Coventry University Coventry University logo

Aktuálne 12. najlepšia univerzita v Británii, podľa denníka The Guardian (pre rok 2018), je moderná a inovatívna univerzita so sídlom v Coventry a Londýne, ktorej cieľom je neustále zlepšovanie sa. Víťaz ankety “Modern University of the year” v 2013, 2014, 2015 a 2018 v denníku the Times. Univerzita sa taktiež umiestnila na 1. mieste v spokojnosti študentov so štúdiom v 2014/15, čím predbehla všetky popredné britské univerzity. V roku 2015/16 bola na 3. mieste, v roku 2016/17 na 6. mieste. 

 

Prečo si vybrať Coventry University?

 1. Pre prijatie stačí zmaturovať z angličtiny najhoršie na 2 (min 75%, na úrovni B2+) namiesto medzinárodného certifikátu.
 2. Možnosť získať štipendium vo výške £1250 pri bakalárske aj magisterské štúdium.
 3. Spolupráca s medzinárodnými firmami ako Zurich Insurance, Jaguar, Land Rover BBC a ďalšími.
 4. Veľká spokojnosť študentov so štúdiom.
 5. Cenovo dostupné bývanie a životné náklady (2. najnižšie v Británii).
 6. Skvelé postavenie medzi najlepšími britskými univerzitami a mnoho ocenení ako Top Modern University, Entrepreneurial University alebo popredné umiestnenie v spokojnosti študentov.

 

Získaj teraz štipendium až £ 1250 pre bakalárske a £ 1500 pre magisterské štúdium

Štipendium na bakalárske štúdium môžu získať študenti, ktorí zmaturovali najhoršie s priemerom známok 1.5 a lepším. O štipendium je potrebné požiadať najneskôr do 31. augusta. Výsledky budú známe najneskôr 31. októbra a štipendium bude vyplatené priamo študentov v dvoch splátkach. Univerzita ponúka 150 štipendií, preto máš šancu aj ty!

Štipendium na magisterské štúdium môžu získať študenti, ktorí ukončili balakárske štúdium s celkovou známkou 2.5 a lepšie. O štipendium je potrebné požiadať najneskôr do 31. augusta. Výsledky budú známe najneskôr 31. októbra a štipendium bude vyplatené priamo študentov v dvoch splátkach.

Univerzita ďalej ponúka aj športové štipendiá až do výšky £3000, ktoré závisia od individuálneho posúdenia športovca.

 

 

História tejto univerzity sa datuje už od roku 1843 v meste, kde bol vyrobený prvý Jaguar, a dodnes je známe svojím automobilovým priemyslom, v ktorom vyniká aj Coventry University. Medzi ďalšie vysoko hodnotené oblasti štúdia patrí história, ekonómia a technologické odvetvia. Študijné programy odrážajú aktuálne požiadavky zamestnávateľov, pričom samotné štúdium kladie sa vysoký dôraz na prepojenie teoretického štúdia s praxou a reálnymi situáciami na pracovnom trhu, vďaka čomu až 94% absolventov sa uplatnilo na trhu práce po skončení štúdia.

 

Študijné odbory

Advertising, Aviation, Architecture, Business and Management, Computing, Criminology, Design, Economics, Finance and Accounting, Food and Nutrition, Forensics, Graphic Design, History, Illustration, Journalism, Languages, Law, Marketing, Mathematics,  Music, Physiotherapy, Politics, Psychology, Sociology.

Podmienky pre prijatie na bakalárske štúdium

 • Dobré študijné výsledky z maturity.
 • Maturita z angličtiny najhoršie na 2 (min 75%, na úrovni B2+) alebo certifikát z angličtiny na úrovni B2, napr. IELTS 6.0+ alebo CAE
 • Motivačný list (Personal Statement).
 • 1 referencia v angličtine od učiteľa zo strednej školy.
 • Vybrané odbory môžu mať ďalšie špecifické podmienky.

Podmienky pre prijatie na magisterské štúdium

 • Certifikát z angličtiny na úrovni C1 a vyššie, napr. IELTS 6.5+, CAE alebo CPE.
 • Predchádzajúce ukončené bakalárske vzdelanie.
 • 2 akademické referencie alebo 1 akademická a 1 pracovná v angličtine.
 • Motivačný list.
 • Vybrané odbory môžu mať ďalšie špecifické podmienky.

Ubytovanie

 • Na internáte, bez i so stravou, so spoločnou alebo samostatnou kúpeľňou.
 • 1-lôžkové a viac lôžkové izby.
 • Výber z viac ako 12 rôznych internátov.
 • Izby od 113 £ do 165 £ za týždeň.

Školné

 • Školné na jeden akademický rok pre študentov bakalárskeho štúdia je £ 9 250.
 • Na školné pre bakalárske štúdium je možné získať študentskú pôžičku na celú dobu štúdia.
 • Školné na jeden akademický rok pre študentov magisterského štúdia je £ 6 212 – £ 11 044 podľa vybraného študijného oboru.
 • Na školné pre magisterské štúdium je možné získať študentskú pôžičku do £ 10 000.

Prihláška

Meno*

Priezvisko*

Email*

Telefón*

Vek pri nástupe

Navštevovaná škola a ročník

* - (povinné polia)

]

 

Kde Coventry University vlastne je?

Ako to na Coventry University vyzerá?