Ako napísať dobrý projekt a získať grant cez program Erasmus+ pre učiteľov?

Radi by ste získali EÚ financie pre vašich učiteľov alebo študentov cez program Erasmus+? V tom prípade musí vaša škola napísať projekt, respektíve vyplniť a poslať žiadosť cez programu Erasmus+ pre učiteľov. Na začiatku písania projektu musí byť myšlienka a určené konkrétne ciele. Nezabudnite, že každá žiadosť musí byť originálna a jedinečná, nakoľko každá škola má svoje špecifické potreby. V nasledujúcom blogu spisujem ako poradkyňa pre kurzy jednotlivé kroky z mojich skúseností a z Erasmus+ sprievodca programom, ktoré treba k úspešnému projektu a získaniu grantu.

Cieľom projektu je naplniť potreby vašej organizácie = vašej školy. Určite sa teraz pýtate, ako napísať dobrý projekt? Naše osobné odporúčania sme sa snažili definovať do 4 hlavných bodov:

  1. Kým začnete s písaním projektu, definujte si hlavné potreby vašej organizácie=školy. Položte si otázku, aké potreby sú pre vašu školu dôležité, čo potrebujete vylepšiť, v čom sa potrebujete inšpirovať a v akej oblasti sa potrebujete zlepšiť alebo čo potrebujete zmeniť. Nezabúdajte, že potreby sa môžu vzťahovať na učiteľov, žiakov a tiež celkovú komunitu školy. Pokiaľ nie je pre vás jednoduché definovať potreby školy, môžete to skúsiť formou analýzy (SWOT, plus-mínus matica a iné).
  2. Ak už poznáte svoje potreby a poznáte ich presnú definíciu, môžete si stanoviť vhodné ciele. Ciele musia byť ideálne SMART (S – špecifické a konkrétne, M – merateľné a vyhodnotiteľné, A – dosiahnuteľné, R – realistické, T – časovo obmedzené). Množstvo a veľkosť cieľov by malo vychádzať aj od veľkosti vašej organizácie a nezabudnite, že menej je niekedy viac. V prípade krátkodobých projektov KA1 je lepšie vyčleniť si menší počet cieľov, ktoré sú špecifické pre vašu organizáciu a reálne ich dokážete naplniť aj vzhľadom na veľkosť vašej organizácie, personálne možnosti, financie a iné. Vaše ciele musia prinášať zmenu a preto si skúste odpovedať na otázku – čo chcete dosiahnuť a pre koho?
  3. Jeden z ďalších dôležitých krokov je správny výber projektových aktivít. Tieto aktivity vám pomôžu k naplneniu vašich cieľov, ktoré ste si stanovili a definovali. Medzi najčastejšie projektové aktivity patrí tzv. mobilita zamestnancov a mobilita žiakov. Výber spomínaných aktivít sa musí odvíjať od vašej organizácie a tiež podľa toho, do ktorej skupiny KA1 patríte (školské vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava alebo vzdelávanie dospelých). S výberom vhodných aktivít vám radi pomôžeme, prípadne si viete pozrieť našu ponuku aktivít na našej stránke – Teacher Development.
  4. Jedna z posledných vecí je celkové zhrnutie projektu. Je potrebné, aby ste zhrnutie projektu napísali vecne. Hodnotiteľ projektu je zároveň čitateľ a preto je viac ako potrebné, aby ste v zhrnutí odpovedali ideálne na nasledujúce otázky:
  • Prečo podávate žiadosť, čo sú hlavné dôvody?
  • Čo chcete realizáciou projektu dosiahnuť?
  • Aké aktivity budete realizovať?
  • Aké celkové výsledky očakávate od vášho projektu?

Erasmus+ pre učiteľov

Na záver pridávam aj pár technických odporúčaní, ako požiadať o grant a vyplniť žiadosť. Na vyplnenie žiadosti budete potrebovať tzv.EU Login, ktorý vám zaistí prístup k online nástrojom Európskej komisie. Návod, ako si vytvoriť konto nájdete TU. Nezabudnite, že žiadať o finančný grant môže iba organizácia, ktorá je evidovaná v registri organizácií a už má svoje identifikačné číslo, tzv. OID.Pokiaľ je vaša škola žiadateľom prvý krát, je potrebné organizáciu registrovať, aby vám bolo pridelené číslo OID. Postup nájdete TU. Ak už má vaša škola EU Login a číslo OID, smelo sa môžete pustiť do vyplnenia žiadosti. Žiadosť sa vypĺňa iba online. Nezabudnite si vybrať správnu kľúčovú akciu (KA1 alebo KA2) a správny sektor podľa cieľovej skupiny vášho projektu. Samozrejme, žiadosť musí byť odoslaná včas podľa stanoveného termínu NA, ktorá celkovo zodpovedá za všetky projekty Erasmus+.

Vďaka programu Erasmus+ máte skvelú možnosť priniesť nové a moderné metódy do výučby. Kurzy môžu absolvovať učitelia cudzích jazykov, predmetov vyučovaných v angličtine alebo v inom jazyku, riaditeľov a vedúcich pracovníkov, inšpektorov a poradcov, zamerané na ich ďalší profesionálny rozvoj.

Prajeme vám veľa šťastia pri písaní žiadosti! V prípade, že potrebujete pomôcť alebo poradiť, kedykoľvek nás kontaktujte .

 

Zdroj informácií: Erasmus+ sprievodca programom