University of Birmingham University of Birmingham

University of Birmingham sa vyznačuje tradíciou inovácií, výskumom, ktorý posúva hranice poznania. Univerzita je členom prestížnej Russel Group, ktorá zahŕňa 24 popredných britských univerzít. Podľa The Times and The Sunday Times Good University Guide 2017/2018 a The Guardian 2018  je univerzita zaradená na 15. mieste z 129 hodnotených. Shanghai Jiao Tong University World Rankings priradil University of Birmingham 101 miesto na svete.  S viac ako 5000 zahraničnými študentmi z viac ako 150 krajín patrí tiež medzi najväčšie britské univerzity z hľadiska medzinárodnej študentskej komunity.

Prečo si vybrať University of Birmingham?

 1. Dôraz na výskum, inovácie a rozvoj.
 2. Medzinárodné študentské prostredie.
 3. Výskumné aktivity medzinárodnej úrovni.
 4. Možnosť pokračovať na magisterskom a doktorandskom štúdiu.
 5. Rušný študentský život.

 

 

Študijné odbory

Accounting and Finance, African Studies, American Studies, Ancient History, Anthropology, Archaeology, Art, Biological Sciences, Biology and Human, Business Management, Computer Science, Criminology and Law, Dental Hygiene and Therapy, Drama, Education Studies,  Engineering, Mechanical and Materials, English, Environmental Geology, Golf Management Studies, Healthcare Ethics and Law, History, Human Biology, International Business, International Relations, Law, Music, Natural Sciences, Neurobiology of Mental Illness, Nuclear Engineering, Nursing, Psychological Medicine,  Political Science, Philosophy, Social Policy, Social Work, Sociology, Software engineerinf, Sport and Exercise Sciences, Theology and Religion, Theoretical Physics.

Podmienky pre prijatie na bakalárske štúdium

 • Dobré študijné výsledky z maturity.
 • Certifikát z angličtiny na úrovni B2, napr. IELTS 6.0+.
 • Motivačný list (Personal Statement).
 • 1 referencia zo školy.
 • Vybrané obory môžu mať ďalšie špecifické podmienky.

Podmienky pre prijatie na magisterské štúdium

 • Certifikát z angličtiny na úrovni C1 a vyššie, napr. IELTS 6.5+, CAE alebo CPE.
 • Predchádzajúce ukončené bakalárske vzdelanie.
 • 2 akademické referencie alebo 1 akademická a 1 pracovná v angličtine.
 • Motivačný list.
 • Vybrané odbory môžu mať ďalšie špecifické podmienky.

Ubytovanie

 • Na internátoch bez/so stravou.
 • Výber z 6250 izieb v rôznych internátoch priamo v campuse alebo mimo campusu.
 • Ubytovanie garantované pre nových študentov.
 • 1 až 3-lôžkové izby so spoločnou/ s vlastnou kúpeľňou.
 • Izby od 87 £ za týždeň.

Školné

 • Školné na jeden akademický rok pre študentov bakalárskeho štúdia je £ 9 250.
 • Na školné pre bakalárske štúdium je možné získať študentskú pôžičku na celú dobu štúdia.
 • Školné na jeden akademický rok pre študentov magisterského štúdia je od £ 4 195 podľa vybraného študijného oboru.
 • Na školné pre magisterské štúdium je možné získať študentskú pôžičku do £ 10 000.

Prihláška

Meno*

Priezvisko*

Email*

Telefón*

Vek pri nástupe

Navštevovaná škola a ročník

* - (povinné polia)

]

 

Kde University of Birmingham vlastne je?

Ako to na University of Birmingham vyzerá?