Prečo sú dôležité stáže pre študentov v zahraničí?

Stáže pre študentov v zahraničí patria medzi najcennejšie skúsenosti, ktoré si môžu absolventi škôl napísať do svojho životopisu po skončení štúdia. Stáž a pobyt v zahraničí s aktívnym využitím angličtiny ich uprednostní na pracovnom trhu medzi inými absolventami a motivuje do ďalšieho povolania. Okrem praktickej skúsenosti študenti získajú nové zručnosti, nadviažu cenné kontakty, nadobudnú istotu v komunikácii a tiež získajú nezabudnuteľné zážitky na celý život.

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trnave sa rozhodla využiť príležitosť  zapojiť sa do programu Erasmus+ a získať  financie na absolvovanie stáže pre študentov v zahraničí, konkrétne v Írsku. Vďaka získanému grantu mohlo 10 študentov absolvovať odborné stáže a získať tak cennú skúsenosť v odbore, ktorý študujú.

Prečo ste sa rozhodli vyslať študentov na zahraničnú stáž cez program Erasmus+? 

Zahraničná spolupráca a skúsenosť je v dnešnej dobe veľkým lákadlom pre mnohých študentov. Erasmus+ je program, ktorý poskytuje študentom príležitosti v rámci EÚ. Chceli sme študentom umožniť vidieť svet, nadobudnúť nové zručnosti v oblasti, ktorú študujú a zažiť neopakovateľné momenty.

Aký bol záujem študentov o absolvovanie stáže v Írsku?

Stáž v Írsku bol pre nás novou skúsenosťou – náš prvý Erasmus+ projekt. Aj keď to bol pre nás skok do neznáma, študenti mali o pobyt veľký záujem. Je nám ľúto, že nie všetkým sme mohli vyhovieť, nakoľko nie všetci spĺňali nami a írskou stranou stanovené podmienky.

Ako stáže prebiehali, kde boli študenti umiestnení a aké bolo ich zameranie?

Študenti boli umiestnení v prevádzkach podľa zamerania svojho odboru, ktorý študujú na Slovensku. Študenti marketingu okúsili pracovné podmienky v hoteloch a charitatívnom obchode, študentky kaderníctva v salóne a študenti odboru cukrár kuchár asistovali kuchárom v hoteloch. Po absolvovaní takejto stáže majú študenti výhodu pri uplatnení sa na zahraničnom trhu práce.

Boli študenti platení, resp. ako ste celý pobyt v zahraničí financovali?

Pobyt bol financovaný cez projekt Erasmus+, kde všetky náklady hradila Európska únia – cestovné, ubytovanie v rodinách, poistenie, dokonca aj vreckové. Tým, že pobyt mali komplet hradený, za prácu neboli platení.

Koľko dní a hodín v týždni študenti pracovali a aký ste mali program?

V Írsku sme strávili dokopy 12 dní. Študenti pracovali každý deň, okrem víkendov, v priemere 6 hodín. Samozrejme, nešlo o vyčerpávajúcu prácu, boli to aktivity, ktoré mali byť skôr obohatením ich doterajších zručností. Manažéri prevádzok sa im venovali a trpezlivo vysvetľovali, ak náhodou došlo k nedorozumeniu z dôvodu jazykovej bariéry. Víkendy boli voľné – väčšinou sme ich trávili prehliadkami mesta a pamiatok, prípadne individuálnym plánom s hosťovskými rodinami. Program bol mimoriadne vyvážený a všetci k nám boli maximálne ústretoví.

Boli študenti spokojní s ubytovaním?

Pri ubytovaní zohľadňovali naše požiadavky, ktoré sme vopred zaslali. Hostiteľské rodiny boli určite svedomito vyberané a skúsené. Radi sme s nimi trávili čas po práci pri rozhovoroch a dobrej večeri, kde nám dali rôzne tipy na výlety, ale aj poradili v akejkoľvek oblasti.

Ako hodnotíte pobyt v Írsku z reakcií študentov a z vášho pohľadu učiteľa? Aký najväčší zážitok si študenti z pobytu odniesli?

Tešíme sa, že reakcie študentov boli pozitívne a radi by sa vrátili, ak by im situácia dovolila. Sme radi, že sa stáže mohli zúčastniť a zažiť to, čo zažili. Mnohí z nich nikdy predtým necestovali lietadlom, neboli od rodiny odlúčení, neocitli sa v anglicky hovoriacej krajine. Je potrebné mladým ľuďom ukazovať smer a možnosti, aby vedeli robiť správne rozhodnutia svojho budúceho pôsobenia. Okrem nových poznatkov v oblasti svojho odboru si zlepšili jazykové a sociálne zručnosti. Nielen memorovaním v škole, ale najmä praxou sa všetci učíme. Z reakcií študentov vieme, že táto skúsenosť ich posunula vpred a chcú na sebe pracovať i naďalej. Pre niektorých bol pobyt „nakopnutím“, akousi iskrou a poznaním, že môžu pôsobiť aj v zahraničnom sektore. Najväčším zážitkom pre mnohých bol 1.let lietadlom 🙂

Aké skúsenosti a zručnosti študenti nadobudli? Plánujete pokračovať v tejto aktivite aj počas ďalších rokov? 

Kuchári sa oboznámili s írskou gastronómiou – prípravou jedál, raňajok, bufetov. Pracovníci marketingu boli v styku s hosťami z rôznych krajín, takže mohli zažiť diverzitu národov, ale vďaka manažérom nahliadli do spôsobu prezentácie podnikov. Kaderníčky sledovali svoje mentorky pri práci s produktmi, ktoré u nás nie sú bežné. V niektorých prípadoch študenti zhodnotili, že pracovné postupy sú podobné tým našim na Slovensku. V budúcnosti sa veľmi radi vrátime a už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.

Odporúčili by ste stáže pre študentov v Írsku ďalším školám na Slovensku? Ak áno, prečo?

Určite áno. Nestretli sme sa so žiadnym zaváhaním alebo neochotou z írskej strany. Všetci zainteresovaní vykonávajú svoju činnosť profesionálne. Od takých ľudí sa všetci máme čo učiť. Sme nesmierne radi, že nám bolo umožnené zúčastniť sa stáže v Írsku a odporúčame túto unikátnu skúsenosť aj iným. Vďaka programu Erasmus+ dostanú šancu aj tí, ktorí pochádzajú z menej podnetného alebo sociálne slabšieho prostredia a to je veľkým bonusom pre mnohých. Írsko je nádherná krajina s milými ľuďmi a okúsiť ich spôsob života a práce je obohatením pre všetkých. Verím, že nás opätovne privítajú pri našom ďalšom projekte. Ďakujeme.

Mgr. Jana Malovcová, SOŠ obchodu a služieb Trnava

 

Ak ste získali inšpiráciu a máte záujem zapojiť vašu školu do programu Erasmus+ veľmi radi vám pomôžeme s realizáciou. Všetky potrebné informácie nájdete na našej stránke www.cambridgestudy.sk , prípadne nás neváhajte kontaktovať.

Poďte aj vy na stáž do Írska

Prinášame vám skúsenosti, zážitky a hodnotenie študentov, ktorí sa rozhodli pre štúdijný pobyt v zahraničí.

Viac o mne >