Kurzy sú vhodné pre učiteľov vyučujúcich v predškolských zariadeniach a na 1. stupni základných škôl.

Kurzy v Írsku

Methodology and Language Development

Kurz sa zameriava na zlepšenie metodológie výučby v praxi pomocou rôznych workshopov, seminárov, prednášok. Budete mať možnosť diskutovať, precvičovať, pozorovať, ukazovať, hodnotiť, komentovať, počúvať, čítať a rozvíjať vaše schopnosti tak, aby bola výučba pre študentov atraktívna.

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
12 dní 10. apríl – 21. apríl 2023 €1390/€1521 v rodine (Pol-P)/na internáte (bez stravy) CES
12 dní 17. apríl – 28. apríl 2023 €1390/€1521 v rodine (Pol-P)/na internáte (bez stravy) CES
12 dní 8. máj – 19. máj 2023 €1390/€1521 v rodine (Pol-P)/na internáte (bez stravy) CES
12 dní 15. máj – 26. máj 2023 €1390/€1521 v rodine (Pol-P)/na internáte (bez stravy) CES
12 dní 10. júl – 21. júl 2023 €1390/€1521 v rodine (Pol-P)/na internáte (bez stravy) CES
12 dní 31. júl – 11. august 2023 €1390/€1521 v rodine (Pol-P)/na internáte (bez stravy) CES
12 dní 4. september – 15. september 2023 €1390/€1521 v rodine (Pol-P)/na internáte (bez stravy) CES
12 dní 18. september – 29. september 2023 €1390/€1521 v rodine (Pol-P)/na internáte (bez stravy) CES

Language & Practical Methodology: Creativity in the Classroom (vek 3-11)

Kurz je určený pre učiteľov, ktorí chcú zlepšiť znalosť anglického jazyka. Kurz je zameraný pre učiteľov iných predmetov, ktoré sú vyučované prostredníctvom angličtiny.

Tento kurz ponúka učiteľom angličtiny v predškolských zariadeniach a na 1. stupni základných škôl možnosť:

 • Zlepšiť si jazykové schopnosti
 • Zlepšiť si znalosti o živote v Írsku a krajine
 • Vymeniť si skúsenosti & naviazať kontakty s učiteľmi z iných krajín Európy.
 • Navštíviť Belfast, resp. Dublin
 • >practice – umožní zdieľať nápady o metódach najlepšej praxe, zoznámiť sa s kľúčovými otázkami výučby anglického jazyka vrátane využitia technológií a využívania webu ako vyučovacieho prostriedku a zvýšiť povedomie o súčasných trendoch v hodnotení

PP = plná penzia

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Dublin 7 dní 12. február – 19. február 2023 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
7 dní 26. február – 5. marec 2023 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
7 dní 12. marec – 19. marec 2023 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
7 dní 26. marec – 2. apríl 2023 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
7 dní 9. apríl – 16. apríl 2023 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
7 dní 23. apríl – 30. apríl 2023 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
7 dní 7. máj – 14. máj 2023 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
7 dní 18. jún- 25. jún 2023 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
7 dní 2. júl – 9. júl 2023 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
7 dní 16. júl – 23. júl 2023 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
7 dní 30. júl – 6. august 2023 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
7 dní 13. august – 20. august 2023 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
7 dní 27. august – 3. september 2023 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
7 dní 1. október – 8. október 2023 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
7 dní 15. október – 22. október 2023 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
7 dní 29. október – 5. november 2023 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
7 dní 12. november – 19. november 2023 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 12. február – 25. február 2023 €2095 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 26. február – 11. marec 2023 €2095 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 12. marec – 25. marec 2023 €2095 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 26. marec – 8. apríl 2023 €2095 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 9. apríl – 22. apríl 2023 €2095 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 23. apríl – 6. máj 2023 €2095 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 7. máj – 20. máj 2023 €2095 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 18. jún – 1. júl 2023 €2095 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 2. júl – 15. júl 2023 €2095 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 16. júl – 29. júl 2023 €2095 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 30. júl – 12. august 2023 €2095 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 13. august – 26. august 2023 €2095 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 27. august – 9. september 2023 €2095 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 1. október – 14. október 2023 €2095 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 15. október – 28. október 2023 €2095 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 29. október – 11. november 2023 €2095 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 12. november – 25. november 2023 €2095 v rodine (Plná Penzia) IE

Effective Teaching with Digital Technology

Kurz vám umožní objaviť potenciálne využitie nových technológií. Tento praktický kurz pomáha zaradiť do modernej vyučby nové technológie a používanie mobilných aplikácií, online vyhľadávanie, hry alebo použitie elektronickej platbormy na výučbu. Kurz je ideálny pre učiteľov, ktorí využívajú technológiu v triede a chcú obnoviť a preskúmať nový spôsob technológie.

 • * Novinka: kurzy zamerané na Digitálne technológie vo výučbe. S využitím digitálnych technologií je vyučba pre žiakov v triede viac atraktívna.

PP = plná penzia

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Dublin 7 dní 12. február – 19. február 2023 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
7 dní 26. február – 5. marec 2023 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
7 dní 12. marec – 19. marec 2023 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
7 dní 26. marec – 2. apríl 2023 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
7 dní 9. apríl – 16. apríl 2023 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
7 dní 23. apríl – 30. apríl 2023 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
7 dní 7. máj – 14. máj 2023 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
7 dní 2. júl – 9. júl 2023 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
7 dní 16. júl – 23. júl 2023 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
7 dní 30. júl – 6. august 2023 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
7 dní 13. august – 20. august 2023 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
7 dní 27. august – 3. september 2023 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
7 dní 1. október – 8. október 2023 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
7 dní 15. október – 22. október 2023 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
7 dní 29. október – 5. november 2023 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
7 dní 12. november – 19. november 2023 €1436 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 12. február – 25. február 2023 €2095 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 26. február – 11. marec 2023 €2095 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 12. marec – 25. marec 2023 €2095 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 26. marec – 8. apríl 2023 €2095 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 9. apríl – 22. apríl 2023 €2095 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 23. apríl – 6. máj 2023 €2095 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 7. máj – 20. máj 2023 €2095 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 2. júl – 15. júl 2023 €2095 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 16. júl – 29. júl 2023 €2095 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 30. júl – 12. august 2023 €2095 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 13. august – 26. august 2023 €2095 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 27. august – 9. september 2023 €2095 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 1. október – 14. október 2023 €2095 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 15. október – 28. október 2023 €2095 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 29. október – 11. november 2023 €2095 v rodine (Plná Penzia) IE
12 dní 12. november – 25. november 2023 €2095 v rodine (Plná Penzia) IE

Content and Language Integrated Learning (CLIL)

Kurz vhodný pre učiteľov, ktorí svoje predmety úplne alebo čiastočne vyučujú v angličtine (napr. fyzika, chémia, biológia, matematika, dejepis, geografia, umelecké predmety alebo telocvik). Hlavným cieľom je predstaviť zaujímavé praktické nápady pre Content and Language Integrated Learning (CLIL), ktoré môžete využiť v triede pri výučbe. Je to prevažne praktický kurz, ktorý zahŕňa:

 • Zlepšenie slovnej zásoby používanej pri výučbe
 • Kľúčovú CLIL metodológiu
 • Hodnotenie učebných materiálov
 • Plánovanie hodín
 • Zoraďovanie úloh podľa dôležitosti
 • Grafické organizovanie práce
 • Analyzovanie zložitosti úloh
 • Rôzne druhy používania jazyka žiakmi (BICS & CALP)
 • Použitie Bloomovej taxonómie v štruktúre výučby
 • Písanie vetných konštrukcií – pomáhanie žiakom rozvinúť schopnosti písať
 • Využívanie internetových zdrojov pre CLIL

PP = plná penzia

 

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Dublin 7 dní 29. január – 5. február 2023 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 12. február – 19. február 2023 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 26. február – 5. marec 2023 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 12. marec – 19. marec 2023 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 26. marec – 2. apríl 2023 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 9. apríl – 16. apríl 2023 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 23. apríl – 30. apríl 2023 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 7. máj – 14. máj 2023 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 18. jún – 25. jún 2023 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 2. júl – 9. júl 2023 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 16. júl – 23. júl 2023 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 30. júl – 6. august 2023 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 13. august – 20. august 2023 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 27. august – 3. september 2023 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 1. október – 8. október 2023 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 15. október – 22. október 2023 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 29. október – 5. november 2023 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 12. november – 19. november 2023 €1436 v rodine (PP) IE
12 dní 29. január – 11. február 2023 €2095 v rodine (PP) IE
12 dní 12. február – 25. február 2023 €2095 v rodine (PP) IE
12 dní 26. február – 11. marec 2023 €2095 v rodine (PP) IE
12 dní 12. marec – 25. marec 2023 €2095 v rodine (PP) IE
12 dní 26. marec – 8. apríl 2023 €2095 v rodine (PP) IE
12 dní 9. apríl – 22. apríl 2023 €2095 v rodine (PP) IE
12 dní 23. apríl – 6. máj 2023 €2095 v rodine (PP) IE
12 dní 7. máj – 20. máj 2023 €2095 v rodine (PP) IE
12 dní 18. jún – 1. júl 2023 €2095 v rodine (PP) IE
12 dní 2. júl – 15. júl 2023 €2095 v rodine (PP) IE
12 dní 16. júl – 29. júl 2023 €2095 v rodine (PP) IE
12 dní 30. júl – 12. august 2023 €2095 v rodine (PP) IE
12 dní 13. august – 26. august 2023 €2095 v rodine (PP) IE
12 dní 27. august – 9. september 2023 €2095 v rodine (PP) IE
12 dní 1. október – 14. október 2023 €2095 v rodine (PP) IE
12 dní 15. október – 28. október 2023 €2095 v rodine (PP) IE
12 dní 29. október – 11. november 2023 €2095 v rodine (PP) IE
12 dní 12. november – 25. november 2023 €2095 v rodine (PP) IE

Teachers Refresher Course - CLIL

Tento kurz ponúka učiteľom angličtiny v predškolských zariadeniach a na 1. stupni základných škôl:

 • praktický prístup a posyktovanie praktických školení a najaktuálnejších vyučovacích technikách a zlepšenie jazykových zručností
 • praktické využívanie materialov, techník, technológií a prístupv aktivít pri výučbe
 • informácie Írskej histórie, kultúre a írskom vzdelavacom systéme
Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Cork 12 dní 3. júl – 14. júl 2023 €1345 v rodine (pol-penzia) Cork English College
12 dní 17. júl – 28. júl 2023 €1345 v rodine (pol-penzia) Cork English College
12 dní 1. august – 11. august 2023 €1345 v rodine (pol-penzia) Cork English College

Teachers Refresher Course - TKT

Tento kurz ponúka učiteľom angličtiny v predškolských zariadeniach a na 1. stupni základných škôl:

 • Praktický prístup a praktické komunikatívne metódy výučby a skúšania anglického jazyka založené na základoch Teaching Knowledge Test.
 • Cambridge TKT (Teaching Knowledge Test) je ocenenie pre učiteľov anglického jazyka. Cieľom testu je zvýšiť dôveru učiteľov a zlepšiť vyhliadky na zamestnanie tým, že sa sústredí na základné vedomosti učiteľov, ktoré potrebujú učitelia základných, stredných alebo dospelých študentov kdekoľvek na svete. TKT je možné absolvovať v akejkoľvek fáze učiteľskej kariéry a je tiež ideálny pre tých, ktorí ešte nezačali učiť.
Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Cork 12 dní 3. júl – 14. júl 2023 €1345 v rodine (pol-penzia) Cork English College
12 dní 17. júl – 28. júl 2023 €1345 v rodine (pol-penzia) Cork English College
12 dní 1. august – 11. august 2023 €1345 v rodine (pol-penzia) Cork English College

Teaching Pupils with Special Educational Needs

Kurz sa zameriava na zlepšenie vedomostí špecialnej výučby študentov. Vďaka kurzu získate nové znalosti výučby a nové techniky pre prácu a motiváciu žiakov, ktorí majú tažkostí s učením. Súčasťou kurzu je návšteva špeciálnych škôl alebo škôl s integrovanými špeciálnymi potrebami (základné alebo stredné školy).

PP = plná penzia
Cena Ubytovanie Škola
Dublin 7 dní 23. apríl – 30. apríl 2023 €1447 v rodine (PP) IE
7 dní 12. november – 19. november 2023 €1447 v rodine (PP) IE

Innovation in Education - European Perspectives

Kurz sa zameriava na skúmanie inovatívnych prístupov k výučbe a štúdiu na európskych školách. Účastníci získajú množstvo praktických, učebných nápadov a materiálov a budú mať možnosť vyhodnotiť inovatívne metódy, nápady a zároveň zvážiť ich význam pre ich vlastné školy.
Vďaka kurzu majú účastníci možnosť porozumieť britskému systému vyučovania. Kurz zahŕňa návštevu základných alebo stredných škôl. Vďaka plánovaným workshopom s tematikou na podnikateľské vzdelanie, outdoorovom a environmentálnom vzdelávaní, inovatívnej výučbe s digitálnou technológiou účastníci získajú ďalšie inovatívne znalosti pre svojich študentov. Súčasťou kurzu je tiež workshop o nových učebných osnovách s fínskym pedagógom.
PP = plná penzia
Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Dublin 7 dní 2. júl – 9. júl 2023 €1447 v rodine (PP) IE
7 dní 26. november – 3. december 2023 €1447 v rodine (PP) IE
12 dní 2. júl – 15. júl 2023 €2095 v rodine (PP) IE
12 dní 26. november – 9. december 2023 €2095 v rodine (PP) IE

Courses for teachers of English to Pupils with Special Needs

Tento kurz ponúka učiteľom angličtiny vyučujúcich deti od 7-16 rokov, ktoré potrebujú špeciálny prístup vo výučbe.

 • Zlepšiť si jazykové schopnosti
 • Získať nové nápady, praktické schopnosti k výučbe a výučbe jazyka na hodinách
 • Získať náhľad o špeciálnej výučbe vo Veľkej Británii a v Írsku
 • Vymeniť si skúsenosti a naviazať kontakty s učiteľmi z iných krajín Európy

PP = plná penzia

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Dublin 7 dní 23. apríl – 30. apríl 2023 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 12. november – 19. november 2023 €1436 v rodine (PP) IE
12 dní 23. apríl – 6. máj 2023 €2095 v rodine (PP) IE
12 dní 12. november – 25. november 2023 €2095 v rodine (PP) IE

Supporting Disadvantaged Pupils

Cieľom kurzu je poskytnúť učiteľom:

 • náhľad do vzdelávania v Írsku a získanie stratégie na podporu znevýhodnených žiakov
 • príležitosť získať nové nápady a techniky pre prácu so znevýhodnenými žiakmi a podporiť ich motiváciu
 • vymeniť si nápady s inými učiteľmi z iných krajín

PP = plná penzia

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Dublin 12 dní 12. marec – 25. marec 2023 €2095 v rodine (PP) IE
12 dní 15. október – 29. október 2023 €2095 v rodine (PP) IE

English for European Educators

Kurz pre pedagógov, riaditeľov a iných pracovníkov, ktorí si chcú zlepšit svoje znalosti anglického jazyka, aby mohli efektívnejšie komunikovať so školami a kolegami z ostatních európskych krajín.
PP = plná penzia
Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Dublin 7 dní 29. január – 5. február 2023 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 12. február – 19. február 2023 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 26. február – 5. marec 2023 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 12. marec – 19. marec 2023 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 26. marec – 2. apríl 2023 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 9. apríl – 16. apríl 2023 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 23. apríl – 30. apríl 2023 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 7. máj – 14. máj 2023 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 18. jún – 25. jún 2023 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 2. júl – 9. júl 2023 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 16. júl – 23. júl 2023 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 30. júl – 6. august 2023 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 13. august – 20. august 2023 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 27. august – 3. september 2023 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 1. október – 8. október 2023 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 15. október – 22. október 2023 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 29. október – 5. november 2023 €1436 v rodine (PP) IE
7 dní 12. november – 19. november 2023 €1436 v rodine (PP) IE
12 dní 29. január – 11. február 2023 €2095 v rodine (PP) IE
12 dní 12. február – 25. február 2023 €2095 v rodine (PP) IE
12 dní 26. február – 11. marec 2023 €2095 v rodine (PP) IE
12 dní 12. marec – 25. marec 2023 €2095 v rodine (PP) IE
12 dní 26. marec – 8. apríl 2023 €2095 v rodine (PP) IE
12 dní 9. apríl – 22. apríl 2023 €2095 v rodine (PP) IE
12 dní 23. apríl – 6. máj 2023 €2095 v rodine (PP) IE
12 dní 7. máj – 20. máj 2023 €2095 v rodine (PP) IE
12 dní 18. jún – 1. júl 2023 €2095 v rodine (PP) IE
12 dní 2. júl – 15. júl 2023 €2095 v rodine (PP) IE
12 dní 16. júl – 29. júl 2023 €2095 v rodine (PP) IE
12 dní 30. júl – 12. august 2023 €2095 v rodine (PP) IE
12 dní 13. august – 26. august 2023 €2095 v rodine (PP) IE
12 dní 27. august – 9. september 2023 €2095 v rodine (PP) IE
12 dní 1. október – 14. november 2023 €2095 v rodine (PP) IE
12 dní 15. október – 28. november 2023 €2095 v rodine (PP) IE
12 dní 29. október – 11. november 2023 €2095 v rodine (PP) IE
12 dní 12. november – 25. november 2023 €2095 v rodine (PP) IE

School Development & Quality Evaluation

Pracovná návšteva pre školských inšpektorov, poradcov a iných pedagogických pracovníkov, vrátane návštevy škôl a hodín a diskusiou s riaditeľmi, učiteľmi, inšpektormi a poradcami. Účastníci kurzu získajú iný pohľad o štandardných a rozvojových stratégiách, kvality hodnotenia postupe inšpektorov stredných škôl v Írsku. Možnosť vymeniť si skúsenosti a rozvinúť väzby s pracovníkmi z iných krajín Európy.

PP = plná penzia
Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Dublin 7 dní 12. marec – 19. marec 2023 €1447 v rodine (PP) IE
7 dní 15. október – 22. október 2023 €1447 v rodine (PP) IE

Global Citizenship and Intercultural Education Through Picture Books in Action

Cieľom kurzu je oboznámiť učiteľov základných škôl s praktickými vyučovacími nápadmi a materiálmi pre globálne občianstvo a interkultúrnu výchovu pomocou obrázkových kníh pre žiakov vo veku 5 – 12 rokov. Súčasťou kurzu sú workshopy o integrovaní globálneho občianstva a udržateľnosť vzdelania na základnej úrovni, rozpoznanie charakteristiky interkulturality, pomoc s výberom obrázkových kníh ako nástroje na podporu medzikultúrneho vzdelania a taktiež spoznanie írskej histórie, kultúry a tradícií.

PP = plná penzia

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Dublin 7 dní 23. júl – 30. júl 2023 €1447 v rodine (plná penzia) IE
7 dní 22. október – 29. október 2023 €1447 v rodine (plná penzia) IE

Course for Pre-Primary Teachers

Kurz je zameraný na základné postupy, ktoré napomáhajú mladým žiakom v predškolskom veku (3-7 rokov) vo výučbe a ponúka mnoho praktických nápadov na aktivity v triedach, tématické materiály, ako sú The Five Senses, Playing with Art, Animals alebo School Routines.

PP = plná penzia

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Dublin 7 dní 16. júl – 23. júl 2023 €1436 v rodine (PP) IE
12 dní 16. júl – 29. júl 2023 €2095 v rodine (PP) IE

Preventing Bullying

Kurz je určený pre riaditeľov, učiteľov a inšpektorov, poradcov a ďalších zamestnancov škôl,ktorí chcú zlepšiť jazykovú spôsobilosť a rozvíjať zručnosti na efektívne riešenie šikanovania.

Kurz je zameraný na:

 • Nahliadnutie do stratégie boja proti šikanovaniu na britských školách
 • Získanie zručností a vedemostí na efektívne riešenie šikanovania
 • Výmenu skúseností pedagógov z rôznych krajín
 • Príležitosť na výmenu poznatkov v oblasti šikanovania a prevencie

PP = plná penzia

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Dublin 7 dní 14. máj – 21. máj 2023 €1447 v rodine (PP) IE

Outdoor and Environmental Education

Tento kurz ponúka učiteľom angličtiny v predškolských zariadeniach a na 1. stupni základných škôl možnosť:

 • Zlepšiť si jazykové schopnosti
 • Zlepšiť si znalosti o outdoor a environmentálnom vzdelávaní
 • Získať nové vedomosti a materiál o outdoor a environmentálnom vzdelávaní
 • Navštíviť írsku školu a vymeniť si skúsenosti, nadviazať kontakty s učiteľmi z Írska a rôznych európskych krajín

PP = plná penzia

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Dublin 12 dní 30. apríl – 13. máj 2023 €2095 v rodine (PP) IE
12 dní 17. september – 30. september 2023 €2095 v rodine (PP) IE

CLIL - Practical Methodology for pre-primary teachers (vek 3-7)

Tento kurz zahŕňa:

 • Možnosť vymeniť si nápady a skúsenosti s ostatnými učiteľmi pre-primary s praktickým použitím CLIL
 • Nové použitie nápadov, praktických skúseností a materialov
 • Precvičovanie jazykových schopností

PP = plná penzia

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Dublin 7 dní 16. júl – 23. júl 2023 €1436 v rodine (PP) IE
12 dní 16. júl – 29. júl 2023 €2095 v rodine (PP) IE

Courses for Primary Teachers of Science, Drama, Music, Art and Sport

Tento kurz ponúka učiteľom angličtiny v predškolských zariadeniach a na 1. stupni základných škôl možnosť:

 • Zlepšiť si jazykové schopnosti
 • Zlepšiť si znalosti o divadelnom vzdelávaní, herectve alebo športe
 • Získať nové vedomosti a materiál z danej oblasti vzdelávania
 • Navštíviť írsku školu a vymeniť si skúsenosti, nadviazať kontakty s učiteľmi z Írska a rôznych európskych krajín

PP = plná penzia

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Dublin – Drama 7 dní 16. apríl – 23. apríl 2023 €1496 v rodine (PP) IE
Dublin – Drama 7 dní 23. apríl – 30. apríl 2023 €1496 v rodine (PP) IE
Dublin – Drama 7 dní 5. november – 12. november 2023 €1496 v rodine (PP) IE
Dublin – Drama 7 dní 12. november – 19. november 2023 €1496 v rodine (PP) IE
Dublin – Drama 12 dní 16. apríl – 29. apríl 2023 €2195 v rodine (PP) IE
Dublin – Drama 12 dní 5. november – 18. november 2023 €2195 v rodine (PP) IE
Dublin – Art and Design 7 dní 23. júl – 30. júl 2023 €1436 v rodine (PP) IE
Dublin – Art and Design 7 dní 5. november – 12. november 2023 €1436 v rodine (PP) IE
Galway – Music 7 dní 5. marec – 12. marec 2023 €1447 v rodine (PP) IE
Galway – Music 7 dní 1. október – 8. október 2023 €1447 v rodine (PP) IE
Dublin – Science 7 dní 26. november – 3. december 2023 €1447 v rodine (PP) IE
Dublin – Physical Education 7 dní 26. marec – 2. apríl 2023 €1447 v rodine (PP) IE
Dublin – Physical Education 7 dní 17. september – 24. september 2023 €1447 v rodine (PP) IE

Courses for Primary Teachers of Maths and Geography

Tento kurz ponúka učiteľom angličtiny v predškolských zariadeniach a na 1. stupni základných škôl možnosť:

 • Zlepšiť si jazykové schopnosti
 • Zlepšiť si znalosti a metódy v odbornom vzdelávaní
 • Získať nové vedomosti a materiál z danej oblasti vzdelávania
 • Navštíviť britskú školu a vymeniť si skúsenosti, nadviazať kontakty s učiteľmi z Británie a rôznych európskych krajín

PP = plná penzia

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Galway – Geography 7 dní 24. september – 1. október 2023 €1447 v rodine (PP) IE
Dublin – Maths 7 dní 26. november – 3. december 2023 €1447 v rodine (PP) IE

Kurzy na Malte

Language Teaching Methodology – Language Learning, Fun and Games

Tento kurz ponúka učiteľom angličtiny v predškolských zariadeniach a na 1. stupni základných škôl:

 • príležitosť obnoviť svoje metódy a techniky a získať nové, praktické techniky, ktoré motivujú študentov.
Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie
Malta 5 dní 9. január – 13. január 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 23. január – 27. január 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 27. február – 3. marec 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 13. marec – 17. marec 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 10. apríl – 14. apríl 2023 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 8. máj – 12. máj 2023 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 12. jún – 16. jún 2023 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 3. júl – 7. júl 2023 €850/€880 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 17. júl – 21. júl 2023 €850/€880 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 31. júl – 4. august 2023 €850/€880 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 21. august – 25. august 2023 €850/€880 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 2. október – 6. október 2023 €780/€880 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 16. október – 20. október 2023 €780/€880 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 13. november – 17. november 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 27. november – 1. december 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)

Language Teaching Methodology – The Playground Classroom

Tento kurz ponúka učiteľom angličtiny v predškolských zariadeniach a na 1. stupni základných škôl:

 • príležitosť obnoviť svoje metódy a techniky a získať nové, praktické techniky, ktoré motivujú študentov.
Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie
Malta 12 dní 9. január – 20. január 2023 €1170/€1260 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 23. január – 3. február 2023 €1170/€1260 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 6. február – 17. február 2023 €1170/€1260 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 13. február – 24. február 2023 €1170/€1260 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 27. február – 10. marec 2023 €1170/€1260 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 3. apríl – 14. apríl 2023 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 10. apríl – 21. apríl 2023 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 5. jún – 16. jún 2023 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 26. jún – 7. júl 2023 €1600/€1660 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 3. júl – 14. júl 2023 €1600/€1660 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 17. júl – 28. júl 2023 €1600/€1660 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 31. júl – 11. august 2023 €1600/€1660 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 14. august – 25. august 2023 €1600/€1660 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 21. august – 1. september 2023 €1600/€1660 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 2. október – 13. október 2023 €1600/€1660 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 16. október – 27. október 2023 €1600/€1660 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 30. október – 10. november 2023 €1600/€1660 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 13. november – 24. november 2023 €1170/€1260 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)

 

ICT Skills: Making Use of Technology Tools

Tento kurz ponúka učiteľom angličtiny základných škôl, stredných škôl a dospelých:

 • ide o vysoko praktický kurz určený pre všetkých, ktorí chcú rozvíjať metódy s využitím technológii v triede, škole alebo inom vzdelávacom prostredí.
 • cieľ kurzu je predstaviť rôzne softvérové nástroje a ukázať ich uplatnenie v praxi.
Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie
Malta 5 dní 9. január – 13. január 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 23. január – 27. január 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 13. február – 17. február 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 13. marec – 17. marec 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 10. apríl – 14. apríl 2023 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 24. apríl – 28. apríl 2023 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 8. máj – 12. máj 2023 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 29. máj – 2. jún 2023 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 3. júl – 7. júl 2023 €850/€880 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 17. júl – 21. júl 2023 €850/€880 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 31. júl – 4. august 2023 €850/€880 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 21. august – 25. august 2023 €850/€880 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 2. október – 6. október 2023 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 16. október – 20. október 2023 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 30. október – 3. november 2023 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 27. november – 1. december 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)

All Abroad the Primary Classroom

Tento kurz je určený pre učiteľov angličtiny materských a základných škôl:

 • ide o vysoko praktický kurz určený pre všetkých, ktorí chcú rozvíjať alebo obnoviť metódy a získať nové, praktické techniky, ktoré motivujú študentov
Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie
Malta 5 dní 16. január – 20. január 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 30. január – 3. február 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 6. marec – 10. marec 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 17. apríl – 21. apríl 2023 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 19. jún – 23. jún 2023 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 10. júl – 14. júl 2023 €850/€880 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 24. júl – 28. júl 2023 €850/€880 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 7. august – 11. august 2023 €850/€880 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 28. august – 1. september 2023 €850/€880 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 9. október – 13. október 2023 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 23. október – 27. október 2023 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 20. november – 24. november 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)

Boost Your ICT SKills - Technology in the Classroom

Tento kurz ponúka učiteľom angličtiny základných škôl, stredných škôl a dospelých:

 • ide o vysoko praktický kurz určený pre všetkých, ktorí chcú rozvíjať metódy s využitím technológii v triede, škole alebo inom vzdelávacom prostredí.
 • cieľ kurzu je predstaviť rôzne online softvérové nástroje, aplikácie a ukázať ich uplatnenie v praxi.
Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie
Malta 5 dní 16. január – 20. január 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 30. január – 3. február 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 20. február – 24. február 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 6. marec – 10. marec 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 20. marec – 24. marec 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 17. apríl – 21. apríl 2023 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 10. júl – 14. júl 2023 €850/€880 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 24. júl – 28. júl 2023 €850/€880 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 7. august – 11. august 2023 €850/€880 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 28. august – 1. september 2023 €850/€880 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 9. október – 13. október 2023 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 23. október – 27. október 2023 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 6. november – 10. november 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)

Technology Enhanced Learning

Tento kurz ponúka učiteľom angličtiny základných škôl, stredných škôl a dospelých:

 • ide o vysoko praktický kurz určený pre všetkých, ktorí chcú rozvíjať metódy s využitím technológii v triede, škole alebo inom vzdelávacom prostredí.
 • cieľ kurzu je predstaviť rôzne softvérové nástroje a ukázať ich uplatnenie v praxi.
Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie
Malta 12 dní 9. január – 20. január 2023 €1170/€1260 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 23. január – 3. február 2023 €1170/€1260 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 6. február – 17. február 2023 €1170/€1260 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 13. február – 24. február 2023 €1170/€1260 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 13. marec – 24. marec 2022 €1170/€1260 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 3. apríl – 14. apríl 2023 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 10. apríl – 21. apríl 2023 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 24. apríl – 5. máj 2023 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 29. máj – 9. jún 2023 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 26. jún – 7. júl 2023 €1590/€1670 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 3. júl – 14. júl 2023 €1600/€1660 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 17. júl – 28. júl 2023 €1600/€1660 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 31. júl – 11. august 2023 €1600/€1660 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 14. august – 25. august 2023 €1600/€1660 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 21. august – 1. september 2023 €1600/€1660 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 2. október – 13. október 2023 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 16. október – 27. október 2023 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 30. október – 10. november 2023 €1170/€1260 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)

Practical Methodology with CLIL

Tento kurz je pre učiteľov angličtiny základných škôl, stredných škôl a dospelých, ktorí majú záujem učiť sa o teórii CLIL a technológií, ktorá môže byť použitá v CLIL.

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie
Malta 5 dní 9. január – 13. január 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 13. február – 17. február 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 27. február – 3. marec 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 13. marec – 17. marec 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 10. apríl – 14. apríl 2023 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 24. apríl – 28. apríl 2023 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 8. máj – 12. máj 2023 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 29. máj – 2. jún 2023 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 12. jún – 16. jún 2023 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 3. júl – 7. júl 2023 €850/€880 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 17. júl – 21. júl 2023 €850/€880 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 31. júl – 4. august 2023 €850/€880 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 21. august – 25. august 2023 €850/€880 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 2. október – 6. október 2023 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 16 október – 20. október 2023 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 30. október – 3. november 2023 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 27. november – 1. december 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)

Technology and ICT Tools with CLIL

Tento kurz je pre učiteľov angličtiny základných škôl, stredných škôl a dospelých, ktorí majú záujem učiť sa o teórii CLIL a ICT technológií, ktoré môžu byť použité v CLIL.

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie
Malta 5 dní 16. január – 20. január 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 20. február – 24. február 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 6. marec – 10. marec 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 20. marec – 24. marec 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 17. apríl – 21. apríl 2023 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 19. jún – 23. jún 2023 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 10. júl – 14. júl 2023 €850/€880 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 24. júl – 28. júl 2023 €850/€880 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 7. august – 11. august 2023 €850/€880 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 28. august – 1. september 2023 €850/€880 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 9. október – 13. október 2023 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 23. október – 27. október 2023 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 6. november – 10. november 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)

 

Methodology and ICT Tools with CLIL

Tento kurz je pre učiteľov angličtiny základných škôl, stredných škôl a dospelých, ktorí majú záujem učiť sa o teórii CLIL a ICT technológií, ktoré môžu byť použité v CLIL.

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie
Malta 12 dní 9. január – 20. január 2023 €1170/€1260 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 6. február – 17. február 2023 €1170/€1260 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 13. február – 24. február 2023 €1170/€1260 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 27. február – 10. marec 2023 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 13. marec – 24. marec 2023 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 3. apríl – 14. apríl 2023 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 10. apríl – 21. apríl 2023 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 24. apríl – 5. máj 2023 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 29. máj – 9. jún 2023 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 12. jún – 23. jún 2023 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 26. jún – 7. júl 2023 €1600/€1660 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 3. júl – 14. júl 2023 €1600/€1660 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 17. júl – 28. júl 2023 €1600/€1660 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 31. júl – 11. august 2023 €1600/€1660 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 14. august – 25. august 2023 €1600/€1660 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 21. august – 1. september 2023 €1600/€1660 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 2. október – 13. október 2023 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 16. október – 27. október 2023 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 30. október – 10. november 2023 €1170/€1260 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)

Fluency and English Language Development

Tento kurz je pre učiteľov angličtiny základných škôl, stredných škôl a dospelých. Úspech pri práci v školstve závisí čoraz viac na dobrých medziľudských vzťahoch, ako aj plynulosti reči, efektivite komunikácie a presnosti jazyka. Kurz je zameraný na školenie v oblasti komunikačných zručností a vývoja anglického jazykového na všetkých úrovniach.

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie
Malta 5 dní 9. január – 13. január 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 16. január – 20. január 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 23. január – 27. január 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 30. január – 3. február 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 13. február – 17. február 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 20. február – 24. február 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 27. február – 3. marec 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 6. marec– 10. marec 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 13. marec – 17. marec 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 20. marec – 24. marec 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 10. apríl – 14. apríl 2023 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 17. apríl – 21. apríl 2023 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 24. apríl – 28. apríl 2023 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 8. máj – 12. máj 2023 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 29. máj – 2. jún 2023 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 12. jún – 16. jún 2023 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 19. jún – 23. jún 2023 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 3. júl – 7. júl 2023 €850/€880 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 10. júl – 14. júl 2023 €850/€880 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 17. júl – 21. júl 2023 €850/€880 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 24. júl – 28. júl 2023 €850/€880 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 31. júl – 4. august 2023 €850/€880 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 7. august – 11. august 2023 €850/€880 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 21. august – 25. august 2023 €850/€880 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 28. august – 1. september 2023 €850/€880 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 2. október – 6. október 2023 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 9. október – 13. október 2023 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 16. október – 20. október 2023 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 23. október – 27. október 2023 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 30. október – 3. november 2023 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 6. november – 10. november 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 13. november – 17. november 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 20. november – 24. november 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 27. november – 1. december 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 9. január – 20. január 2023 €1170/€1260 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 23. január – 3. február 2023 €1170/€1260 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 6. február – 17. február 2023 €1170/€1260 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 13. február – 24. marec 2023 €1170/€1260 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 27. február – 10. marec 2023 €1170/€1260 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 13. marec – 24. marec 2023 €1170/€1260 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 3. apríl – 14. apríl 2023 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 10. apríl – 21. apríl 2023 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 24. apríl – 5. máj 2023 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 29. máj – 9. jún 2023 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 5. jún – 16. jún 2023 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 19. jún – 30. jún 2023 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 26. jún – 7. júl 2023 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 3. júl – 14. júl 2023 €1600/€1660 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 17. júl – 28. júl 2023 €1600/€1660 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 31. júl – 11. august 2023 €1600/€1660 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 14. august – 25. august 2023 €1600/€1660 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 21. august – 1. september 2023 €1600/€1660 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 2. október – 13. október 2023 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 16. október – 27. október 2023 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 30. október – 10. november 2023 €1460/€1520 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
12 dní 13. november – 24. november 2023 €1170/€1260 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)

Teacher English and Digital Skills

Tento kurz je určený pre tých, ktorí majú viac ako 30 rokov a hľadajú kombináciu kurzu a spôsob ako zlepšiť všeobecnú angličtinu a zároveň digitálne zručnosti s používaním rôznych vzdelávacích aplikácií vo výučbe. Kurz obsahuje 20 lekcií všeobecnej angličtiny + 10 lekcií digitálnych zručností.

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie
Malta 12 dní 6. marec – 17. marec 2023 €1525/€1905 rodina (raňajky)/apartmán (bez stravy)
12 dní 17. apríl – 28. apríl 2023 €1525/€1905 rodina (raňajky)/apartmán (bez stravy)
12 dní 8. máj – 19. máj 2023 €1525/€1905 rodina (raňajky)/apartmán (bez stravy)
12 dní 2. október – 13. október 2023 €1525/€1905 rodina (raňajky)/apartmán (bez stravy)
12 dní 6. november – 17. november 2023 €1525/€1905 rodina (raňajky)/apartmán (bez stravy)

Professional Communication Skills

Tento kurz je pre učiteľov angličtiny základných škôl, stredných škôl a dospelých. Úspech pri práci v školstve závisí čoraz viac na dobrých medziľudských vzťahoch, ako aj plynulosti reči, efektivite komunikácie a presnosti jazyka. Kurz je zameraný na školenie v oblasti komunikačných zručností a vývoja anglického jazykového na všetkých úrovniach.

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie
Malta 5 dní 23. január – 27. január 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 20. marec – 24. marec 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 17. apríl – 21. apríl 2023 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 29. máj – 2. jún 2023 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 7. august – 11. august 2023 €850/€880 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 28. august – 1. september 2023 €850/€880 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 16. október – 20. október 2023 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 20. november – 24. november 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)

The Kindergarden - Teaching Pre-School Children

Tento kurz je pre učiteľov angličtiny materských škôl a predškolských zariadení, ktorí chcú rozvýjať metodologiu a aktivity, vďaka ktorým je výučba angličtiny zábavnejšia a interaktívna pre mladších študentov.

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie
Malta 5 dní 13. marec – 17. marec 2023 €635/€680 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)
5 dní 16. október – 20. október 2023 €780/€810 apartman (bez stravy)/na internáte (raňajky)

Kurzy vo Veľkej Británii

Language & Practical Methodology: Creativity in the Classroom (vek 3-11)

Tento kurz ponúka učiteľom angličtiny v predškolských zariadeniach a na 1. stupni základných škôl možnosť:

 • zlepšiť si jazykové schopnosti
 • zlepšiť si znalosti o živote v Británii a krajine
 • zúčastniť  sa workshopov o výučbe angličtiny žiakov od 3-11 rokov, poskytujúcich veľa praktických nápadov pre aktivity a materiálov na použitie pri vyučovaní
 • vymeniť si skúsenosti a nadviazať kontakty s učiteľmi z iných krajín Európy

PP = plná penzia

 Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Exeter 7 dní kurz sa neotvára pre rok 2023 €1436 v rodine (PP) IE
12 dní kurz sa neotvára pre rok 2023 €1998 v rodine (PP) IE
Cambridge 7 dní kurz sa neotvára pre rok 2023 €1457 na internáte (bez stravy) IE
12 dní kurz sa neotvára pre rok 2023 €2198 na internáte (bez stravy) IE

Teaching Young Learners (vek 5-11)

Kurz sa zameriava na zlepšenie metodológie výučby v praxi pomocou rôznych workshopov, seminárov, prednášok. Budete mať možnosť diskutovať, precvičovať, pozorovať, ukazovať, hodnotiť, komentovať, počúvať, čítať a rozvíjať vaše schopnosti tak, aby bola výučba pre študentov atraktívna.

 Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Cambridge (vek 5-11) 12 dní 3. júl – 15. júl 2023 €2300 na internáte (bez stravy) Bell
12 dní 31. júl – 12. august 2023 €2300 na internáte (bez stravy) Bell

Language Development for teachers

Kurz je určený pre učiteľov, ktorí chcú zlepšiť znalosť anglického jazyka. Cieľom kurzu je naučiť sa nové aktivity a nápady, ktoré môže učiteľ následne využiť vo svojej triede počas výučby.

 Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Cambridge 12 dní 16. júl – 29. júl 2023 €2300 na internáte (bez stravy) Bell
12 dní 31. júl – 12. august 2023 €2300 na internáte (bez stravy) Bell

Creativity in the Classroom

Tento kurz ponúka učiteľom angličtiny v predškolských zariadeniach a na 1. stupni základných škôl možnosť:

 • Zlepšiť si jazykové schopnosti
 • Zlepšiť si znalosti o živote v Británií
 • Vymeniť si skúsenosti & naviazať kontakty s učiteľmi z iných krajín Európy
Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Cambridge 12 dní 2. júl – 15. júl 2023 €2300 na internáte (bez stravy) Bell
12 dní 16. júl – 29. júl  2023 €2300 na internáte (bez stravy) Bell
12 dní 31. júl – 12. august 2023 €2300 na internáte (bez stravy) Bell

Educational Technology Today and Effective Teaching with Digital Technology

Kurz vám umožní objaviť potenciálne využitie nových technológií. Tento praktický kurz pomáha zaradiť do modernej vyučby nové technológie a používanie mobilných aplikácií, online vyhľadávanie, hry alebo použitie elektronickej platbormy na výučbu. Kurz je ideálny pre učiteľov, ktorí využívajú technológiu v triede a chcú obnoviť a preskúmať nový spôsob technológie.

PP = plná penzia

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Cambridge 12 dní 16. júl – 29. júl 2023 €2300 na internáte (bez stravy) Bell
12 dní 31. júl – 12. august 2023 €2300 na internáte (bez stravy) Bell

Contemporary English

Kurz sa zameriava na zlepšenie vašich vedomostí o jazyku a kultúre v Británii, ktoré sa odzrkadľujú vo výučbe medzikultúrneho povedomia. Kurz vám umožní objaviť rozličné aspekty moderného života a kultúry v Británii, skúma rôzne spôsoby ako vyučovať medzikultúrne povedomie a zahŕňa návštevy s výkladom do dôležitých miest v Cambridge.
Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Cambridge 12 dní 31. júl – 12. august 2023 €2300 na internáte (bez stravy) Bell

English for European Educators

Kurz pre pedagógov, riaditeľov a iných pracovníkov, ktorí si chcú zlepšit svoje znalosti anglického jazyka, aby mohli efektívnejšie komunikovať so školami a kolegami z ostatních európskych krajín.
PP = plná penzia
Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Exeter 7 dní kurz sa neotvára pre rok 2023 €1436 v rodine (PP) IE
12 dní kurz sa neotvára pre rok 2023 €1998 v rodine (PP) IE

Content and Language Integrated Learning (CLIL)

Kurz vhodný pre učiteľov, ktorí svoje predmety úplne alebo čiastočne vyučujú v angličtine (napr. fyzika, chémia, biológia, matematika, dejepis, geografia, umelecké predmety alebo telocvik). Hlavným cieľom je predstaviť zaujímavé praktické nápady pre Content and Language Integrated Learning (CLIL), ktoré môžete využiť v triede pri výučbe. Je to prevažne praktický kurz, ktorý zahŕňa:

 • Zlepšenie slovnej zásoby používanej pri výučbe
 • Kľúčovú CLIL metodológiu
 • Hodnotenie učebných materiálov
 • Plánovanie hodín
 • Zoraďovanie úloh podľa dôležitosti
 • Grafické organizovanie práce
 • Analyzovanie zložitosti úloh
 • Rôzne druhy používania jazyka žiakmi (BICS & CALP)
 • Použitie Bloomovej taxonómie v štruktúre výučby
 • Písanie vetných konštrukcií – pomáhanie žiakom rozvinúť schopnosti písať
 • Využívanie internetových zdrojov pre CLIL

PP = plná penzia

Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Exeter 7 dní kurz sa neotvára pre rok 2023 €1436 v rodine (PP) IE
12 dní kurz sa neotvára pre rok 2023 €1998 v rodine (PP) IE
Cambridge 7 dní kurz sa neotvára pre rok 2023 €1457 na internáte (bez stravy) IE
12 dní kurz sa neotvára pre rok 2023 €2198 na internáte (bez stravy) IE

Pronunciation and Storytelling: From Phonemes to Fluency – with Adrian Underhill

Na tomto kurze zažijete a precvičíte si prístup k učeniu a výučbe výslovnosti, ktorá sa zameriava ako na jednotlivé zvuky, tak aj súvislé rozprávanie a to s využitím rozprávania ako zmysluplného kontextu, v ktorom sa rozvíjajú prezentačné zručnosti, ako je plynulosť a zapojenie do nepretržitého verejného a triedneho rozprávania. Kurz sa nesie v hesle radosť z úspešného rozprávania a počúvania. Kurz zahŕňa tieto témy:

 • Základy vo výslovnosti angličtiny na úrovni zvukov, slov, súvislého rozprávania
 • Precvičovanie rozprávania, techniky rozprávania
 • Prepojenie cvičení s pedagogickou praxou a vlastným učebným štýlom.
Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
Cambridge 12 dní 2. júl – 15. júl 2023 €2300 na internáte (bez stravy) Bell

Practical Teacher

 Kurz je určený pre učiteľov, ktorí sa zaujímajú o praktický program, rozvoj zdrojov, praktických nápadov a metód na oživenie a motiváciu študentov v triede.

Kurz je zameraný na:

 • Aktivity na rozvoj počúvania, hovorenia, čítania, výslovnosti a písania
 • Výber a využívanie materiálov
 • Integrácia nových technológií, používanie skladieb, hier a videí
Lokalita Dĺžka kurzu Termín Cena Ubytovanie Škola
London 12 dní kurz sa neotvára pre rok 2023 €1785 v rodine (pol-penzia) IH
12 dní kurz sa neotvára pre rok 2023 €1785 v rodine (pol-penzia) IH