Covid-19

Milí rodičia, študenti a klienti,

plánovali sme, že sa budeme venovať teraz niečomu inému, ale situácia ohľadom vírusu Covid-19 zasiahla nás všetkých. Ako agentúra sme sa snažili byť vám nápomocní aj na začiatku celej situácie v marci, kedy sme sa hlavne našich stredoškolákov snažili nabádať na skorší odchod domov zo zahraničia, kým to ešte bolo možné a následne sme študentov informovali o možnostiach ich repatriácie za pomoci príslušných konzulárnych úradov.

Napriek obmedzeniam a práci z domu sme sa snažili vám naďalej podávať všetky potrebné a dostupné informácie. Rovnako sme zorganizovali niekoľko webinárov, ktoré objasňovali aktuálnu situáciu a podávali vám informácie z prvej ruky priamo od našich partnerov v zahraničí, aby ste sa mohli zodpovedne rozhodnúť o vašom ďalšom štúdiu v septembri.

Od našich univerzitných partnerov, ale aj stredných a jazykových škôl pre vás pravidelne zisťujeme aktuálnu situáciu na škole a v danej krajine, možnosti online výučby, ďalších plánov ohľadom opätovného otvorenia a bezpečnosti. S univerzitami sme taktiež komunikovali ohľadom zmeneného formátu maturít, validovali vysvedčenia bez externej časti a hľadali sme spolu riešenia ohľadom potvrdenia vašej potrebnej úrovne angličtiny pre prijatie a možnosti absolvovania certifikátov s British Council.

Aj keď sa situácia v krajinách, kam plánujete ísť študovať nezdá na prvý pohľad optimistická, vďaka prijatým opatreniam sa bude všade časom zlepšovať. Nezabúdajte, že aj napriek možným pretrvávajúcim obmedzeniam, ktoré sa môžu vyskytnúť na začiatku vášho štúdia v zahraničí, získate mnohé výhody ktoré vám táto nezameniteľná životná skúsenosť ponúka:

  • budete študovať iným systémom, vďaka ktorému lepšie pochopíte problematiku, budete ju môcť aplikovať v praxi a pracujete na vašom kritickom myslení;
  • získate lepšiu sebadôveru, spoznáte svoje silné a slabé stránky, čo vám pomôže robiť v budúcnosti lepšie životné rozhodnutia a pomôže pri výbere povolania či kariéry;
  • posielame vás len do bezpečného a overeného prostredia, kde sa za pomoci poznania, získaných zručností, kritického myslenia a skúseností získaných na vlastnej koži stane váš život lepším;
  • v neposlednom rade, zlepšenia života každého z vás nám umožní zlepšenie fungovania celej spoločnosti pre všetkých.

Juraj Smolka

majiteľ Cambridge Study