Kurzy sú vhodné pre učiteľov vyučujúcich v predškolských zariadeniach a na 1. stupni základných škôl.

Kurzy v Írsku

Methodology and Language Development

Kurz sa zameriava na zlepšenie metodológie výučby v praxi pomocou rôznych workshopov, seminárov, prednášok. Budete mať možnosť diskutovať, precvičovať, pozorovať, ukazovať, hodnotiť, komentovať, počúvať, čítať a rozvíjať vaše schopnosti tak, aby bola výučba pre študentov atraktívna.

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
12 dní 11. apríl – 22. apríl 2022 €1390/€1521 v rodine (Pol-P)/na internáte (bez stravy) CES
12 dní 18. apríl – 29. apríl 2022 €1390/€1521 v rodine (Pol-P)/na internáte (bez stravy) CES
12 dní 9. máj – 20. máj 2022 €1390/€1521 v rodine (Pol-P)/na internáte (bez stravy) CES
12 dní 16. máj – 27. máj 2022 €1390/€1521 v rodine (Pol-P)/na internáte (bez stravy) CES
12 dní 11. júl – 22. júl 2022 €1390/€1521 v rodine (Pol-P)/na internáte (bez stravy) CES
12 dní 2. august – 12. august 2022 €1390/€1521 v rodine (Pol-P)/na internáte (bez stravy) CES
12 dní 5. september – 16. september 2022 €1390/€1521 v rodine (Pol-P)/na internáte (bez stravy) CES
12 dní 26. september – 7. október 2022 €1390/€1521 v rodine (Pol-P)/na internáte (bez stravy) CES

Language & Practical Methodology: Creativity in the Classroom (vek 3-11)

Kurz je určený pre učiteľov, ktorí chcú zlepšiť znalosť anglického jazyka. Kurz je zameraný pre učiteľov iných predmetov, ktoré sú vyučované prostredníctvom angličtiny.

Tento kurz ponúka učiteľom angličtiny v predškolských zariadeniach a na 1. stupni základných škôl možnosť:

 • Zlepšiť si jazykové schopnosti
 • Zlepšiť si znalosti o živote v Írsku a krajine
 • Vymeniť si skúsenosti & naviazať kontakty s učiteľmi z iných krajín Európy.
 • Navštíviť Belfast, resp. Dublin
 • >practice – umožní zdieľať nápady o metódach najlepšej praxe, zoznámiť sa s kľúčovými otázkami výučby anglického jazyka vrátane využitia technológií a využívania webu ako vyučovacieho prostriedku a zvýšiť povedomie o súčasných trendoch v hodnotení

PP = plná penzia

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Dublin 7 dní 6. február – 13. február 2022 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
7 dní 20. február – 27. február 2022 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
7 dní 6. marec – 13. marec 2022 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
7 dní 27. marec – 3. apríl 2022 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
7 dní 10. apríl – 17. apríl 2022 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
7 dní 24. apríl – 1. máj 2022 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
7 dní 8. máj – 15. máj 2022 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
7 dní 19. jún- 26. jún 2022 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
7 dní 3. júl – 10. júl 2022 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
7 dní 17. júl – 24. júl 2022 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
7 dní 31. júl – 7. august 2022 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
7 dní 14. august – 21. august 2022 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
7 dní 28. august – 4. september 2022 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
7 dní 2. október – 9. október 2022 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
7 dní 16. október – 23. október 2022 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
7 dní 30. október – 6. november 2022 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
7 dní 20. november – 27. november 2022 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 6. február – 19. február 2022 €1998 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 20. február – 5. marec 2022 €1998 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 6. marec – 19. marec 2022 €1998 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 27. marec – 9. apríl 2022 €1998 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 10. apríl – 23. apríl 2022 €1998 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 24. apríl – 7. máj 2022 €1998 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 8. máj – 21. máj 2022 €1998 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 19. jún – 2. júl 2022 €1998 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 3. júl – 16. júl 2022 €1998 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 17. júl – 30. júl 2022 €1998 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 31. júl – 13. august 2022 €1998 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 14. august – 27. august 2022 €1998 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 28. august – 10. september 2022 €1998 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 2. október – 15. október 2022 €1998 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 16. október – 29. október 2022 €1998 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 30. október – 12. november 2022 €1998 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 20. november – 3. december 2022 €1998 v rodine (Plná Penzia) IE

Effective Teaching with Digital Technology

Kurz vám umožní objaviť potenciálne využitie nových technológií. Tento praktický kurz pomáha zaradiť do modernej vyučby nové technológie a používanie mobilných aplikácií, online vyhľadávanie, hry alebo použitie elektronickej platbormy na výučbu. Kurz je ideálny pre učiteľov, ktorí využívajú technológiu v triede a chcú obnoviť a preskúmať nový spôsob technológie.

 • * Novinka: kurzy zamerané na Digitálne technológie vo výučbe. S využitím digitálnych technologií je vyučba pre žiakov v triede viac atraktívna.

PP = plná penzia

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Dublin 7 dní 6. február – 13. február 2022 €1436 v rodine (pol-penzia) IE
7 dní 20. február – 27. február 2022 €1436 v rodine (pol-penzia) IE
7 dní 6. marec – 13. marec 2022 €1436 v rodine (pol-penzia) IE
7 dní 27. marec – 3. apríl 2022 €1436 v rodine (pol-penzia) IE
7 dní 10. apríl – 17. apríl 2022 €1436 v rodine (pol-penzia) IE
7 dní 24. apríl – 1. máj 2022 €1436 v rodine (pol-penzia) IE
7 dní 3. júl – 10. júl 2022 €1436 v rodine (pol-penzia) IE
7 dní 17. júl – 24. júl 2022 €1436 v rodine (pol-penzia) IE
7 dní 14. august – 21. august 2022 €1436 v rodine (pol-penzia) IE
7 dní 28. august – 4. september 2022 €1436 v rodine (pol-penzia) IE
7 dní 2. október – 9. október 2022 €1436 v rodine (pol-penzia) IE
7 dní 16. október – 23. október 2022 €1436 v rodine (pol-penzia) IE
7 dní 30. október – 6. november 2022 €1436 v rodine (pol-penzia) IE
12 dní 6. február – 19. február 2022 €1998 v rodine (pol-penzia) IE
12 dní 20. február – 5. marec 2022 €1998 v rodine (pol-penzia) IE
12 dní 6. marec – 19. marec 2022 €1998 v rodine (pol-penzia) IE
12 dní 27. marec – 9. apríl 2022 €1998 v rodine (pol-penzia) IE
12 dní 10. apríl – 23. apríl 2022 €1998 v rodine (pol-penzia) IE
12 dní 24. apríl – 7. máj 2022 €1998 v rodine (pol-penzia) IE
12 dní 3. júl – 16. júl 2022 €1998 v rodine (pol-penzia) IE
12 dní 17. júl – 30. júl 2022 €1998 v rodine (pol-penzia) IE
12 dní 14. august – 27. august 2022 €1998 v rodine (pol-penzia) IE
12 dní 28. august – 10. september 2022 €1998 v rodine (pol-penzia) IE
12 dní 2. október – 15. október 2022 €1998 v rodine (pol-penzia) IE
12 dní 16. október – 29. október 2022 €1998 v rodine (pol-penzia) IE
12 dní 30. október – 12. november 2022 €1998 v rodine (pol-penzia) IE

Content and Language Integrated Learning (CLIL)

Kurz vhodný pre učiteľov, ktorí svoje predmety úplne alebo čiastočne vyučujú v angličtine (napr. fyzika, chémia, biológia, matematika, dejepis, geografia, umelecké predmety alebo telocvik). Hlavným cieľom je predstaviť zaujímavé praktické nápady pre Content and Language Integrated Learning (CLIL), ktoré môžete využiť v triede pri výučbe. Je to prevažne praktický kurz, ktorý zahŕňa:

 • Zlepšenie slovnej zásoby používanej pri výučbe
 • Kľúčovú CLIL metodológiu
 • Hodnotenie učebných materiálov
 • Plánovanie hodín
 • Zoraďovanie úloh podľa dôležitosti
 • Grafické organizovanie práce
 • Analyzovanie zložitosti úloh
 • Rôzne druhy používania jazyka žiakmi (BICS & CALP)
 • Použitie Bloomovej taxonómie v štruktúre výučby
 • Písanie vetných konštrukcií – pomáhanie žiakom rozvinúť schopnosti písať
 • Využívanie internetových zdrojov pre CLIL

PP = plná penzia

 

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Dublin 7 dní 6. február – 13. február 2022 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 20. február – 27. február 2022 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 6. marec – 13. marec 2022 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 27. marec – 3. apríl 2022 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 10. apríl – 17. apríl 2022 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 24. apríl – 1. máj 2022 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 8. máj – 15. máj 2022 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 19. jún – 26. jún 2022 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 3. júl – 10. júl 2022 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 17. júl – 24. júl 2022 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 31. júl – 7. august 2022 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 14. august – 21. august 2022 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 28. august – 4. september 2022 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 2. október – 9. október 2022 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 16. október – 23. október 2022 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 30. október – 6. november 2022 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 20. november – 27. november 2022 €1436 v rodine (PP) IE
12 dní 6. február – 19. február 2022 €1998 v rodine (PP) IE
12 dní 20. február – 5. marec 2022 €1998 v rodine (PP) IE
12 dní 6. marec – 19. marec 2022 €1998 v rodine (PP) IE
12 dní 27. marec – 9. apríl 2022 €1998 v rodine (PP) IE
12 dní 10. apríl – 23. apríl 2022 €1998 v rodine (PP) IE
12 dní 24. apríl – 7. máj 2022 €1998 v rodine (PP) IE
12 dní 8. máj – 21. máj 2022 €1998 v rodine (PP) IE
12 dní 19. jún – 2. júl 2022 €1998 v rodine (PP) IE
12 dní 3. júl – 16. júl 2022 €1998 v rodine (PP) IE
12 dní 17. júl – 30. júl 2022 €1998 v rodine (PP) IE
12 dní 31. júl – 13. august 2022 €1998 v rodine (PP) IE
12 dní 14. august – 27. august 2022 €1998 v rodine (PP) IE
12 dní 28. august – 10. september 2022 €1998 v rodine (PP) IE
12 dní 2. október – 15. október 2022 €1998 v rodine (PP) IE
12 dní 16. október – 29. október 2022 €1998 v rodine (PP) IE
12 dní 30. október – 12. november 2022 €1998 v rodine (PP) IE
12 dní 20. november – 3. december 2022 €1998 v rodine (PP) IE
Dublin 12 dní 25. apríl – 6. máj 2022 €1390/€1521 v rodine (Pol-P)/ na internáte (bez stravy) CES
12 dní 2. máj – 13. máj 2022 €1390/€1521 v rodine (Pol-P)/ na internáte (bez stravy) CES
12 dní 11. júl – 22. júl 2022 €1390/€1521 v rodine (Pol-P)/ na internáte (bez stravy) CES
5 dní 25. júl – 29. júl 2022 €770/€835 v rodine (Pol-P)/ na internáte (bez stravy) CES
12 dní 2. august – 12. august 2022 €1390/€1521 v rodine (Pol-P)/ na internáte (bez stravy) CES
12 dní 5. deptember – 15. september 2022 €1390/€1521 v rodine (Pol-P)/ na internáte (bez stravy) CES
12 dní 26. september – 7. október 2022 €1390/€1521 v rodine (Pol-P)/ na internáte (bez stravy) CES

Teachers Refresher Course - CLIL

Tento kurz ponúka učiteľom angličtiny v predškolských zariadeniach a na 1. stupni základných škôl:

 • praktický prístup a posyktovanie praktických školení a najaktuálnejších vyučovacích technikách a zlepšenie jazykových zručností
 • praktické využívanie materialov, techník, technológií a prístupv aktivít pri výučbe
 • informácie Írskej histórie, kultúre a írskom vzdelavacom systéme
Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Cork 12 dní 4. júl – 15. júl 2021 €1345 v rodine (pol-penzia) Cork English College
12 dní 18. júl – 29. júl 2022 €1345 v rodine (pol-penzia) Cork English College
12 dní 2. august – 12. august 2022 €1345 v rodine (pol-penzia) Cork English College

Teachers Refresher Course - TKT

Tento kurz ponúka učiteľom angličtiny v predškolských zariadeniach a na 1. stupni základných škôl:

 • Praktický prístup a praktické komunikatívne metódy výučby a skúšania anglického jazyka založené na základoch Teaching Knowledge Test.
 • Cambridge TKT (Teaching Knowledge Test) je ocenenie pre učiteľov anglického jazyka. Cieľom testu je zvýšiť dôveru učiteľov a zlepšiť vyhliadky na zamestnanie tým, že sa sústredí na základné vedomosti učiteľov, ktoré potrebujú učitelia základných, stredných alebo dospelých študentov kdekoľvek na svete. TKT je možné absolvovať v akejkoľvek fáze učiteľskej kariéry a je tiež ideálny pre tých, ktorí ešte nezačali učiť.
Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Cork 12 dní 4. jún – 15. jún 2022 €1345 v rodine (pol-penzia) Cork English College
12 dní 18. júl – 29. júl 2022 €1345 v rodine (pol-penzia) Cork English College
12 dní 2. august – 12. august 2022 €1345 v rodine (pol-penzia) Cork English College

Teaching Pupils with Special Educational Needs

Kurz sa zameriava na zlepšenie vedomostí špecialnej výučby študentov. Vďaka kurzu získate nové znalosti výučby a nové techniky pre prácu a motiváciu žiakov, ktorí majú tažkostí s učením. Súčasťou kurzu je návšteva špeciálnych škôl alebo škôl s integrovanými špeciálnymi potrebami (základné alebo stredné školy).

PP = plná penzia
Cena Ubytovanie Škola
Dublin 7 dní 6. marec – 13. marec 2022 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 20. november – 27. november 2022 €1436 v rodine (PP) IE

Innovation in Education - European Perspectives

Kurz sa zameriava na skúmanie inovatívnych prístupov k výučbe a štúdiu na európskych školách. Účastníci získajú množstvo praktických, učebných nápadov a materiálov a budú mať možnosť vyhodnotiť inovatívne metódy, nápady a zároveň zvážiť ich význam pre ich vlastné školy.
Vďaka kurzu majú účastníci možnosť porozumieť britskému systému vyučovania. Kurz zahŕňa návštevu základných alebo stredných škôl. Vďaka plánovaným workshopom s tematikou na podnikateľské vzdelanie, outdoorovom a environmentálnom vzdelávaní, inovatívnej výučbe s digitálnou technológiou účastníci získajú ďalšie inovatívne znalosti pre svojich študentov. Súčasťou kurzu je tiež workshop o nových učebných osnovách s fínskym pedagógom.
PP = plná penzia
Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Dublin 7 dní 15. máj – 22. máj 2022 €1447 v rodine (PP) IE
7 dní 13. november – 20. november 2022 €1447 v rodine (PP) IE
12 dní 15. máj – 28. máj 2022 €2055 v rodine (PP) IE
12 dní 13. november – 26. november 2022 €2055 v rodine (PP) IE

Courses for teachers of English to Pupils with Special Needs

Tento kurz ponúka učiteľom angličtiny vyučujúcich deti od 7-16 rokov, ktoré potrebujú špeciálny prístup vo výučbe.

 • Zlepšiť si jazykové schopnosti
 • Získať nové nápady, praktické schopnosti k výučbe a výučbe jazyka na hodinách
 • Získať náhľad o špeciálnej výučbe vo Veľkej Británii a v Írsku
 • Vymeniť si skúsenosti a naviazať kontakty s učiteľmi z iných krajín Európy

PP = plná penzia

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Dublin 7 dní 6. marec – 13. marec 2022 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 20. november – 27. november 2022 €1436 v rodine (PP) IE
12 dní 6. marec – 19. marec 2022 €1998 v rodine (PP) IE
12 dní 20. november – 3. december 2022 €1998 v rodine (PP) IE

Supporting Disadvantaged Pupils

Cieľom kurzu je poskytnúť učiteľom:

 • náhľad do vzdelávania v Írsku a získanie stratégie na podporu znevýhodnených žiakov
 • príležitosť získať nové nápady a techniky pre prácu so znevýhodnenými žiakmi a podporiť ich motiváciu
 • vymeniť si nápady s inými učiteľmi z iných krajín

PP = plná penzia

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Dublin 12 dní 20. marec – 2. apríl 2022 €1998 v rodine (PP) IE
12 dní 2. október – 15. október 2022 €1998 v rodine (PP) IE

English for European Educators

Kurz pre pedagógov, riaditeľov a iných pracovníkov, ktorí si chcú zlepšit svoje znalosti anglického jazyka, aby mohli efektívnejšie komunikovať so školami a kolegami z ostatních európskych krajín.
PP = plná penzia
Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Dublin 7 dní 6. február – 13. február 2022 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 20. február – 27. február 2022 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 6. marec – 13. marec 2022 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 27. marec – 3. apríl 2022 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 10. apríl – 17. apríl 2022 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 24. apríl – 1. máj 2022 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 8. máj – 15. máj 2022 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 19. jún – 26. jún 2022 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 3. júl – 10. júl 2022 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 17. júl – 24. júl 2022 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 31. júl – 7. august 2022 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 14. august – 21. august 2022 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 28. august – 4. september 2022 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 2. október – 9. október 2022 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 16. október – 23. október 2022 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 30. október – 6. november 2022 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 20. november – 27. november 2022 €1436 v rodine (PP) IE
12 dní 6. február – 19. február 2022 €1998 v rodine (PP) IE
12 dní 20. február – 5. marec 2022 €1998 v rodine (PP) IE
12 dní 6. marec – 19. marec 2022 €1998 v rodine (PP) IE
12 dní 27. marec – 9. apríl 2022 €1998 v rodine (PP) IE
12 dní 10. apríl – 23. apríl 2022 €1998 v rodine (PP) IE
12 dní 24. apríl – 7. máj 2022 €1998 v rodine (PP) IE
12 dní 8. máj – 21. máj 2022 €1998 v rodine (PP) IE
12 dní 19. jún – 2. júl 2022 €1998 v rodine (PP) IE
12 dní 3. júl – 16. júl 2022 €1998 v rodine (PP) IE
12 dní 17. júl – 30. júl 2022 €1998 v rodine (PP) IE
12 dní 31. júl – 13. august 2022 €1998 v rodine (PP) IE
12 dní 14. august – 27. august 2022 €1998 v rodine (PP) IE
12 dní 28. august – 10. september 2022 €1998 v rodine (PP) IE
12 dní 2. október – 15. november 2022 €1998 v rodine (PP) IE
12 dní 16. október – 29. november 2022 €1998 v rodine (PP) IE
12 dní 30. október – 12. november 2022 €1998 v rodine (PP) IE
12 dní 20. november – 3. december 2022 €1998 v rodine (PP) IE

School Development & Quality Evaluation

Pracovná návšteva pre školských inšpektorov, poradcov a iných pedagogických pracovníkov, vrátane návštevy škôl a hodín a diskusiou s riaditeľmi, učiteľmi, inšpektormi a poradcami. Účastníci kurzu získajú iný pohľad o štandardných a rozvojových stratégiách, kvality hodnotenia postupe inšpektorov stredných škôl v Írsku. Možnosť vymeniť si skúsenosti a rozvinúť väzby s pracovníkmi z iných krajín Európy.

PP = plná penzia
Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Dublin 7 dní 20. marec – 27. marec 2022 €1447 v rodine (PP) IE
7 dní 2. október – 9. október 2022 €1447 v rodine (PP) IE

Global Citizenship and Intercultural Education Through Picture Books in Action

Cieľom kurzu je oboznámiť učiteľov základných škôl s praktickými vyučovacími nápadmi a materiálmi pre globálne občianstvo a interkultúrnu výchovu pomocou obrázkových kníh pre žiakov vo veku 5 – 12 rokov. Súčasťou kurzu sú workshopy o integrovaní globálneho občianstva a udržateľnosť vzdelania na základnej úrovni, rozpoznanie charakteristiky interkulturality, pomoc s výberom obrázkových kníh ako nástroje na podporu medzikultúrneho vzdelania a taktiež spoznanie írskej histórie, kultúry a tradícií.

PP = plná penzia

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Dublin 7 dní 24. júl – 31. júl 2022 €1447 v rodine (plná penzia) IE
7 dní 23. október – 30. október 2022 €1447 v rodine (plná penzia) IE

Course for Pre-Primary Teachers

Kurz je zameraný na základné postupy, ktoré napomáhajú mladým žiakom v predškolskom veku (3-7 rokov) vo výučbe a ponúka mnoho praktických nápadov na aktivity v triedach, tématické materiály, ako sú The Five Senses, Playing with Art, Animals alebo School Routines.

PP = plná penzia

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Dublin 7 dní 31. júl – 7. august 2022 €1436 v rodine (PP) IE
12 dní 31. júl – 13. august 2022 €1998 v rodine (PP) IE

Preventing Bullying

Kurz je určený pre riaditeľov, učiteľov a inšpektorov, poradcov a ďalších zamestnancov škôl,ktorí chcú zlepšiť jazykovú spôsobilosť a rozvíjať zručnosti na efektívne riešenie šikanovania.

Kurz je zameraný na:

 • Nahliadnutie do stratégie boja proti šikanovaniu na britských školách
 • Získanie zručností a vedemostí na efektívne riešenie šikanovania
 • Výmenu skúseností pedagógov z rôznych krajín
 • Príležitosť na výmenu poznatkov v oblasti šikanovania a prevencie

PP = plná penzia

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Dublin 7 dní 8. máj – 15. máj 2022 €1436 v rodine (PP) IE

Outdoor and Environmental Education

Tento kurz ponúka učiteľom angličtiny v predškolských zariadeniach a na 1. stupni základných škôl možnosť:

 • Zlepšiť si jazykové schopnosti
 • Zlepšiť si znalosti o outdoor a environmentálnom vzdelávaní
 • Získať nové vedomosti a materiál o outdoor a environmentálnom vzdelávaní
 • Navštíviť írsku školu a vymeniť si skúsenosti, nadviazať kontakty s učiteľmi z Írska a rôznych európskych krajín

PP = plná penzia

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Dublin 12 dní 1. máj – 14. máj 2022 €1998 v rodine (PP) IE
12 dní 18. september – 1. október 2022 €1998 v rodine (PP) IE

CLIL - Practical Methodology for pre-primary teachers (vek 3-7)

Tento kurz zahŕňa:

 • Možnosť vymeniť si nápady a skúsenosti s ostatnými učiteľmi pre-primary s praktickým použitím CLIL
 • Nové použitie nápadov, praktických skúseností a materialov
 • Precvičovanie jazykových schopností

PP = plná penzia

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Dublin 7 dní 31. júl – 7. august 2022 €1436 v rodine (PP) IE
12 dní 31. júl – 13. august 2022 €1998 v rodine (PP) IE

Courses for Primary Teachers of Science, Drama, Music, Art and Sport

Tento kurz ponúka učiteľom angličtiny v predškolských zariadeniach a na 1. stupni základných škôl možnosť:

 • Zlepšiť si jazykové schopnosti
 • Zlepšiť si znalosti o divadelnom vzdelávaní, herectve alebo športe
 • Získať nové vedomosti a materiál z danej oblasti vzdelávania
 • Navštíviť írsku školu a vymeniť si skúsenosti, nadviazať kontakty s učiteľmi z Írska a rôznych európskych krajín

PP = plná penzia

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Dublin – Drama 7 dní 13. marec – 20. marec 2022 €1496 v rodine (PP) IE
Dublin – Drama 7 dní 20. marec – 27. marec 2022 €1496 v rodine (PP) IE
Dublin – Drama 7 dní 9. október – 16. október 2022 €1496 v rodine (PP) IE
Dublin – Drama 7 dní 16. október – 23. október 2022 €2098 v rodine (PP) IE
Dublin – Drama 12 dní 13. marec – 26. marec 2022 €2098 v rodine (PP) IE
Dublin – Drama 12 dní 9. október – 22. október 2022 €2098 v rodine (PP) IE
Dublin – Art and Design 7 dní 26. február – 6. marec 2022 €1436 v rodine (PP) IE
Dublin – Art and Design 7 dní 23. júl – 31. júl 2022 €1436 v rodine (PP) IE
Dublin – Art and Design 7 dní 15. október – 23. október 2022 €1436 v rodine (PP) IE
Galway – Music 7 dní 22. máj – 30. máj 2022 €1526 v rodine (PP) IE
Galway – Music 7 dní 2. október – 9. október 2022 €1447 v rodine (PP) IE
Dublin – Science 7 dní 13. november – 20. november 2022 €1447 v rodine (PP) IE
Dublin – Physical Education 7 dní 1. máj – 8. máj 2022 €1447 v rodine (PP) IE
Dublin – Physical Education 7 dní 18. september – 25. september 2022 €1447 v rodine (PP) IE

Courses for Primary Teachers of Maths and Geography

Tento kurz ponúka učiteľom angličtiny v predškolských zariadeniach a na 1. stupni základných škôl možnosť:

 • Zlepšiť si jazykové schopnosti
 • Zlepšiť si znalosti a metódy v odbornom vzdelávaní
 • Získať nové vedomosti a materiál z danej oblasti vzdelávania
 • Navštíviť britskú školu a vymeniť si skúsenosti, nadviazať kontakty s učiteľmi z Británie a rôznych európskych krajín

PP = plná penzia

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Galway – Geography 7 dní 25. september – 2. október 2022 €1447 v rodine (PP) IE
Dublin – Maths 7 dní 13. november – 20. november 2022 €1447 v rodine (PP) IE

Kurzy na Malte

Language Teaching Methodology – Language Learning, Fun and Games

Tento kurz ponúka učiteľom angličtiny v predškolských zariadeniach a na 1. stupni základných škôl:

 • príležitosť obnoviť svoje metódy a techniky a získať nové, praktické techniky, ktoré motivujú študentov.
Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie
Malta 5 dní 10. január – 14. január 2022 €700/€750 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 24. január – 28. január 2022 €700/€750 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 14. február – 18. február 2022 €700/€750 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 28. február – 4. marec 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 14. marec – 18. marec 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 4. apríl – 8. apríl 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 18. apríl – 22. apríl 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 2. máj – 6. máj 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 30. máj – 3. jún 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 13. jún – 17. jún 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 4. júl – 8. júl 2022 €845/€885 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 18. júl – 22. júl 2022 €845/€885 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 1. august – 5. august 2022 €845/€885 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 22. august – 26. august 2022 €845/€885 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 3. október – 7. október 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 17. október – 21. október 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 31. október – 4. november 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 14. november – 18. november 2022 €700/€750 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)

Language Teaching Methodology – The Playground Classroom

Tento kurz ponúka učiteľom angličtiny v predškolských zariadeniach a na 1. stupni základných škôl:

 • príležitosť obnoviť svoje metódy a techniky a získať nové, praktické techniky, ktoré motivujú študentov.
Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie
Malta 12 dní 10. január – 21. január 2022 €1300/€1400 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 24. január – 4. február 2022 €1300/€1400 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 14. február – 25. február 2022 €1300/€1400 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 28. február – 11. marec 2022 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 14. marec – 25. marec 2022 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 4. apríl – 15. apríl 2022 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 11. apríl – 22. apríl 2022 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 18. apríl – 29. apríl 2022 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 2. máj – 13. máj 2022 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 30. máj – 10. jún 2022 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 13. jún – 24. jún 2022 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 27. jún – 8. júl 2022 €1590/€1670 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 4. júl – 15. júl 2022 €1590/€1670 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 18. júl – 29. júl 2022 €1590/€1670 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 1. august – 12. august 2022 €1590/€1670 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 15. august – 26. august 2022 €1590/€1670 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 22. august – 2. september 2022 €1590/€1670 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 3. október – 14. október 2022 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 17. október – 28. október 2022 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 31. október – 11. november 2022 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 14. november – 25. november 2022 €1300/€1400 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)

 

ICT Skills: Making Use of Technology Tools

Tento kurz ponúka učiteľom angličtiny základných škôl, stredných škôl a dospelých:

 • ide o vysoko praktický kurz určený pre všetkých, ktorí chcú rozvíjať metódy s využitím technológii v triede, škole alebo inom vzdelávacom prostredí.
 • cieľ kurzu je predstaviť rôzne softvérové nástroje a ukázať ich uplatnenie v praxi.
Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie
Malta 5 dní 10. január – 14. január 2022 €700/€750 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 24. január – 28. január 2022 €700/€750 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 14. február – 18. február 2022 €700/€750 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 28. február – 4. marec 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 14. marec – 18. marec 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 4. apríl – 8. apríl 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 18. apríl – 22. apríl 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 2. máj – 6. máj 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 30. máj – 3. jún 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 13. jún – 17. jún 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 4. júl – 8. júl 2022 €845/€885 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 18. júl – 22. júl 2022 €845/€885 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 1. august – 5. august 2022 €845/€885 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 22. august – 26. august 2022 €845/€885 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 3. október – 7. október 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 17. október – 21. október 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 31. október – 4. november 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 14. november – 18. november 2022 €700/€750 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 28. november – 2. december 2022 €700/€750 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)

All Abroad the Primary Classroom

Tento kurz je určený pre učiteľov angličtiny materských a základných škôl:

 • ide o vysoko praktický kurz určený pre všetkých, ktorí chcú rozvíjať alebo obnoviť metódy a získať nové, praktické techniky, ktoré motivujú študentov
Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie
Malta 5 dní 17. január – 21. január 2022 €700/€750 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 31. január – 4. február 2022 €700/€750 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 21. február – 25. február 2022 €700/€750 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 7. marec – 11. marec 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 21. marec – 25. marec 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 25. apríl – 29. apríl 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 9. máj – 13. máj 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 20. jún – 24. jún 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 11. júl – 15. júl 2022 €845/€885 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 25. júl – 29. júl 2022 €845/€885 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 8. august – 12. august 2022 €845/€885 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 29. august – 2. september 2022 €845/€885 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 10. október – 14. október 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 24. október – 28. október 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 7. november – 11. november 2022 €700/€750 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 21. november – 25. november 2022 €700/€750 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)

Boost Your ICT SKills - Technology in the Classroom

Tento kurz ponúka učiteľom angličtiny základných škôl, stredných škôl a dospelých:

 • ide o vysoko praktický kurz určený pre všetkých, ktorí chcú rozvíjať metódy s využitím technológii v triede, škole alebo inom vzdelávacom prostredí.
 • cieľ kurzu je predstaviť rôzne online softvérové nástroje, aplikácie a ukázať ich uplatnenie v praxi.
Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie
Malta 5 dní 17. január – 21. január 2022 €700/€750 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 31. január – 4. február 2022 €700/€750 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 21. február – 25. február 2022 €700/€750 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 7. marec – 11. marec 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 21. marec – 25. marec 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 25. apríl – 29. apríl 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 9. máj – 13. máj 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 20. jún – 24. jún 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 11. júl – 15. júl 2022 €845/€885 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 25. júl – 29. júl 2022 €845/€885 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 8. august – 12. august 2022 €845/€885 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 29. august – 2. september 2022 €845/€885 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 10. október – 14. október 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 24. október – 28. október 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 7. november – 11. november 2022 €700/€750 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 21. november – 25. november 2022 €700/€750 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)

Technology Enhanced Learning

Tento kurz ponúka učiteľom angličtiny základných škôl, stredných škôl a dospelých:

 • ide o vysoko praktický kurz určený pre všetkých, ktorí chcú rozvíjať metódy s využitím technológii v triede, škole alebo inom vzdelávacom prostredí.
 • cieľ kurzu je predstaviť rôzne softvérové nástroje a ukázať ich uplatnenie v praxi.
Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie
Malta 12 dní 10. január – 21. január 2022 €1300/€1400 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 24. január – 4. február 2022 €1300/€1400 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 14. február – 25. február 2022 €1300/€1400 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 28. február – 11. marec 2022 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 14. marec – 25. marec 2022 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 4. apríl – 14. apríl 2022 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 11. apríl – 22. apríl 2022 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 18. apríl – 29. apríl 2022 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 2. máj – 13. máj 2022 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 30. máj – 10. jún 2022 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 13. júl – 24. jún 2022 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 27. jún – 8. júl 2022 €1590/€1670 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 4. júl – 15. júl 2022 €1590/€1670 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 18. júl – 29. júl 2022 €1590/€1670 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 1. august – 12. august 2022 €1590/€1670 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 16. august – 26. august 2022 €1590/€1670 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 22. august – 2. september 2022 €1590/€1670 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 3. október – 14. október 2022 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 17. október – 28. október 2022 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 31. október – 11. november 2022 €1300/€1400 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 14. november – 25. november 2022 €1300/€1400 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)

Practical Methodology with CLIL

Tento kurz je pre učiteľov angličtiny základných škôl, stredných škôl a dospelých, ktorí majú záujem učiť sa o teórii CLIL a technológií, ktorá môže byť použitá v CLIL.

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie
Malta 5 dní 10. január – 14. január 2022 €700/€750 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 24. január – 28. január 2022 €700/€750 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 14. február – 18. február 2022 €700/€750 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 28. február – 4. marec 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 14. marec – 18. marec 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 4. apríl – 8. apríl 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 18. apríl – 22. apríl 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 2. máj – 6. máj 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 30. máj – 3. jún 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 13. jún – 17. jún 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 4. júl – 8. júl 2022 €845/€885 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 18. júl – 22. júl 2022 €845/€885 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 1. august – 5. august 2022 €845/€885 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 22. august – 26. august 2022 €845/€885 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 3. október – 7. október 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 17 október – 21. október 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 31. október – 4. november 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 14. november – 18. november 2022 €700/€750 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 28. november – 2. december 2022 €700/€750 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)

Technology and ICT Tools with CLIL

Tento kurz je pre učiteľov angličtiny základných škôl, stredných škôl a dospelých, ktorí majú záujem učiť sa o teórii CLIL a ICT technológií, ktoré môžu byť použité v CLIL.

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie
Malta 5 dní 17. január – 21. január 2022 €700/€750 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 31. január – 4. február 2022 €700/€750 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 21. február – 25. február 2022 €700/€750 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 7. marec – 11. marec 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 21. marec – 25. marec 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 25. apríl – 29. apríl 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 9. máj – 13. máj 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 20. jún – 24. jún 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 11. júl – 15. júl 2022 €845/€885 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 25. júl – 29. júl 2022 €845/€885 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 8. august – 12. august 2022 €845/€885 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 29. august – 2. september 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 10. október – 14. október 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 24. október – 28. október 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 7. november – 11. november 2022 €700/€750 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 21. november – 25. november 2022 €700/€750 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)

 

Methodology and ICT Tools with CLIL

Tento kurz je pre učiteľov angličtiny základných škôl, stredných škôl a dospelých, ktorí majú záujem učiť sa o teórii CLIL a ICT technológií, ktoré môžu byť použité v CLIL.

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie
Malta 12 dní 10. január – 21. január 2022 €1300/€1400 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 24. január – 4. február 2022 €1300/€1400 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 14. február – 25. február 2022 €1300/€1400 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 28. február – 11. marec 2022 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 14. marec – 25. marec 2022 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 4. apríl – 15. apríl 2022 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 11. apríl – 22. apríl 2022 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 18. apríl – 29. apríl 2022 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 2. máj – 13. máj 2022 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 30. máj – 10. jún 2022 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 13. jún – 24. jún 2022 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 27. jún – 8. júl 2022 €1590/€1670 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 4. júl – 15. júl 2022 €1590/€1670 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 18. júl – 29. júl 2022 €1590/€1670 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 1. august – 12. august 2022 €1590/€1670 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 15. august – 26. august 2022 €1590/€1670 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 22. august – 2. september 2022 €1590/€1670 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 3. október – 14. október 2022 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 17. október – 28. október 2022 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 31. október – 11. november 2022 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 14. november – 25. november 2022 €1300/€1400 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)

Fluency and English Language Development

Tento kurz je pre učiteľov angličtiny základných škôl, stredných škôl a dospelých. Úspech pri práci v školstve závisí čoraz viac na dobrých medziľudských vzťahoch, ako aj plynulosti reči, efektivite komunikácie a presnosti jazyka. Kurz je zameraný na školenie v oblasti komunikačných zručností a vývoja anglického jazykového na všetkých úrovniach.

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie
Malta 5 dní 10. január – 14. január 2022 €700/€750 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 24. január – 28. január 2022 €700/€750 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 14. február – 18. február 2022 €700/€750 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 28. február – 4. marec 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 14. marec – 18. marec 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 4. apríl – 8. apríl 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 18. máj – 22. máj 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 2. máj – 6. máj 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 30. máj – 3. jún 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 13. jún – 17. jún 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 4. júl – 8. júl 2022 €845/€885 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 18. júl – 22. júl 2022 €845/€885 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 1. august – 5. august 2022 €845/€885 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 22. august – 26. august 2022 €845/€885 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 3. október– 7. október 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 17. október – 21. október 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 31. október – 4. november 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 14. november – 18. november 2022 €700/€750 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 28. november – 2. december 2022 €700/€750 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 10. január – 21. január 2022 €1300/€1400 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 24. január – 4. február 2022 €1300/€1400 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 14. február – 25. február 2022 €1300/€1400 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 28. február – 11. marec 2022 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 14. marec – 25. marec 2022 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 4. apríl – 15. apríl 2022 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 11. apríl – 22. apríl 2022 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 18. apríl – 29. apríl 2022 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 2. máj – 13. máj 2022 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 30. máj – 10. jún 2022 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 13. jún – 24 jún 2022 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 27. jún – 8. júl 2022 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 4. júl – 15. júl 2022 €1590/€1670 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 18. júl – 29. júl 2022 €1590/€1670 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 1. august – 12. august 2022 €1590/€1670 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 15. august – 26. august 2022 €1590/€1670 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 22. august – 2. september 2022 €1590/€1670 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 3. október – 14. október 2022 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 17. október – 28. október 2022 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 31. október – 11. november 2022 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 14. november – 25. november 2022 €1300/€1400 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)

Professional Communication Skills

Tento kurz je pre učiteľov angličtiny základných škôl, stredných škôl a dospelých. Úspech pri práci v školstve závisí čoraz viac na dobrých medziľudských vzťahoch, ako aj plynulosti reči, efektivite komunikácie a presnosti jazyka. Kurz je zameraný na školenie v oblasti komunikačných zručností a vývoja anglického jazykového na všetkých úrovniach.

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie
Malta 5 dní 24. január – 28. január 2022 €700/€750 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 21. február – 25. február 2022 €700/€750 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 21. marec – 25. marec 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 25. apríl – 29. apríl 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 30. máj – 3. jún 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 20. jún – 24. jún 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 11. júl – 15. júl 2022 €845/€885 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 8. august – 12. august 2022 €845/€885 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 29. august – 2. september 2022 €845/€885 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 17. október – 21. október 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 21. november – 25. november 2022 €700/€750 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)

The Kindergarden - Teaching Pre-School Children

Tento kurz je pre učiteľov angličtiny materských škôl a predškolských zariadení, ktorí chcú rozvýjať metodologiu a aktivity, vďaka ktorým je výučba angličtiny zábavnejšia a interaktívna pre mladších študentov.

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie
Malta 5 dní 31. január – 4. február 2022 €700/€750 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 21. február – 25. február 2022 €700/€790 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 14. marec – 18. marec 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 18. apríl – 22. apríl 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 9. máj – 13. máj 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 13. jún – 17. jún 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 25. júl – 29. júl 2022 €845/€885 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 22. august – 26. august 2022 €845/€885 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 24. október – 28. október 2022 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 21. november – 25. november 2022 €700/€750 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)

Kurzy vo Veľkej Británii

Language & Practical Methodology: Creativity in the Classroom (vek 3-11)

Tento kurz ponúka učiteľom angličtiny v predškolských zariadeniach a na 1. stupni základných škôl možnosť:

 • zlepšiť si jazykové schopnosti
 • zlepšiť si znalosti o živote v Británii a krajine
 • zúčastniť  sa workshopov o výučbe angličtiny žiakov od 3-11 rokov, poskytujúcich veľa praktických nápadov pre aktivity a materiálov na použitie pri vyučovaní
 • vymeniť si skúsenosti a nadviazať kontakty s učiteľmi z iných krajín Európy

PP = plná penzia

 Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Exeter 7 dní 1. máj – 8. máj 2022 €1436 v rodine (PP) IE
12 dní 1. máj – 14. máj 2022 €1998 v rodine (PP) IE
Cambridge 7 dní 7. august – 14. august 2022 €1457 na internáte (bez stravy) IE
12 dní 7. august – 21. august 2022 €2198 na internáte (bez stravy) IE

Teaching Young Learners (vek 5-11)

Kurz sa zameriava na zlepšenie metodológie výučby v praxi pomocou rôznych workshopov, seminárov, prednášok. Budete mať možnosť diskutovať, precvičovať, pozorovať, ukazovať, hodnotiť, komentovať, počúvať, čítať a rozvíjať vaše schopnosti tak, aby bola výučba pre študentov atraktívna.

 Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Cambridge (vek 5-11) 12 dní 17. júl – 30. júl 2022 €2300 na internáte (Pol-P) Bell
12 dní 31. júl – 13. august 2022 €2300 na internáte (Pol-P) Bell
Londýn (vek 6-11) 7 dní 4. júl – 9. júl 2022 €1015 v rodine (Pol-P) IH
7 dní 1. august – 6. august 2022 €1015 v rodine (Pol-P) IH
7 dní 15. august – 20. august 2022 €1015 v rodine (Pol-P) IH
Londýn (vek 3-6) 7 dní 11. júl – 16. júl 2022 €1015 v rodine (Pol-P) IH

Language Development for teachers

Kurz je určený pre učiteľov, ktorí chcú zlepšiť znalosť anglického jazyka. Cieľom kurzu je naučiť sa nové aktivity a nápady, ktoré môže učiteľ následne využiť vo svojej triede počas výučby.

 Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Cambridge 12 dní 17. júl – 30. júl 2022 €2300 na internáte (Pol-P) Bell
12 dní 31. júl – 13. august 2022 €2300 na internáte (Pol-P) Bell
12 dní 14. august – 27. august 2022 €2300 na internáte (Pol-P) Bell

Creativity in the Classroom

Tento kurz ponúka učiteľom angličtiny v predškolských zariadeniach a na 1. stupni základných škôl možnosť:

 • Zlepšiť si jazykové schopnosti
 • Zlepšiť si znalosti o živote v Británií
 • Vymeniť si skúsenosti & naviazať kontakty s učiteľmi z iných krajín Európy
Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Cambridge 12 dní 3. júl – 16. júl 2022 €2300 na internáte (Pol-P) Bell
12 dní 17. júl – 30. júl  2022 €2300 na internáte (Pol-P) Bell
12 dní 31. júl – 13. august 2022 €2300 na internáte (Pol-P) Bell
12 dní 14. august – 27. august 2022 €2300 na internáte (Pol-P) Bell

Educational Technology Today and Effective Teaching with Digital Technology

Kurz vám umožní objaviť potenciálne využitie nových technológií. Tento praktický kurz pomáha zaradiť do modernej vyučby nové technológie a používanie mobilných aplikácií, online vyhľadávanie, hry alebo použitie elektronickej platbormy na výučbu. Kurz je ideálny pre učiteľov, ktorí využívajú technológiu v triede a chcú obnoviť a preskúmať nový spôsob technológie.

PP = plná penzia

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Cambridge 12 dní 17. júl – 30. júl 2022 €2300 na internáte (pol-penzia) Bell
12 dní 31. júl – 13. august 2022 €2300 na internáte (pol-penzia) Bell
Portsmouth 7 dní 13. marec – 20. marec 2022 €1447 v rodine (PP) IE

Contemporary English

Kurz sa zameriava na zlepšenie vašich vedomostí o jazyku a kultúre v Británii, ktoré sa odzrkadľujú vo výučbe medzikultúrneho povedomia. Kurz vám umožní objaviť rozličné aspekty moderného života a kultúry v Británii, skúma rôzne spôsoby ako vyučovať medzikultúrne povedomie a zahŕňa návštevy s výkladom do dôležitých miest v Cambridge.
Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Cambridge 12 dní 3. júl – 16. júl 2022 €2300 na internáte (pol-penzia) Bell
12 dní 31. júl – 13. august 2022 €2300 na internáte (pol-penzia) Bell
12 dní 14. august – 27. august 2022 €2300 na internáte (pol-penzia) Bell

English for European Educators

Kurz pre pedagógov, riaditeľov a iných pracovníkov, ktorí si chcú zlepšit svoje znalosti anglického jazyka, aby mohli efektívnejšie komunikovať so školami a kolegami z ostatních európskych krajín.
PP = plná penzia
Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Exeter 7 dní 1. máj – 8. máj 2022 €1436 v rodine (PP) IE
12 dní 1. máj – 14. máj 2022 €1998 v rodine (PP) IE

Content and Language Integrated Learning (CLIL)

Kurz vhodný pre učiteľov, ktorí svoje predmety úplne alebo čiastočne vyučujú v angličtine (napr. fyzika, chémia, biológia, matematika, dejepis, geografia, umelecké predmety alebo telocvik). Hlavným cieľom je predstaviť zaujímavé praktické nápady pre Content and Language Integrated Learning (CLIL), ktoré môžete využiť v triede pri výučbe. Je to prevažne praktický kurz, ktorý zahŕňa:

 • Zlepšenie slovnej zásoby používanej pri výučbe
 • Kľúčovú CLIL metodológiu
 • Hodnotenie učebných materiálov
 • Plánovanie hodín
 • Zoraďovanie úloh podľa dôležitosti
 • Grafické organizovanie práce
 • Analyzovanie zložitosti úloh
 • Rôzne druhy používania jazyka žiakmi (BICS & CALP)
 • Použitie Bloomovej taxonómie v štruktúre výučby
 • Písanie vetných konštrukcií – pomáhanie žiakom rozvinúť schopnosti písať
 • Využívanie internetových zdrojov pre CLIL

PP = plná penzia

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Exeter 7 dní 1. máj – 8. máj 2022 €1436 v rodine (PP) IE
12 dní 1. máj – 14. máj 2022 €1998 v rodine (PP) IE
Cambridge 7 dní 7. august – 14. august 2022 €1457 na internáte (bez stravy) IE
12 dní 7. august – 21. august 2022 €2198 na internáte (bez stravy) IE

Pronunciation and Storytelling: From Phonemes to Fluency – with Adrian Underhill

Na tomto kurze zažijete a precvičíte si prístup k učeniu a výučbe výslovnosti, ktorá sa zameriava ako na jednotlivé zvuky, tak aj súvislé rozprávanie a to s využitím rozprávania ako zmysluplného kontextu, v ktorom sa rozvíjajú prezentačné zručnosti, ako je plynulosť a zapojenie do nepretržitého verejného a triedneho rozprávania. Kurz sa nesie v hesle radosť z úspešného rozprávania a počúvania. Kurz zahŕňa tieto témy:

 • Základy vo výslovnosti angličtiny na úrovni zvukov, slov, súvislého rozprávania
 • Precvičovanie rozprávania, techniky rozprávania
 • Prepojenie cvičení s pedagogickou praxou a vlastným učebným štýlom.
Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Cambridge 12 dní 3. júl – 16. júl 2022 €2300 na internáte (pol-penzia) Bell

Practical Teacher

 Kurz je určený pre učiteľov, ktorí sa zaujímajú o praktický program, rozvoj zdrojov, praktických nápadov a metód na oživenie a motiváciu študentov v triede.

Kurz je zameraný na:

 • Aktivity na rozvoj počúvania, hovorenia, čítania, výslovnosti a písania
 • Výber a využívanie materiálov
 • Integrácia nových technológií, používanie skladieb, hier a videí
Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
London 12 dní 4. júl – 15. júl 2022 €1785 v rodine (pol-penzia) IH
12 dní 1. august – 12. august 2022 €1785 v rodine (pol-penzia) IH