VIA University College VIA University College

VIA je najväčšou vyššou odbornou školou a tretia najväčšia vzdelávacia inštitúcia v celom Dánsku. Hlavným zámerom VIA je poskytovanie plnohodnotného bakalárskeho vzdelania. VIA má viac než 15.000 študentov denného štúdia, ďalej tisíce študentov navštevujúci ročne štúdium, cca 2.000 zamestnancov a 7 kampusov.

 

Prečo si vybrať VIA University College?

 1. Popredný poskytovateľ bakalárskych programov v Dánsku.
 2. Veľký výber pracovných ponúk po absolvovaní štúdia.
 3. Študent vychádzajúci z VIA je konkurencieschopný na medzinárodnom trhu práce.
 4. Škola si zakladá na úzkej spolupráci z firmami a organizáciami z jednotlivých oborov.

 

 

Spojením piatich vzdelávacích inštitúcií s dlhoročnou tradíciou vznikla VIA University College, ktorá ponúka širokú škálu kurzov a programov z rôznych oblastí. Všetky programy sú akreditované systémom EVA (dánsky evaluačný inštitút). VIA se radí medzi najviac medzinárodne zamerené vzdelávacie inštitúcie v celom Dánsku, hodnotenom na základe ich aktivít, počtu plnohodnotných programov, počtu študentov na výmennom pobyte a miery popularity jej letnej školy. Všetky tieto pozitíva sú zhrnuté v názve školy VIA, ktorý znamená v angličtine a i dánčine volne preložené ‘prostredník na pol cesty’.

Študijné odbory

Podmienky pre prijatie na štúdium

 • Relevantné vzdelanie – VIA akceptuje prihlášky od medzinárodných študentov, ktorí absolvovali min 12 rokov štúdia na základnej a následne strednej škole – zakončené záverečnou skúškou a vysvedčením o jeho ukončení (nutné doložiť).
 • Ďalej budú hodnotené okrem známok aj ďalšie relevantné skúsenosti a kvalifikácie – pobyty v zahraničí, pracovné skúsenosti, motivácia ku štúdiu. Uchádzači môžu byť prípadne pozvaní k prijímaciemu pohovoru.
 • Jazykové požiadavky: AJ na úrovni B, jazykové znalosti – certifikát jazykovej vybavenosti (IELTS 6.0, TOEFL, CAE, Oxford Placement text, Oxford Online Test, TOEIC,
 • Pohovor na Skype (motivácia a schopnosť sa vyjadrovať v Aj)
 • Špecifické požiadavky: u každého oboru môžu byť špeciálne požiadavky k prijatiu
 • Full Bachelor Degree: ukončený AP program v obore vzťahujúcom sa k oboru, na ktorý sa uchádzač hlási. Individuálne posudzovanie uchádzačov.

Ubytovanie

 • Na internáte, bez stravy.
 • 1 a 2-lôžkové izby so spoločnou kúpeľňou.
 • Izby od 2200 DKK za mesiac.

Prihláška

Meno*

Priezvisko*

Email*

Telefón*

Vek pri nástupe

Navštevovaná škola a ročník

* - (povinné polia)

Kde VIA University College vlastne je?

Ako to na VIA University College vyzerá?