Bucks New University Bucks New University

Bucks New University je verejnou vysokou školou, ktorá sa nachádza v High Wycombe a Uxbridge v Buckinghamshire v Anglicku, v prekrásnom prostredí. Študijné programy sú zamerané na rozvoj zručností nevyhnutných pre zamestnanie. Škola má pevné väzby s podnikmi z praxe, čo zvyšuje atraktivitu štúdia. Bucks investovala 100 miliónov libier do novej budovy a zázemia pre študentov.  V roku 2013 bola Bucks zvolená za najkreatívnejšiu univerzitu v krajine – nakoľko plní významnú úlohu v oblasti hudby, divadla, tanca a výtvarného umenia. Podľa denníka The Guardian 2018 obsadila v celkovom hodnotení britských škôl 120. miesto. 

 

Prečo si vybrať Bucks New University?

 1. Kvalitná príprava na budúce zamestnanie.
 2. Skvelá lokalita v blízkosti Londýna.
 3. Prepojenie štúdia s praxou.

 

 

Študijné odbory

Interior and Spatial Design, Air Transport with Commercial Pilot Training, International Football Business, Dance and Performance, Music Business and Brand Marketing, Audio and Music Production, Software Engineering, Creative Advertising, Independent Games Production, Film and Television Production, Airline and Airport Management, Sport Business Management, Performing Arts, Music and Live Events Management, Creative Writing for Publication, Fashion Design, Internatinal Tourism Management with Air Travel…

Podmienky pre prijatie na bakalárske štúdium

 • Dobré študijné výsledky z maturity.
 • Certifikát z angličtiny na úrovni B2, napr. IELTS 6.0+.
 • Motivačný list (Personal Statement).
 • 1 referencia zo školy.
 • Vybrané obory môžu mať ďalšie špecifické podmienky.

Podmienky pre prijatie na magisterské štúdium

 • Certifikát z angličtiny na úrovni C1 a vyššie, napr. IELTS 6.5+, CAE alebo CPE.
 • Predchádzajúce ukončené bakalárske vzdelanie.
 • 2 akademické referencie alebo 1 akademická a 1 pracovná v angličtine.
 • Motivačný list.
 • Vybrané odbory môžu mať ďalšie špecifické podmienky.

Ubytovanie

 • Na internátoch bez/so stravou.
 • Výber z rôznych internátov.
 • Ubytovanie garantované pre nových študentov.
 • 1 a 2-lôžkové izby so spoločnou / s vlastnou kúpeľňou.
 • Izby od 108 £ za týždeň.

Školné

 • Školné na jeden akademický rok pre študentov bakalárskeho štúdia je £ 9 250.
 • Na školné pre bakalárske štúdium je možné získať študentskú pôžičku na celú dobu štúdia.
 • Školné na jeden akademický rok pre študentov magisterského štúdia je od £ 5 000 podľa vybraného študijného oboru.
 • Na školné pre magisterské štúdium je možné získať študentskú pôžičku do £ 10 000.

Prihláška

Meno*

Priezvisko*

Email*

Telefón*

Vek pri nástupe

Navštevovaná škola a ročník

* - (povinné polia)

]

 

Kde Bucks New University vlastne je?

Ako to na Bucks New University vyzerá?