Europass mobility pre učiteľov v bavorskom meste Regensburg

Do programu Europass mobility v oblasti školského vzdelávania pracovníkov som sa po prvýkrát zúčastnila vzdelávacieho kurzu pre učiteľov, zameraného na nové moderné metódy a komunikatívne zručnosti v meste Regensburg. Mesto sídli v spolkovej krajine Bavorsko, plnej zaujímavých tradícií, prekrásnych historických pamiatok, gurmánskych špecialít, bohatej kultúry, ľudových tradícií a vysoko rozvinutého ekonomického a hospodárskeho sektoru.

Mesto plné histórie, relaxu ale aj zábavy

Mesto bolo založené Rimanmi a tiež je poznačené nádychom antických čias, reálne uchopiteľných a premietnutých do archeologických artefaktov, ktoré nájdete priamo v v srdci Regensburgu. Dominantou mesta je monumentálna katedrála, viacero kostolov a iných architektonicky pozoruhodných stavieb. Okrem histórie je mesto tiež bohaté na relax a zábavu. Ochutnávanie špecialít a dobrého piva produkovaného známym pivovarom Kneitinger, návštevu koncertov, jazzových slávností, miestneho divadla a nočného života až do skorých ranných hodín.

Škola Horizonte v Regensburgu

V centre mesta sa nachádza inštitúcia Horizonte Sprachschule, ktorá sa špecializuje na výučbu cudzích jazykov pre zahraničných frekventantov. Škola Horizonte skutočne otvára horizonty do budúcnosti a predostiera možnosti ako sa zlepšovať a zdokonaľovať v cudzom jazyku. Vyučovanie prináša množstvo nových moderných poznatkov, náhľadov a noviniek, prednášky, ktoré sú vedené vysoko kvalifikovanými a erudovanými lektormi. Okrem toho umožňuje v medzinárodne vystavaných malých skupinách spoznať sa s príslušníkmi iných národov a pomocou nemeckého jazyka nadviazať priateľstvá z celého sveta.

Hravá forma výučby na škole Horizonte

V mojej skupinke zloženej zo samých žien sa stretlo Francúzsko so Škótskom, Maďarskom, Poľskom a Českom, a tak si v každodennom styku multikultúrnosť našla svoje miesto a nanajvýš obohatila prioritnú výučbu nemeckého jazyka vedenú našou milou a nápomocnou lektorkou Chris Poellath o novú dimenziu. Samotné vyučovanie s dvoma polhodinovými prestávkami prebiehalo v časovom rozmedzí od 9:00 do 15.00. Vyučovanie bolo naplnené rozširovaním si  vedomostí v oblasti didaktiky a metodológie nemeckého jazyka, krajinovednými informáciami, výučbovými hrami, fonetikou a fonológiou, piesňami, filmami, literatúrou a témami, prezentujúcimi aj naše požiadavky alebo skôr priania, ktoré následne lektorky zručne zakomponovali do náplne hodín.

Inšpiratívne a nezabudnuteľné bolo krajinovedné vyučovanie priamo v teréne, ktoré zorganizovala naša Chris. Celodenným výletom loďou do Weltenburgu sme si nielen rozšírili naše kľúčové kompetencie a zručnosti v nemeckom jazyku, ale predovšetkým sme si utužovali sociálne vzťahy, naživo precítili atmosféru lodnej plavby a dotkli sme sa histórie Weltenburgu.

V rámci voľnočasových aktivít v poobedňajších hodinách bola možnosť zúčastniť sa rôznych prednášok, obhliadok zaujímavostí mesta spojených s výkladom, navštíviť filmové, divadelné predstavenia alebo sa zúčastniť koncertov klasickej, jazzovej a populárnej hudby, či len tak sa túlať po meste, obzerať výklady obchodov a obchodíkov, čudovať sa nad obrovským orientálnym trhom so sušeným ovocím a inými dobrotami nachádzajúcimi sa pred kostolom na jednom z viacerých námestí Regensburgu a vychutnávať si inakosť sveta v rôznych jeho podobách.

Čo možno na záver konštatovať?

Pre mňa nezabudnuteľné a vo všetkých smeroch obohacujúce dva týždne v cudzom svete. Aby také boli o to sa postarala agentúra Cambridgestudy, v ktorej pracujú maximálne nápomocní ľudia starajúci sa o vás tak z formálnej, ako aj  osobnej stránky, za čo sa im chcem poďakovať v presvedčení, že bez nich by bezproblémovosť organizácie a priebehu pobytu bola nemožná a zároveň odporúčať ju aj ostatným záujemcom o štúdium v zahraničí. Zvlášť chcem poďakovať Ing. Lenke Odrobiňákovej, ktorá ma sprevádzala mojou cestou od začiatku až dokonca a starala sa , aby všetko perfektne klapalo.

Miroslava Nestorovičová, SOŠE Poprad-Matejovce

Prinášame vám skúsenosti, zážitky a hodnotenie študentov, ktorí sa rozhodli pre štúdijný pobyt v zahraničí.

Viac o mne >