Skupinová aktivita v Írsku z pohľadu študentky a koordinátorky projektu Erasmus+

Skupinová aktivita v Írsku je skvelá príležitosť ako získať reálnu zahraničnú skúsenosť s praktickým využívaním angličtiny v praxi. Súkromné gymnázium v Žiline získalo financie cez program Erasmus+ a vyslalo na skupinovú aktivitu 25 študentov priamo do Írska.  O ich reálnu skúsenosť sa s nami podelí študentka Karolína a pani koordinátorka projektu Mariana Múdra.

Prečo ste sa rozhodli vyslať študentov na vzdelávaciu aktivitu do zahraničia cez projekt Erasmus+?

Mariana: Na našej škole, keďže sme bilingválne gymnázium, je základným jazykom angličtina. Vycestovať do zahraničia v rámci školy je fantastická príležitosť, kde sa dá spojiť osvojenie si nových jazykových zručností a zároveň absolvovanie zahraničného vzdelávania so školským kolektívom spolužiakov do jedného zážitku. Toto je obrovský bonus pre zlepšenie jazykovej úrovne a taktiež stmelenie školského kolektívu. Preto vítame každú príležitosť, ako ukázať naším študentom možnosti, ktoré možno inde nenájdu. Projekt Erasmus+ pre študentov sme zaradili do nášho programu po prvý krát a mal obrovský úspech.

Akí študenti majú o tento program záujem? Čo ich spája?

Mariana: Z našej skúsenosti vieme povedať, že cieľovou skupinou na našej škole boli takmer všetci študenti. Vycestovať a spoznať tak zaujímavú krajinu, akou Írsko bezpochyby je, bolo pre každého z nich veľkým lákadlom. Preto sme museli ísť cestou výberu podľa kritérií, ktoré sme mali popredu striktne dané. Tí, ktorí boli vybraní, si to užili naplno a jednoznačne prišli obohatení o nové skúsenosti a možno rozhľad.

Bol vysoký záujem?

Mariana: Samozrejme. Záujem bol veľmi vysoký. Ale počet miest bol limitovaný. Mali sme 25 miest, pre ktoré boli obsadené študentami, ktorí splnili podmienky pre vycestovanie.

Skupinový kurz v Írsku

S akými očakávanie ste tam išli Vy a študenti?

Mariana: Naše očakávanie ako koordinátora bolo, aby boli naplnené ciele, s ktorými sme študentov na Erasmus+ vyslali. Aby spoznali novú kultúru, aby zvýšili svoju jazykovú úroveň, upevnili sa vzťahy kolektívu a aby študenti zažili „native speakerov“ v priamom prenose. Študenti naopak očakávali výnimočný cestovateľský zážitok a nové skúsenosti v cudzej krajine.

Ako táto vzdelávacia aktivita prebiehala a aké bolo jej zameranie? Ako hodnotíte výučbu vzdelávacej aktivity?

Mariana: Vzdelávacia aktivity prebiehala na báze denného vyučovania v doobedňajších hodinách, kde sa študenti vzdelávali cca 4 hodiny denne na hodinách Anglického jazyka, Írskych dejín, kultúry a tradícií a zažili tiež zábavné hodiny Drama class či Fyziky.

Ako to vnímate s odstupom času? Aká je to pre Vás skúsenosť? Ako to vnímajú študenti?

Mariana: My vnímame celý tento projekt ako veľmi úspešný. Z nášho pohľadu dostali šancu vycestovať aj študenti, ktorým by sa takejto príležitosti možno nikdy nedostalo. Skúsenostne nás to určite posunulo a zvýšil sa záujem študentov o podobné projekty.

Ako vyzeral bežný deň študentov počas pobytu? Využili ste aktivity organizované školou?

Mariana: Študenti boli rozdelení do rodín, odkiaľ každé ráno cestovali samostatne mestskou dopravou do školy. Tam prebiehalo vzdelávanie a po ňom študenti trávili čas spoločne na organizovaných výletoch alebo samostatne, kedy spoznávali Dublin každý po svojom.

Aké skúsenosti a jazykové zručnosti študenti nadobudli?

Mariana: Študentom sa jednoznačne zvýšila úroveň angličtiny, rozšírili si všeobecný rozhľad, posilnili si sebadôveru vďaka orientácii v cudzom svete a určite nazbierali nové skúsenosti.

Odporučili by ste takéto vzdelávanie pre študentov v Írsku ďalším školám na Slovensku? Ak áno, prečo?

Mariana: Samozrejme. Odporúčame takýto druh vzdelávacej aktivity všetkými desiatimi! Podobné projekty zamerané na školstvo a spoznanie zahraničia sú fantastická cesta na motivovanie študentov prirodzenou cestou na štúdium.

Je niečo, čo vás prekvapilo?

Mariana: Asi ani nie. Je treba tím viacerých ľudí, ktorí spoločne dokážu zabezpečiť takýto projekt. My sme takýto tím mali. A ak sa vyskytli nepredvídané okolnosti, vyriešili sme všetko za pochodu a s chladnou hlavou.

Skupinový kurz v Írsku

S akými očakávanie ste tam išli Vy a študenti? 

Študentka Karolína: Málokto má takéto skúsenosti s Erasmom a preto sme nevedeli čo očakávať, pokým sme tam reálne neprišli. Niektorí z nás boli nervózni ohľadom domácností, v ktorých budú ubytovaní a niektorí mali obavy z veľkosti mesta Dublin. Ale všetci sme sa veľmi tešili, keďže sme vedeli, že v prípade akejkoľvek nepredvídanej situácie sú tam s nami ostatní spolužiaci, ktorí ako tím spolupracujú a ak by bola potreba, vedeli by sme sa podržať v núdzi.

Ako vzdelávanie prebiehalo a aké bolo jeho zameranie? Ako hodnotíte výučbu vzdelávacej aktivity?

Študentka Karolína: Vzdelávanie prebiehalo formou vyučovania v samostatnej učebni Belvedere College s tým, že jeden deň prebiehal inak – aktivitou v parku. Zameranie vyučovania bolo cielené na zoznámenie študentov s kultúrou a tradíciami Írska, taktiež ako hodiny anglického a írskeho jazyka, drámy a hodiny fyziky. Výučba bola v prvej polovici veľmi oddychová ale zároveň aj aktívna. Druhá polovica bola viac o konverzácii medzi učiteľom a skupine spolužiakov. Vyučujúci sa snažili, aby sme sa všetci zapájali v komunikácii v anglickom jazyku.

Ako to vnímate s odstupom času? Aká je to pre Vás skúsenosť? Ako to vnímajú Vaši spolužiaci? 

Študentka Karolína: S odstupom času (4 týždne) to vnímame ako užasnú príležitosť, ktorú by sme všetci zopakovali! Okrem toho, že sme sa niečo nové naučili o krajine, zlepšili sa aj vzťahy medzi spolužiakmi, keďže sme boli počas celých 2 týždňov takmer stále spolu. Ukázalo nám to iný pohlaď na svet. Boli sme vlastne cudzinci v krajine, ktorá bola tak otvorená nášmu pobytu, čo veľmi oceňujeme.

Ako vyzeral bežný deň študentov počas pobytu? Využili ste aktivity organizované školou?

Študentka Karolína: Študenti sa ráno zobudili približne o 7 alebo o 8 ráno, záležalo na tom ako ďaleko bývali od centra a školy, a taktiež akým dopravným prostriedkom sa vedeli dostať do centra. V škole sme mali 3 hodinové lekcie z drámy, histórie Írska alebo angličtinu. A po ukončení týchto lekcií mal pre nás lokálny sprievodca pripravený program v podobe návštev múzeí, galérií a iných historických pamiatok v Dubline. Počas víkendu sme mali pripravený výlet do krásnej prímorskej oblasti, do dedinky s názvom Hot.

Aké skúsenosti a jazykové zručnosti ste ako študenti nadobudli? 

Študentka Karolína: My ako študenti sme si definitívne odniesli z Dublinu veľa nových skúseností. Či už je to narábanie s peniazmi, preprava verejnou dopravou v cudzom meste, pracovanie v kolektíve alebo samostatnosť. Z jazykového hľadiska sa nám úroveň pochopiteľne zlepšila a naučili sme sa lepšie rozoznávať a chápať angličtinu s prízvukom.

Odporučili by ste takúto vzdelávaciu aktivitu pre študentov v Írsku ďalším školám na Slovensku? Ak áno, prečo?

Študentka Karolína: Áno, definitívne. Bola to veľmi dobrá skúsenosť pre nás študentov, že sme mohli preskúmať Írsko, zažiť jeho kultúru a vylepšiť si angličtinu.

Je niečo, čo vás prekvapilo?

Študentka Karolína: Jediné, čo nás prekvapilo a čo sme neočakávali, bolo veľmi premenlivé počasie. Ale myslím, že inak tento pobyt splnil všetky naše očakávania.

 

Poďte aj vy na skupinový kurz do Írska