Universitat Internacional de Catalunyauic-off

Medzinárodná Katalánska univerzita (UIC Barcelona) bola založená v roku 1997 a uznaná parlamentom. Universitat Internacional de Catalunya v Katalánsku, je súkromná univerzita so sídlom v Barcelone, Španielsko. Má dva kampusy, jeden v Barcelone a druhý v San Cugat del Vallés. V súčasnosti má viac ako 6000 študentov v 15 ročníkoch, 26 dvojitých medzinárodných titulov a magisterských programov, ponúkaných postgraduálnych a kurzov ďalšieho vzdelávania.

Prečo si vybrať Istituto Europeo di Design?

 1. Úzke prepojenie s praxou.
 2. Veľké množstvo študijných odborov.
 3. Kvalitné a praktické vzdelávanie.
 4. Študijné programy v španielčine a angličtine.
 5. Medzinárodné prostredie.
 6. Bohatý spoločenský život.

 

https://www.youtube.com/watch?v=MCW_uwqxG6g

Od svojho založenia bol jedným z cieľov tejto univerzity výskum. Odvtedy UIC Barcelona zaviedla plán výskumu a prenosu poznatkov, ktorý jej pomohol zabezpečiť si pozíciu v tejto konkurenčnej oblasti porovnateľnú s inými univerzitami s podobnými vlastnosťami.

V súčasnosti je domovom výskumných skupín v týchto oblastiach:

 •     Lekárske a zdravotnícke vedy
 •     Spoločenské vedy
 •     Architektúra

V týchto rokoch došlo k nárastu ukazovateľov kvality výskumu, ako aj počtu nových lekárov, vedeckých publikácií a výskumných projektov. S firmami a inštitúciami sa zaviedlo viacero dohôd z dôvodu získavania praktických zručností už počas štúdia na vysokej škole. V dôsledku toho univerzita prostredníctvom svojho výskumu prispela k rozvoju vedy, technológie a vyššej úrovne života.

Na realizáciu tejto misie dostáva UIC Barcelona podporu ministerstva vedy, inovácií a univerzít a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), ktoré poskytujú finančné prostriedky na projekty realizované jednotkami na prenos a výmenu informácií o univerzitách.

Študijné odbory

 • Bakalárske študijné odbory v angličtine: Business Administration and Management, Enterpreneurial Financing: Venture Capital and Private Equity, Dentistry,
 • Bakalárske študijné odbory v španielčine: Administración y Dirección de Empreas (ADE), Humanidades y Estudios Culturales, Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas, Periodismo, Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Bioingeniería, Ciencias Biomédicas, Psicológia,
 • Duálne študijné odbory v španielčine: ADE + Fast Track program, ADE + Marketing, ADE + Economics, ADE + Financial Economics, ADE y Derecho, ADE + Ingeniería en Organización Industrial, Humanidades y Estudios Culturales + Internatioval Studies, Humanidades y Estudios Culturales + Political Science, Humanidades y Estudios Culturales y Derecho, Humanidades y Estudios Culturales y ADE, ďalšie.
 • Magisterské študijné odbory v angličtine: Sustainable Emergency Architecture, City Resilience Design and Management, Arts and Cultural Management
 • Magisterské študijné odbory v španielčine: Dirección de Empresas y Sistemas de Producción, Big Data Science, Gestión Cultural, Gestión Cultural + Science in Arts Administration, Gestión Cultural + Art Market Management, Urgencias y Emergencias Sanitarias, Investigación Clínica, Fisioterapia Pediátrica, Psicopatología Legal, Forense y Criminológica, Patología y Cirugía de Pie y Tobillo, Glaucoma, Fisioterapia Manual Ortopédica, Neurología Tropical y Enfermedades Infecciosas, Oculoplástica, Órbita y Vías Lagrimales,Patología y Cirugía del Segmento Anterior del Globo Ocular a ďalšie.
 • Postgraduálne štúdium v angličtine: Teaching English as a Foreign Language, Marriage and Family Education
 • Postgraduálne štúdium v španielčine: Dirigir por Misiones: Seminario de Prefeccionamiento Directivo, Gestión Cultural, Gestión de Museos y Patrmonio Cultural, Gestión de Industrias Culturales Creativas

Podmienky pre prijatie na štúdium

 • Výborné študijné výsledky z maturity (A-level) / Ukončené adekvátne bakalárske štúdium (6 semestrov, 180 ETC).
 • Certifikát z angličtiny alebo zo španielčiny.
 • Vstupný test.
 • Motivačný list.
 • Referencia od učiteľa.
 • Vybrané odbory môžu mať ďalšie špecifické podmienky.

Školné

 • Školné na jeden akademický rok pre študentov bakalárskeho štúdia stojí ročne od 6720 – 10 200 EUR v závislosti od odboru. Štúdium medicíny stojí 14 700 EUR.
 • Školné na jeden akademický rok pre študentov magisterského štúdia stojí rôzne v závislosti od odboru.

Štipendiá

 • Na školné pre bakalárske štúdium je možné získať čiastočné alebo úplné štipendium.
 • Pre viac informácii nás neváhaj kontaktovať.

Ubytovanie

 • Univerzita svoj vlastný internát nemá. Avšak je možné požiadať si o ubytovanie na niektorých internátoch v Barcelone. 
 • Taktiež je možné bývať v súkromnom apartmáne. Tento typ ubytovanie si taktiež študent musí nájsť sám.

Prihláška

Meno*

Priezvisko*

Email*

Telefón*

Vek pri nástupe

Navštevovaná škola a ročník

* - (povinné polia)

Kde Universitat Internacional de Catalunya Barcelona vlastne je?

Ako to na Universitat Internacional de Catalunya Barcelona vyzerá?

10890ab_biotics_uic Program_15317_ProfilePhoto__1f12 index