich najlepších univerzít na svete. Falmouth University bola hodnotená The Sunday Times za najlepšiu vysokú školu v oblasti umenia v UK od roku 2015 do roku 2017.

Študijné odbory

Acting, Animation and Visual Effects, Architecture, Business and Data Analytics, Computing for Games, Creative Advertising, Creative Music Technology, Creative Writing, Dance and Choreography, Drawing, English, Fashion Design, Fashion Marketing, Fashion Photography, Film, Fine Art, Game Art, Graphic Design, Illustration, Interior Design, Journalism and Communications, Music, Photography, Sustainable Product Design, Television, Textile Design, Theatre and Performance.

Podmienky pre prijatie na bakalárske štúdium

 • Dobré študijné výsledky z maturity.
 • Certifikát z angličtiny na úrovni B2, napr. IELTS 6.0+.
 • Motivačný list (Personal Statement).
 • 1 referencia zo školy.
 • Vybrané obory môžu mať ďalšie špecifické podmienky – portfólio.

Podmienky pre prijatie na magisterské štúdium

 • Certifikát z angličtiny na úrovni C1 a vyššie, napr. IELTS 6.5+, CAE alebo CPE.
 • Predchádzajúce ukončené bakalárske vzdelanie.
 • 2 akademické referencie alebo 1 akademická a 1 pracovná v angličtine.
 • Motivačný list.
 • Vybrané odbory môžu mať ďalšie špecifické podmienky – portfólio.

Ubytovanie

 • Škola má vlastné internáty.
 • 1-lôžkové izby so spoločnou / s vlastnou kúpeľňou.
 • Izby od 130 £ za týždeň.

Školné

 • Školné na jeden akademický rok pre študentov bakalárskeho štúdia je £ 9 250.
 • Na školné pre bakalárske štúdium je možné získať študentskú pôžičku na celú dobu štúdia.
 • Školné na jeden akademický rok pre študentov magisterského štúdia je od £ 8 000 podľa vybraného študijného oboru.
 • Na školné pre magisterské štúdium je možné získať študentskú pôžičku do £ 10 000.

Prihláška

Meno*

Priezvisko*

Email*

Telefón*

Vek pri nástupe

Navštevovaná škola a ročník

* - (povinné polia)

 

Kde Falmouth University vlastne je?

Ako to na Falmouth University vyzerá?