Aké výhody prináša skupinový kurz v zahraničí?

Skupinový kurz v zahraničí je výbornou príležitosťou ako zlepšiť komunikačné, jazykové a medzikultúrne zručnosti. Aj školy so všeobecným zameraním majú možnosť vyslať študentov do zahraničia. Jednou zo škôl bolo Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch. Vedenie školy a koordinátori projektu sa rozhodli využiť program Erasmus+ a získať financie pre skupinu svojich 26 študentov aby mohli absolvovať skupinový pobyt v Írsku.

Prečo ste sa rozhodli vyslať študentov na zahraničný kurz cez projekt Erasmus+?

Na našom gymnáziu máme bilingválne triedy a považujeme za nevyhnutné, aby študenti získali zručnosti komunikácie v cudzom jazyku v prirodzenom prostredí. Skupinový kurz v zahraničí vnímame ako výbornú možnosť realizácie s využitím financií vďaka programu Erasmus+, pretože nie všetci študenti by si mohli dovoliť zahraničný študijný pobyt v takom rozsahu. Bola to príležitosť pre celú triedu.

Aký bol záujem študentov o absolvovanie jazykového kurzu v Írsku?

Záujem študentov bol obrovský. Pobytu sa zúčastnili všetci študenti danej triedy a nadšení boli aj rodičia, dokonca aj nových študentov prvých ročníkov ako prvé zaujímalo, kedy sa oni zúčastnia podobného pobytu. Myslíme si, že toto rozhodnutie bolo lákavé pre nových študentov a určite to bola aj výborná reklama pre našu školu, ktorá projekt Erasmus+ podporila.

Ako kurz prebiehal a aké bolo zameranie kurzu? Ako hodnotíte výučbu kurzu?

Študenti boli na základe vstupného online testu rozdelení do dvoch skupín. Každá skupina mala lektora a musíme povedať, že študenti boli s obidvoma nad mieru spokojní. Okrem gramatických javov a slovnej zásoby bol kurz zameraný aj na írsku históriu, kultúru, zvyky a tradície, čo bolo vlastne aj náplňou nášho projektu. Lektori kládli veľký dôraz na ústny prejav, kritické myslenie, vyjadrenie vlastného názoru a následnú konštruktívnu debatu. Náplňou hodín boli aj rôznorodé interaktívne aktivity, skupinové hry a iné aktivity na ktorých pracovali študenti spoločne.

Ako ste celý pobyt v zahraničí financovali?

Všetky náklady ako kurz, ubytovanie s polpenziou, letenka a cestovné boli hradené z financií programu Erasmus+. Študenti si hradili len cestovné poistenie, obedy, návštevu dvoch múzeí a fakultatívny výlet.

Ako vyzeral bežný deň študentov počas pobytu? Využili ste aktivity organizované školou?

Každý deň mali študenti 3 hodiny angličtiny doobeda a poobede sme im pripravili vlastný program v podobe návštevy múzeí a iných historických pamiatok v Dubline. Víkendy sme zase využili na celodenné výlety do prímorských oblastí a národného parku. Poobedňajšie a víkendové aktivity organizované školou sme veľmi nevyužili, program sme si zostavili samé, keďže sme už mali skúsenosti z kurzov odbornej prípravy v Dubline, ktoré sme predtým absolvovali. Dopredu sme vedeli, ktoré miesta sú zaujímavé a ktoré so študentmi navštívime.

Boli študenti spokojní s ubytovaním?

Ubytovanie v rezidencii, ktoré zabezpečovala škola nebolo úplne podľa predstáv študentov, ale zrejme to bolo zapríčinené tým, že sme podľa webovej stránky očakávali niečo úplne iné. Po komunikácii so správcom ubytovacieho zariadenia sme však boli o niečo viac pozitívnejší.

Ako celkovo hodnotíte pobyt v Írsku z reakcií študentov a z vášho pohľadu učiteľa? Aký najväčší zážitok si študenti z pobytu odniesli?

Pobyt hodnotíme veľmi pozitívne, splnil naše očakávania a každý študent si odniesol individuálne zážitky, ktorých určite nebolo málo. Skupinový kurz v zahraničí bol skvelou voľbou pre celú triedu a rozhodne ich odporúčame aj iným školám.

Aké skúsenosti a jazykové zručnosti študenti nadobudli? Plánujete pokračovať v tejto aktivite aj počas ďalších rokov?

Študenti si odniesli mnoho skúseností. Okrem samostatnosti si vyskúšali aj narábanie s financiami, orientáciu a schopnosť samostatne sa presúvať verejnou dopravou vo veľkomeste a v neposlednom rade aj ohľaduplnosť voči ostatným. Z jazykovej stránky sa pochopiteľne ich jazyková úroveň posunula smerom nahor. Každý študent obdržal certifikát o účasti s uvedením jazykovej úrovne. Podľa nášho názoru pobyt v cieľovej krajine daného cudzieho jazyka je vždy obrovským prínosom skrz príležitosť priamej komunikácie a spoznanie domácich a ich kultúry je obohatením pre každého študenta.

Odporučili by ste takýto kurz pre študentov v Írsku ďalším školám na Slovensku? Ak áno, prečo?

Určite áno. Skupinový kurz v zahraničí bol obohatením a prínosom či už z pohľadu študentov (zdokonalenie sa v oblasti jazyka, spoznávanie novej kultúry..) ale aj z pohľadu školy (výborná reklama pre potenciálnych záujemcov o štúdium).

Mgr. Ingrid Páleníková, Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch

Ak ste získali inšpiráciu a máte záujem zapojiť vašu školu do programu Erasmus+ veľmi radi vám pomôžeme s realizáciou. Všetky potrebné informácie nájdete na našej stránke www.cambridgestudy.sk , prípadne nás neváhajte kontaktovať.

Poďte aj vy na skupinový kurz do Írska

Prinášame vám skúsenosti, zážitky a hodnotenie študentov, ktorí sa rozhodli pre štúdijný pobyt v zahraničí.

Viac o mne >