Business & Hotel Management School bhms logo neu V5_B

BHMS, Obchodná a riadiaca škola nachádzajúca sa v meste Lucern, je členom skupiny škôl Bénédict Switzerland, ktorá bola založená v roku 1928. Bénédict School je súkromná vzdelávacia organizácia, ktorá každoročne vychováva viac ako 15 000 študentov na plný a čiastočný úväzok. Bola založená v roku 1998 ako pobočka škôl Bénédict vo Švajčiarsku nachádzajúcich sa v St. Gallen, Zürichu, Lucerne a Berne. BHMS je jednou z popredných svetových škôl vrámci hotelierstva a reštauračných služieb, ktorá sa nachádza v srdci Lucernu. 

Prečo si vybrať BHMS?

 1. Škola sa prispôsobuje meniacim sa potrebám študentov, ale aj praxe.
 2. Úzka spoluprácu s podnikmi a spoločnosťou.
 3. Praktické vzdelávanie ideálne pre získanie potrebných skúseností pre budúce povolanie.
 4. Študijné programy v angličtine.
 5. Medzinárodné prostredie.

V areáli BHMS Lucern má možnosť približne 700 študentov ročne pripraviť na svoje budúce riadiace úlohy v hoteliérstve a reštauračných službách. 

Študijné odbory

 • Bakalárske študijné odbory v AJ: Hospitality Management, Global Business Manegement, Culinary Arts
 • Magisterské študijné odbory v AJ: International Hospitality Business Management, Global Business Management,

Podmienky pre prijatie na štúdium

 • Výborné študijné výsledky z maturity (A-level) / Ukončené adekvátne bakalárske štúdium (6 semestrov, 180 ETC).
 • Certifikát z angličtiny, napr. min IELTS 6.0, TOEFL alebo English Placement Test.
 • Motivačný list.
 • Vybrané odbory môžu mať ďalšie špecifické podmienky.

Školné

 • Školné na jeden akademický rok pre študentov bakalárskeho štúdia stojí ročne 30 000 EUR. V cene je už zahrnuté aj ubytovanie.
 • Školné na jeden akademický rok pre študentov magisterského štúdia stojí ročne 32 000 EUR. V cene je už zahrnuté aj ubytovanie.

Ubytovanie

 • Univerzita má svoj vlastný internát. V cene školn’who je zahrnutý už aj poplatok za ubytovanie v zdieľanej štandardej izbe. Pre iný typ ubytovania sa cena mení.

Prihláška

Meno*

Priezvisko*

Email*

Telefón*

Vek pri nástupe

Navštevovaná škola a ročník

* - (povinné polia)

Kde Business & Hotel Management School Switzerland vlastne je?

Ako to na Business & Hotel Management School Switzerland vyzerá?

xrho3rbg9vbachelor-of-business-administration-with-specialization-in-hospitality-management@2xDsq8UtGXQAAcg_Gmaster-of-international-business-in-hotel-and-design-management-in-switzerland