Jönköping University Jönköping University

Jönköping University je mladá profesionálna univerzita charakterizovaná vysokým stupňom internacionalizácie, podnikateľským duchom a rozsiahlou spoluprácou s okolitou spoločnosťou. Je to jedna z troch švédskych súkromných, neziskových inštitúcií vyššieho vzdelávania s právom udeľovať doktoráty. V roku 2015 sa Jönköping International Business School (JIBS) stala prvou obchodnou školou vo Švédsku, ktorá získala akreditácie EQUIS aj AACSB.

Prečo si vybrať Jönköping University?

 1. Úzka spoluprácu s podnikmi a spoločnosťou.
 2. Praktické vzdelávanie ideálne pre získanie potrebných skúseností pre budúce povolanie.
 3. Študijné programy v angličtine.
 4. Medzinárodné prostredie.
 5. Orientácia na inovácie, vynaliezavosť a kreativitu.

Jönköping University má 11.000 študentov, z toho 2.000 medzinárodných. Univerzita je jednou z najlepších univerzít v medzinárodnej výmene študentov a medzi najlepšími vo Švédsku, pokiaľ ide o prilákanie zahraničných študentov. Campus má skutočne medzinárodné a akademické prostredie so študentmi a zamestnancami z rôznych častí sveta.

V rámci vzdelávania a výskumu má univerzita úzku spoluprácu s podnikmi a spoločnosťou. Jönköping University je jednou z troch švédskych súkromných neziskových inštitúcií vysokoškolského vzdelávania s právom udeľovať doktoráty. Spoločný podnik pracuje na základe dohody so švédskou vládou a je v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a kvalitatívnymi požiadavkami. Univerzita je organizovaná ako nezisková organizačná skupina s nadáciou Jönköping University Foundation ako materskou organizáciou a šiestimi dcérskymi spoločnosťami, ktoré sú úplne vlastnené: Škola zdravotníctva a sociálnych vecí, Škola vzdelávania a komunikácie, Jönköping International Business School, Inžinierska škola, Univerzita Služieb a Jönköping University Enterprise.

Študijné odbory

 • Bakalárske študijné odbory v angličtine: International Management, Marketing Management, Sustainable Enterprise Development, International Economics, New Media Design, Sustainable Supply Chain Management, Prosthetics and Orthotics
 • Magisterské študijné odbory v angličtine: International Logistics and Supply Chain Management, International Marketing, Strategic Entrepreneurship, Global Management, International Financial Analysis, Digital Business, Economic Analysis, Engineering Management, User Experience Design, Production Development and Management, Product Development and Materials Engineering, Industrial Design, Sustainable Building Information Management, Sustainable Communication, Interventions in Childhood, Swedish Preschool Education, Occupational Therapy

Podmienky pre prijatie na bakalárske štúdium

 • Výborné študijné výsledky z maturity (A-level).
 • Výpis známok za všetky štyri roky štúdia na strednej škole.
 • Certifikát z angličtiny, napr. min IELTS 6.5+ alebo TOFEL.
 • Motivačný list.
 • Vybrané odbory môžu mať ďalšie špecifické podmienky, napr. maturita z matematiky.

Podmienky pre prijatie na magisterské štúdium

 • Ukončené adekvátne bakalárske štúdium (6 semestrov, 180 ETC).
 • Certifikát z angličtiny, napr. min. IELTS 6.5+ alebo TOFEL.
 • Vybrané odbory môžu mať ďalšie špecifické podmienky, napr. 60 ETC z vybraných predmetov ako matematika, informatika ap.

Ubytovanie

 • Univerzita garantuje ubytovanie pre všetkých medzinárodných študentov.

Prihláška

Meno*

Priezvisko*

Email*

Telefón*

Vek pri nástupe

Navštevovaná škola a ročník

* - (povinné polia)

Kde Jönköping University vlastne je?

Ako to na Jönköping University vyzerá?