UCL University CollegeUCL University College

UCL University College (predtým Lillebaelt) je situovaná v srdci 3. najväčšieho mesta v Dánsku – Odense. UCL je inštitúcia vyššieho vzdelávania založená spojením 4 vzdelávacích inštitúcií (Tietgen Business College, SDE College, Kold College and Vejle Business College) v roku 2009.

 

Prečo si vybrať UCL University College?

  1. Škola sa pýši kvalitným technickým zázemím a vysoko kvalifikovanými lektormi. 
  2. Akadémia je súčasťou niekoľkých medzinárodných partnerských sietí ako je Erasmus alebo LEONet.
  3. Študenti z celého sveta spolupracujú na rôznorodých projektoch. Všetká výučba prebieha v anglickom jazyku.

 

 

UCL poskytuje programy najvyššej kvality v technickej a obchodnej oblasti so zameraním na komunikačné schopnosti. Akadémia ponúka programy zakončené titulom AP (Academic Proffesion) a bakalárske obory. Škola sa riadi faktom, že dobré vzdelanie vedie k dobrej práci, preto sú všetky programy založené na princípoch inovácie a zameriavajú sa na odborné znalosti rovnako ako na osobné schopnosti. Študent opúšťajúci UCL je plnohodnotným jedincom pripraveným čeliť pracovným nástrahám alebo pokračovať v ďalšom štúdiu.

Študijné odbory

Podmienky pre prijatie na štúdium

  • Ukončené stredoškolské štúdium zodpovedajúce dánskym štandardom.
  • Jazykové znalosti – Anglický jazyk na úrovni “B” – TOEFL, IELTS a ďalšie.
  • Matematika – medzinárodní študenti musia spĺňať určitý level, ktorý musia preukázať.
  • Bakalárske štúdium (3,5 roku): rovnaké podmienky ako pri AP programoch.
  • Top-up programy (1,5 roku): ukončený AP program v obore vzťahujúcom sa k oboru, na ktorý sa uchádzač hlási. Individuálne posudzovanie uchádzačov.

Ubytovanie

  • Škola nezabezpečuje ubytovanie.
  • Komerčný prenájom izby od 5000 DKK (670 Eur) za mesiac.

Prihláška

Meno*

Priezvisko*

Email*

Telefón*

Vek pri nástupe

Navštevovaná škola a ročník

* - (povinné polia)

Kde UCL University College vlastne je?

Ako to na UCL University College vyzerá?