University of Bedfordshire University of Bedfordshire

University of Bedfordshire prešla veľkými zmenami v posledných 5 rokoch. Okrem zlúčenia dvoch univerzít, veľké investície prebehli v nových vyučovacích a vzdelávacích zariadeniach. Tým, že patrí k menším univerzitám, poskytuje pocit väčšej angažovanosti a študent sa tam cíti príjemne.  V celkovom hodnotení britských škôl, podľa denníka The Guardian 2018, obsadila 98. miesto. 

 

Prečo si vybrať University of Bedfordshire?

 1. Úzka spolupráca s verejným a súkromným sektorom.
 2. Úplne nový stav umeleckých zariadení.
 3. Rušný študentský život.
 4. Skvelá reputácia a ocenenia univerzity.
 5. Medzinárodné študentské prostredie.

 

 

Univerzita vznikla zlúčením University of Luton a Bedford kampuse De Montfort University so sídlom v meste Luton a Bedford, ktoré sú dve najväčšie v anglickom grófstve Bedfordshire.

 

Študijné odbory

Artificial Intelligence and Robotics, Biomedical Science, Broadcast Journalism, Business Decision Management, Computer Games Development, Creative Photography, Criminology, Law, Marketing, Media Communications, Psychology, Travel and Tourism.

Podmienky pre prijatie na bakalárske štúdium

 • Dobré študijné výsledky z maturity.
 • Certifikát z angličtiny na úrovni B2, napr. IELTS 6.0+.
 • Motivačný list (Personal Statement).
 • 1 referencia zo školy.
 • Vybrané obory môžu mať ďalšie špecifické podmienky.

Podmienky pre prijatie na magisterské štúdium

 • Certifikát z angličtiny na úrovni C1 a vyššie, napr. IELTS 6.5+, CAE alebo CPE.
 • Predchádzajúce ukončené bakalárske vzdelanie.
 • 2 akademické referencie alebo 1 akademická a 1 pracovná v angličtine.
 • Motivačný list.
 • Vybrané odbory môžu mať ďalšie špecifické podmienky.

Ubytovanie

 • Na internátoch bez/so stravou.
 • Výber z rôznych internátov.
 • Ubytovanie garantované pre nových študentov.
 • 1 a 2-lôžkové izby so spoločnou / s vlastnou kúpeľňou.
 • Izby od 92 £ za týždeň.

Školné

 • Školné na jeden akademický rok pre študentov bakalárskeho štúdia je £ 9 250.
 • Na školné pre bakalárske štúdium je možné získať študentskú pôžičku na celú dobu štúdia.
 • Školné na jeden akademický rok pre študentov magisterského štúdia je od £ 6 800 podľa vybraného študijného oboru.
 • Na školné pre magisterské štúdium je možné získať študentskú pôžičku do £ 10 000.

Prihláška

Meno*

Priezvisko*

Email*

Telefón*

Vek pri nástupe

Navštevovaná škola a ročník

* - (povinné polia)

]

 

Kde University of Bedfordshire vlastne je?

Ako to na University of Bedfordshire vyzerá?