Erasmus University Rotterdam – IHS Erasmus University Rotterdam – IHS

Institute for Housing and Urban Development (súčasť Erasmus University Rotterdam) sa za svojich 50 rokov pôsobenia v oblasti aplikovaných vied zameraných na rozvoj a management sídiel dokázal presadiť a získať meno medzi svojimi konkurentmi z daného sektoru. Inštitút (IHS) úzko spolupracuje s ‘The School of Economics’ (ESE) a ‘the Faculty of Social Sciences(FSS) of the Erasmus University Rotterdam. Zájemcom o vzdelanie na IHS sú poskytované magisterské obory, rôzne školenia, poradenské služby a možnosti účasti v aplikovanom výskume.

 

Prečo si vybrať Erasmus University Rotterdam – IHS?

  1. IHS se pýši kvalitou svojich výskumov, vzdelávania, školenia, poradenských služieb v oblasti managementu sídiel, bytových jednotiek a mestského prostredia.
  2. IHS kladie značný dôraz na kvalitu vedenia jednotlivých kurzov a spôsob výučby, ktorý je založený na dialógu a osobnému prístupu učiteľa k študentovi.
  3. Študent má možnosť nastaviť si učebný plán podľa svojich potrieb.

IHS pracuje v rámci celosvetovo prepojeného systému, ktorý umožňuje študentom absolvovať stáže a študijné pobyty v zahraničí. Zahraniční študenti tvoria na IHS značný podiel, preto majú kurzy multikultúrny charakter, čo učí študentov kultúrnej vnímavosti a nabáda k vzájomnému dialógu.

 

 


Kurzy a programy na IHS už absolvovalo viac než 6.500 študentov. Absolventi školy pochádzajú z radov ministrov, starostov, úspešných podnikateľov, renomovaných univerzitných lektorov, dokonca aktivistov z nevládnych organizácií. Za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb IHS úzko spolupracuje s Erasmus School of Economics v oblasti svetovej, národnej, dopravnej a prístavnej ekonomiky a fakultou sociálnych vied na Erasmus University Rotterdam (SSE), ktorá sa zameriava na výskum v oblasti verejnej administratívy, prírodných, politických a sociálnych vied, sociológie a psychológie (napr. výskumné programy so zameraním na sociológiu sídiel, management industriálnej ekológie, vody a dopravy). EUR IHS sa okrem iného pýši partnerskými školami v zahraničí ako je The University of Cambridge nebo The Harvard University. Cieľom školy je vychovať špecialistov na oblasť rozvoja ľudských zdrojov za účelom zníženia chudoby a zlepšenie kvality života v mestách.

Študijné odbory

Podmienky pre prijatie na štúdium

 • Ukončené predchádzajúce štúdium – dokončené bakalárske štúdium na medzinárodne uznávanej univerzite v oboru, ktorý náplňou zodpovedá zvolenému kurzu.
 • Zodpovedajúce jazykové schopnosti na úrovni C1 (Cambridge ESOL, IELTS, TOEFL,/CAE/CPE – niektorí záujemcovia môžu podliehať výnimke, ktorá nemusí daný certifikát dokladať).
 • Môže byť požadovaný aj vstupný pohovor.
 • Nutná schopnosť komunikácia a práca s ľuďmi z rôznych kultúr.
 • Relevantné pracovné skúsenosti v oblasti, ktorej sa chce študent venovať na univerzite (je veľkou výhodou).

Ubytovanie

 • Škola nezabezpečuje, je nutné osloviť miestnu ubytovaciu organizáciu.
 • Na internáte, bez stravy, so spoločnou alebo samostatnou kúpeľňou.
 • 1-lôžkové a viac lôžkové izby.
 • Výber z rôznych typov ubytovania.
 • Izby od 450 Eur za mesiac.

Prihláška

Meno*

Priezvisko*

Email*

Telefón*

Vek pri nástupe

Navštevovaná škola a ročník

* - (povinné polia)

]

Kde Erasmus University Rotterdam – IHS vlastne je?

Ako to na Erasmus University Rotterdam – IHS?