Cranfield University Cranfield University

Univerzita Cranfield je centrom transformačného výskumu, postgraduálneho vzdelávania a profesionálneho rozvoja, ktorý inšpiruje budúcu generáciu vedúcich pracovníkov v oblasti technológií a manažmentu. V roku 2014 bolo 81% výskumu v Cranfield University hodnotených ako vynikajúce vedúce svetové alebo medzinárodne v rámci excelentného výskumu (REF). Je zaradená medzi päť najlepších univerzít v Spojenom kráľovstve za príjmy z komerčných výskumných a poradenských komisií z podnikania a priemyslu.

Prečo si vybrať Cranfield University ?

 1. Prepojenie štúdia s praxou.
 2. Vysoká zamestnateľnosť a rozvoj kariéry
 3. Jedinečné vzdelávacie prostredie pre výskumníkov
 4. Bezkonkurenčné vzťahy s podnikateľským prostredím, priemyslom a vládou
 5. Globálny dosah
 6. Medzinárodný rozvoj
 7. Zariadenie svetovej kvality
 8. Komplexná podpora

 

 

Cranfield University je významným prispievateľom k celosvetovej inovácii. Jej vplyv na špecializované sektory vrátane odvetvia letectva, obrany a bezpečnosti, energetiky a energetiky, životného prostredia a agropotravinárstva, výroby, dopravných systémov a vôd – ako aj vedenia a riadenia – zmenil spôsob, akým spoločnosť premýšľa, pracuje a učí sa.

Výskumné odbory

Aerospace, Defence and Security, Energy and Power, Environment and Agrifood, Management, Manufacturing, Transport Systems, Water.

Podmienky pre prijatie na magisterské štúdium

 • Certifikát z angličtiny na úrovni C1 a vyššie, napr. IELTS 6.5+, CAE alebo CPE.
 • Predchádzajúce ukončené bakalárske vzdelanie.
 • 2 akademické referencie alebo 1 akademická a 1 pracovná v angličtine.
 • Motivačný list.
 • Vybrané odbory môžu mať ďalšie špecifické podmienky.

Ubytovanie

 • Na internátoch bez/so stravou.
 • Výber z 4 rôznych internátov.
 • Ubytovanie garantované pre nových študentov.
 • 1 a 2-lôžkové izby so spoločnou / s vlastnou kúpeľňou.
 • Izby od 92 £ za týždeň.

Školné

 • Školné na jeden akademický rok pre študentov magisterského štúdia je od £ 8 500 podľa vybraného študijného oboru.
 • Na školné pre magisterské štúdium je možné získať študentskú pôžičku do £ 10 000.

Prihláška

Meno*

Priezvisko*

Email*

Telefón*

Vek pri nástupe

Navštevovaná škola a ročník

* - (povinné polia)

]

 

Kde Cranfield University vlastne je?

Ako to na Cranfield University vyzerá?