University College Absalon

University College Absalon založená v roku 2007, je prvou univerzitnou akadémiou v Dánsku, ktorá dosiahla inštitucionálnu akreditáciu a najvyššie oficiálne uznanie za zabezpečenie kvality vysokoškolských inštitúcií v Dánsku. Absalon navštevuje približne 9000 študentov z rôznych krajín. Študijné programy fungujú v úzkej spolupráci s profesiami, na ktoré sa študenti pripravujú. Zabezpečujú to vysoko kvalitné príležitosti na stáže, ako aj neustály rozvoj študijných programov s cieľom poskytnúť absolventom potrebné zručnosti na to, aby sa pripojili a preorientovali sa na neustále sa meniaci trh práce. Prioritou vzdelávania študentov je ich odborná kvalifikácia a sociálne kompetencie, ktoré dokážu zabezpečiť vysoké štandardy vo verejnom, ako aj v súkromnom sektore.

Prečo si vybrať University College Absalon?

 1. Kvalitné a bezplatné vzdelávanie
 2. Študentská stáž súčasťou štúdia
 3. Praktický systém výučby a aplikovanie teórie v praxi
 4. Možnosti grantov pri študentskej brigáde až do výšky 750 eur
 5. Medzinárodné prostredie

Študijné odbory

Bakalárske študijné odbory:

 • Biotechnology
 • Internation Honours Degree in Teaching

Podmienky pre prijatie na štúdium

 • Ukončené stredoškolské/bakalárske štúdium (Vysvedčenie v angličtine, nemčine, francúzštine alebo holandčine).
 • Výkaz študijných výsledkov.
 • Certifikát z Aj na úrovni B2 (napr. IELTS, TOEFL,CAE/CPE).
 • potrebný počet hodín za posledné 3 roky z predmetov – matematika, fyzika, chémia, angličtina
 • známka z angličtina nie horšie ako 3
 • Štrukturovaný životopis
 • Relevantná pracovná skúsenosť min. 15 hodín týždenne min. 2 mesiace / relevatná stáž min. 1 mesiac
 • Absolvované dobrovoľníctvo

Ubytovanie

 • 2 študentské rezidencie v blízkosti kampusu, pláží, lesa a mesta Vordingborg
 • Ubytovanie má súkromné izby (nezariadené), spoločné kúpeľne a kuchyne.

Školné

 • Študenti z EÚ za školné neplatia.

Prihláška

Meno*

Priezvisko*

Email*

Telefón*

Vek pri nástupe

Navštevovaná škola a ročník

* - (povinné polia)

Ako to na Absalon University College vyzerá?