Rotterdam Business School Rotterdam Business School

Rotterdam Business School (RBS) je fakultou a zároveň súčasťou Rotterdam University, jednej z hlavných univerzít špecializujúcich sa na aplikované vedy v Holandsku. Vzdelávanie v Rotterdame je zamerané na upevňovanie schopností a znalostí v oblasti obchodu reálneho sveta.

 

Prečo si vybrať Rotterdam Business School?

 1. RBS ponúka praktické zameranie, vyvážený a flexibilný vzdelávací program, ktorý umožňuje študentovi a jeho učiteľom prácu na reálnych a inovatívnych projektoch.
 2. Programy ponúkané na Rotterdam University of Applied Sciences sú učené na rôznych školách. Na základe existujúcich štruktúr má škola možnosť prepojovať rôzne odvetvia, čo napomáha skvalitneniu jednotlivých oblastí výskumu a studia všeobecne.
 3. Študenti majú možnosť si voliť študijné moduly a koncipovať svoj vlastný študijný plán, ktorý bude plne vyhovovať jeho záujmom a potrebám.
 4. Študent má možnosť zapojiť sa aktívne do jednotlivých projektov, ktoré sú úzko spojené s problémami reálneho sveta.
 5. Škola poskytuje možnosť spolupráce s business svetom v Rotterdame. Ide o úzku spoluprácu s profesionálmi danej oblasti, ktorí učia študentov reálnej praxi a to v podobe: vzdelávacích programov, pracovných stáží, výskumných projektov a mnoho ďalšieho.

 

Na RBS je vzdelávanie koncipované formou kombinácie teórie, praxe a osobného rozvoja. To všetko sa odráža v praktickom aplikovanom rozvoji, ktorý prevádza študentov celým štúdiom, ako na bakalárskych, tak na magisterských programoch. Behom úvodu do štúdia absolvujú študenti úvodné projekty (introductory projects) a potom nasleduje zapracovanie (on-the-job training in business placements) v reálnych firmách alebo na vlastných projektoch. Behom celého štúdia je podporovaný dialóg a tímová práca, čo zahrňuje spoluprácu medzi študentmi z rôznych fakúlt a programov. Pre rozšírenie kompetencií sa môže študent zamerať na niektorú z mnohých ponúkaných vedľajších špecializácií. RBS ponúka možnosti výmenných pobytov do viac než 80 partnerských škôl. Kľúčovými slovami na RBS sú nezávislosť a zodpovednosť, k tomu dopomáhajú i špeciálne školení lektori a učitelia.

 

Študijné odbory

Podmienky pre prijatie na štúdium

 • Ukončené predchádzajúce štúdium – dokončené stredoškolské štúdium zodpovedajúce holandským štandardom / ukončené bakalárske štúdium.
 • Preukázať sa zodpovedajúcimi jazykovými schopnosťami na úrovni C1 (Cambridge ESOL, IELTS, TOEFL,/CAE/CPE – niektorí záujemcovia môžu podliehať výnimke, ktorá nemusí daný certifikát dokladať).

Ubytovanie

 • Škola nezabezpečuje, je nutné osloviť miestnu ubytovaciu organizáciu.
 • Na internáte, bez stravy, so spoločnou alebo samostatnou kúpeľňou.
 • 1-lôžkové a viac lôžkové izby.
 • Výber z rôznych typov ubytovania.
 • Izby od 420 Eur za mesiac.

Prihláška

Meno*

Priezvisko*

Email*

Telefón*

Vek pri nástupe

Navštevovaná škola a ročník

* - (povinné polia)

Kde Rotterdam Business School vlastne je?

Ako to na Rotterdam Business School vyzerá?